Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grotli Utvikling AS
Juridisk navn:  Grotli Utvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61217474
Fax: 61217475
2695 Grotli 2695 Grotli
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 991619437
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/15/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.89%
Resultat  
  
267.61%
Egenkapital  
  
-0.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.723.000 2.760.000 5.760.000 3.138.000 1.467.000
Resultat: 1.044.000 284.000 1.850.000 459.000 550.000
Egenkapital: 7.266.000 7.284.000 7.294.000 3.921.000 921.000
Regnskap for  Grotli Utvikling AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.723.000 2.760.000 5.760.000 3.138.000 1.467.000
Driftskostnader -2.520.000 -2.219.000 -3.531.000 -2.217.000 -540.000
Driftsresultat 1.201.000 540.000 2.229.000 921.000 927.000
Finansinntekter 4.000 6.000 6.000 5.000 96.000
Finanskostnader -161.000 -262.000 -384.000 -466.000 -472.000
Finans -157.000 -256.000 -378.000 -461.000 -376.000
Resultat før skatt 1.044.000 284.000 1.850.000 459.000 550.000
Skattekostnad -230.000 -62.000 -425.000 -110.000 -138.000
Årsresultat 814.000 221.000 1.425.000 349.000 413.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.777.000 10.544.000 9.827.000 9.356.000 4.970.000
Sum omløpsmidler 10.001.000 11.448.000 14.557.000 11.287.000 8.760.000
Sum eiendeler 20.778.000 21.992.000 24.384.000 20.643.000 13.730.000
Sum opptjent egenkapital 839.000 858.000 868.000 821.000 821.000
Sum egenkapital 7.266.000 7.284.000 7.294.000 3.921.000 921.000
Sum langsiktig gjeld 11.529.000 13.402.000 14.336.000 15.634.000 12.396.000
Sum kortsiktig gjeld 1.983.000 1.306.000 2.755.000 1.089.000 413.000
Sum gjeld og egenkapital 20.777.000 21.992.000 24.385.000 20.644.000 13.730.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.723.000 2.760.000 5.760.000 3.138.000 1.467.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.723.000 2.760.000 5.760.000 3.138.000 1.467.000
Varekostnad -1.957.000 -1.641.000 -3.051.000 -1.981.000 -402.000
Lønninger -377.000 -364.000 -300.000 0 0
Avskrivning -65.000 -65.000 -5.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -149.000 -175.000 -236.000 -138.000
Driftskostnader -2.520.000 -2.219.000 -3.531.000 -2.217.000 -540.000
Driftsresultat 1.201.000 540.000 2.229.000 921.000 927.000
Finansinntekter 4.000 6.000 6.000 5.000 96.000
Finanskostnader -161.000 -262.000 -384.000 -466.000 -472.000
Finans -157.000 -256.000 -378.000 -461.000 -376.000
Konsernbidrag -833.000 -231.000 -1.379.000 -349.000 -413.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 814.000 221.000 1.425.000 349.000 413.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 190.000 256.000 321.000 0 0
Sum varige driftsmidler 190.000 256.000 321.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.587.000 10.288.000 9.507.000 9.356.000 4.970.000
Sum anleggsmidler 10.777.000 10.544.000 9.827.000 9.356.000 4.970.000
Varebeholdning 4.463.000 5.305.000 5.853.000 6.318.000 6.890.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.101.000 1.402.000 1.737.000 146.000 1.749.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.437.000 4.741.000 6.968.000 4.824.000 121.000
Sum omløpsmidler 10.001.000 11.448.000 14.557.000 11.287.000 8.760.000
Sum eiendeler 20.778.000 21.992.000 24.384.000 20.643.000 13.730.000
Sum opptjent egenkapital 839.000 858.000 868.000 821.000 821.000
Sum egenkapital 7.266.000 7.284.000 7.294.000 3.921.000 921.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 10.000 13.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.529.000 13.402.000 14.336.000 15.634.000 12.396.000
Leverandørgjeld 34.000 316.000 392.000 98.000 101.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 22.000 12.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.914.000 969.000 2.351.000 991.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld 1.983.000 1.306.000 2.755.000 1.089.000 413.000
Sum gjeld og egenkapital 20.777.000 21.992.000 24.385.000 20.644.000 13.730.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.018.000 10.142.000 11.802.000 10.198.000 8.347.000
Likviditetsgrad 1 5.0 8.8 5.3 10. 21.
Likviditetsgrad 2 2.8 4.7 3.2 4.6 4.5
Soliditet 35.0 33.1 29.9 1 6.7
Resultatgrad 32.3 19.6 38.7 29.3 63.2
Rentedekningsgrad 7.5 2.1 5.8 2 2
Gjeldsgrad 1.9 2 2.3 4.3 13.9
Total kapitalrentabilitet 5.8 2.5 9.2 4.5 7.5
Signatur
17.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex