Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grop AS
Juridisk navn:  Grop AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75531990
Postboks 2055 Sentrum Moloveien 14 Fax: 75531991
7411 Trondheim 8003 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 851710272
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 4/26/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norrein As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.79%
Resultat  
  
126.21%
Egenkapital  
  
100.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.664.000 20.083.000 19.659.000 17.697.000 17.830.000
Resultat: 5.438.000 2.404.000 2.728.000 1.720.000 1.016.000
Egenkapital: 7.840.000 3.911.000 2.039.000 225.000 212.000
Regnskap for  Grop AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.664.000 20.083.000 19.659.000 17.697.000 17.830.000
Driftskostnader -20.296.000 -17.721.000 -17.003.000 -16.015.000 -16.852.000
Driftsresultat 5.368.000 2.362.000 2.655.000 1.682.000 978.000
Finansinntekter 70.000 52.000 73.000 40.000 39.000
Finanskostnader -10.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 70.000 42.000 72.000 39.000 38.000
Resultat før skatt 5.438.000 2.404.000 2.728.000 1.720.000 1.016.000
Skattekostnad -1.197.000 -532.000 -602.000 -407.000 -252.000
Årsresultat 4.240.000 1.872.000 2.126.000 1.313.000 764.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 474.000 535.000 496.000 637.000 596.000
Sum omløpsmidler 12.008.000 6.397.000 4.865.000 3.370.000 2.642.000
Sum eiendeler 12.482.000 6.932.000 5.361.000 4.007.000 3.238.000
Sum opptjent egenkapital 7.640.000 3.711.000 1.839.000 25.000 12.000
Sum egenkapital 7.840.000 3.911.000 2.039.000 225.000 212.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.642.000 3.021.000 3.323.000 3.781.000 3.026.000
Sum gjeld og egenkapital 12.482.000 6.932.000 5.362.000 4.006.000 3.238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.903.000 19.762.000 19.659.000 17.697.000 17.830.000
Andre inntekter 1.761.000 321.000 0 0 0
Driftsinntekter 25.664.000 20.083.000 19.659.000 17.697.000 17.830.000
Varekostnad -7.024.000 -6.045.000 -5.889.000 -5.664.000 -5.848.000
Lønninger -7.600.000 -6.487.000 -6.066.000 -5.659.000 -5.934.000
Avskrivning -188.000 -202.000 -228.000 -204.000 -209.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.484.000 -4.987.000 -4.820.000 -4.488.000 -4.861.000
Driftskostnader -20.296.000 -17.721.000 -17.003.000 -16.015.000 -16.852.000
Driftsresultat 5.368.000 2.362.000 2.655.000 1.682.000 978.000
Finansinntekter 70.000 52.000 73.000 40.000 39.000
Finanskostnader -10.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 70.000 42.000 72.000 39.000 38.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -312.000 -1.300.000 -763.000
Årsresultat 4.240.000 1.872.000 2.126.000 1.313.000 764.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 59.000 55.000 51.000 38.000 38.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 415.000 480.000 445.000 598.000 558.000
Sum varige driftsmidler 415.000 480.000 445.000 598.000 558.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 474.000 535.000 496.000 637.000 596.000
Varebeholdning 403.000 296.000 258.000 242.000 232.000
Kundefordringer 142.000 118.000 147.000 100.000 284.000
Andre fordringer 428.000 4.000 6.000 8.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 11.035.000 5.979.000 4.455.000 3.020.000 2.117.000
Sum omløpsmidler 12.008.000 6.397.000 4.865.000 3.370.000 2.642.000
Sum eiendeler 12.482.000 6.932.000 5.361.000 4.007.000 3.238.000
Sum opptjent egenkapital 7.640.000 3.711.000 1.839.000 25.000 12.000
Sum egenkapital 7.840.000 3.911.000 2.039.000 225.000 212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.126.000 783.000 787.000 657.000 690.000
Betalbar skatt 1.201.000 536.000 615.000 407.000 257.000
Skyldig offentlige avgifter 1.075.000 737.000 773.000 663.000 645.000
Utbytte -312.000 -1.300.000 -763.000
Annen kortsiktig gjeld 1.240.000 965.000 837.000 754.000 671.000
Sum kortsiktig gjeld 4.642.000 3.021.000 3.323.000 3.781.000 3.026.000
Sum gjeld og egenkapital 12.482.000 6.932.000 5.362.000 4.006.000 3.238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.366.000 3.376.000 1.542.000 -411.000 -384.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.1 1.5 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 2.5 2.0 1.4 0.8 0.8
Soliditet 62.8 56.4 3 5.6 6.5
Resultatgrad 20.9 11.8 13.5 9.5 5.5
Rentedekningsgrad 236.2 2 1 9
Gjeldsgrad 0.6 0.8 1.6 16.8 14.3
Total kapitalrentabilitet 43.6 34.8 50.9 4 31.4
Signatur
11.08.2022
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG ETT STYRE-
MEDLEM I FELLESSKAP, ELLER AV TO STYREMEDLEMMER I FELLES-
SKAP.
Prokurister
08.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex