Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gro Bråthen AS
Juridisk navn:  Gro Bråthen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32732376
c/o PK Eiendom AS Postboks 143 Dyrmyrgata 27 Fax:
3603 Kongsberg 3611 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 988848646
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/12/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Pk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
29.36%
Egenkapital  
  
-15.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.952.000 2.282.000 2.539.000 2.448.000 1.983.000
Egenkapital: 12.981.000 15.413.000 15.944.000 14.538.000 14.212.000
Regnskap for  Gro Bråthen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -35.000 -32.000 -22.000 -22.000 -21.000
Driftsresultat -35.000 -32.000 -22.000 -22.000 -21.000
Finansinntekter 2.987.000 2.315.000 2.562.000 2.470.000 2.005.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.987.000 2.315.000 2.562.000 2.470.000 2.005.000
Resultat før skatt 2.952.000 2.282.000 2.539.000 2.448.000 1.983.000
Skattekostnad -284.000 -313.000 -384.000 -371.000 -390.000
Årsresultat 2.668.000 1.969.000 2.156.000 2.077.000 1.594.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.965.000 14.965.000 14.965.000 14.965.000 14.965.000
Sum omløpsmidler 706.000 762.000 1.363.000 695.000 637.000
Sum eiendeler 15.671.000 15.727.000 16.328.000 15.660.000 15.602.000
Sum opptjent egenkapital 10.243.000 7.575.000 5.606.000 4.200.000 3.873.000
Sum egenkapital 12.981.000 15.413.000 15.944.000 14.538.000 14.212.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.689.000 313.000 384.000 1.121.000 1.390.000
Sum gjeld og egenkapital 15.670.000 15.726.000 16.328.000 15.659.000 15.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -32.000 -22.000 -22.000 -21.000
Driftskostnader -35.000 -32.000 -22.000 -22.000 -21.000
Driftsresultat -35.000 -32.000 -22.000 -22.000 -21.000
Finansinntekter 2.987.000 2.315.000 2.562.000 2.470.000 2.005.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.987.000 2.315.000 2.562.000 2.470.000 2.005.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -750.000 -1.000.000
Årsresultat 2.668.000 1.969.000 2.156.000 2.077.000 1.594.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.965.000 14.965.000 14.965.000 14.965.000 14.965.000
Sum anleggsmidler 14.965.000 14.965.000 14.965.000 14.965.000 14.965.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 706.000 762.000 1.363.000 695.000 637.000
Sum omløpsmidler 706.000 762.000 1.363.000 695.000 637.000
Sum eiendeler 15.671.000 15.727.000 16.328.000 15.660.000 15.602.000
Sum opptjent egenkapital 10.243.000 7.575.000 5.606.000 4.200.000 3.873.000
Sum egenkapital 12.981.000 15.413.000 15.944.000 14.538.000 14.212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 284.000 313.000 384.000 371.000 390.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -750.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.400.000 0 0 750.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.689.000 313.000 384.000 1.121.000 1.390.000
Sum gjeld og egenkapital 15.670.000 15.726.000 16.328.000 15.659.000 15.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.983.000 449.000 979.000 -426.000 -753.000
Likviditetsgrad 1 0.3 2.4 3.5 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 2.4 3.5 0.6 0.5
Soliditet 82.8 9 97.6 92.8 91.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 18.8 14.5 15.6 15.6 12.7
Signatur
26.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex