Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grotli Eigendomsselskap AS
Juridisk navn:  Grotli Eigendomsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61213912
Fax:
2695 Grotli 2695 Grotli
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 956532426
Aksjekapital: 7.000.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/5/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.26%
Resultat  
  
-2129.27%
Egenkapital  
  
2.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.068.000 2.230.000 1.374.000 2.735.000 1.564.000
Resultat: -832.000 41.000 -1.735.000 1.400.000 -1.903.000
Egenkapital: 6.668.000 6.479.000 6.214.000 6.137.000 -6.489.000
Regnskap for  Grotli Eigendomsselskap AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.068.000 2.230.000 1.374.000 2.735.000 1.564.000
Driftskostnader -2.687.000 -1.948.000 -2.868.000 -1.632.000 -1.773.000
Driftsresultat -619.000 282.000 -1.494.000 1.103.000 -209.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 557.000 593.000
Finanskostnader -218.000 -241.000 -242.000 -260.000 -2.287.000
Finans -214.000 -240.000 -241.000 297.000 -1.694.000
Resultat før skatt -832.000 41.000 -1.735.000 1.400.000 -1.903.000
Skattekostnad 188.000 -7.000 433.000 -624.000 0
Årsresultat -644.000 34.000 -1.302.000 776.000 -1.903.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.186.000 17.236.000 15.271.000 15.747.000 15.134.000
Sum omløpsmidler 3.924.000 1.968.000 2.577.000 2.341.000 186.000
Sum eiendeler 22.110.000 19.204.000 17.848.000 18.088.000 15.320.000
Sum opptjent egenkapital -4.484.000 -3.840.000 -3.874.000 -2.572.000 -8.348.000
Sum egenkapital 6.668.000 6.479.000 6.214.000 6.137.000 -6.489.000
Sum langsiktig gjeld 14.770.000 11.589.000 11.151.000 11.428.000 21.534.000
Sum kortsiktig gjeld 672.000 1.136.000 484.000 523.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 22.110.000 19.204.000 17.849.000 18.088.000 15.321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.858.000 2.222.000 1.366.000 1.364.000 1.281.000
Andre inntekter 210.000 8.000 8.000 1.371.000 282.000
Driftsinntekter 2.068.000 2.230.000 1.374.000 2.735.000 1.564.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -816.000 -550.000 -405.000 -475.000 -406.000
Avskrivning -605.000 -471.000 -453.000 -453.000 -528.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.266.000 -927.000 -2.010.000 -704.000 -839.000
Driftskostnader -2.687.000 -1.948.000 -2.868.000 -1.632.000 -1.773.000
Driftsresultat -619.000 282.000 -1.494.000 1.103.000 -209.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 557.000 593.000
Finanskostnader -218.000 -241.000 -242.000 -260.000 -2.287.000
Finans -214.000 -240.000 -241.000 297.000 -1.694.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -644.000 34.000 -1.302.000 776.000 -1.903.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 16.241.000 14.412.000 12.773.000 13.138.000 14.290.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 809.000 928.000 668.000 756.000 844.000
Sum varige driftsmidler 17.050.000 15.340.000 13.441.000 13.894.000 15.134.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.136.000 1.896.000 1.830.000 1.852.000 0
Sum anleggsmidler 18.186.000 17.236.000 15.271.000 15.747.000 15.134.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 19.000 25.000 10.000 20.000
Andre fordringer 3.217.000 1.013.000 2.036.000 635.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 691.000 936.000 516.000 1.696.000 152.000
Sum omløpsmidler 3.924.000 1.968.000 2.577.000 2.341.000 186.000
Sum eiendeler 22.110.000 19.204.000 17.848.000 18.088.000 15.320.000
Sum opptjent egenkapital -4.484.000 -3.840.000 -3.874.000 -2.572.000 -8.348.000
Sum egenkapital 6.668.000 6.479.000 6.214.000 6.137.000 -6.489.000
Sum avsetninger til forpliktelser 832.000 785.000 712.000 734.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.770.000 11.589.000 11.151.000 11.428.000 21.534.000
Leverandørgjeld 438.000 850.000 361.000 337.000 127.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 121.000 8.000 23.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 191.000 164.000 114.000 163.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 672.000 1.136.000 484.000 523.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 22.110.000 19.204.000 17.849.000 18.088.000 15.321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.252.000 832.000 2.093.000 1.818.000 -89.000
Likviditetsgrad 1 5.8 1.7 5.3 4.5 0.7
Likviditetsgrad 2 5.8 1.7 5.3 4.5 0.7
Soliditet 30.2 33.7 34.8 33.9 -42.4
Resultatgrad -29.9 12.6 -108.7 40.3 -13.4
Rentedekningsgrad -2.8 1.2 -6.2 4.2 -0.1
Gjeldsgrad 2.3 2 1.9 1.9 -3.4
Total kapitalrentabilitet -2.8 1.5 -8.4 9.2 2.5
Signatur
17.12.2021
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
17.12.2021
Prokura hver for seg
Bergheim Are
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex