Grieg Seafood Rogaland AS
Juridisk navn:  Grieg Seafood Rogaland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55576600
Postboks 234 Sentrum C Sundtsg 17/19 Fax: 55576970
5804 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 838065392
Aksjekapital: 71.494.000 NOK
Antall ansatte: 187
Etableringsdato: 1/1/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.86%
Resultat  
  
-49.23%
Egenkapital  
  
13.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.325.242.000 1.574.987.000 979.052.000 1.145.179.000 1.146.296.000
Resultat: 267.908.000 527.671.000 203.792.000 420.065.000 429.654.000
Egenkapital: 829.445.000 733.125.000 682.475.000 623.507.000 574.132.000
Regnskap for  Grieg Seafood Rogaland AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.325.242.000 1.574.987.000 979.052.000 1.145.179.000 1.146.296.000
Driftskostnader -1.045.975.000 -1.037.173.000 -765.336.000 -717.300.000 -729.680.000
Driftsresultat 279.266.000 537.814.000 213.716.000 427.881.000 416.616.000
Finansinntekter 715.000 480.000 0 -6.000 22.448.000
Finanskostnader -12.073.000 -10.622.000 -9.924.000 -7.811.000 -9.410.000
Finans -11.358.000 -10.142.000 -9.924.000 -7.817.000 13.038.000
Resultat før skatt 267.908.000 527.671.000 203.792.000 420.065.000 429.654.000
Skattekostnad -59.234.000 -116.315.000 -40.276.000 -94.372.000 -98.841.000
Årsresultat 208.674.000 411.356.000 163.516.000 325.693.000 330.813.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 927.401.000 780.133.000 729.042.000 633.383.000 501.821.000
Sum omløpsmidler 815.963.000 905.105.000 627.579.000 712.066.000 890.619.000
Sum eiendeler 1.743.364.000 1.685.238.000 1.356.621.000 1.345.449.000 1.392.440.000
Sum opptjent egenkapital 691.445.000 595.126.000 544.476.000 485.507.000 436.133.000
Sum egenkapital 829.445.000 733.125.000 682.475.000 623.507.000 574.132.000
Sum langsiktig gjeld 268.045.000 258.447.000 230.135.000 187.545.000 194.924.000
Sum kortsiktig gjeld 645.876.000 693.664.000 444.010.000 534.397.000 623.384.000
Sum gjeld og egenkapital 1.743.365.000 1.685.236.000 1.356.620.000 1.345.448.000 1.392.440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.293.154.000 1.527.401.000 975.059.000 1.133.787.000 1.145.811.000
Andre inntekter 32.088.000 47.586.000 3.993.000 11.392.000 486.000
Driftsinntekter 1.325.242.000 1.574.987.000 979.052.000 1.145.179.000 1.146.296.000
Varekostnad -774.017.000 -702.406.000 -540.145.000 -499.891.000 -508.069.000
Lønninger -125.300.000 -132.268.000 -111.419.000 -107.003.000 -100.791.000
Avskrivning -61.197.000 -55.927.000 -48.044.000 -37.618.000 -33.054.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -197.004.000 -213.068.000 -124.858.000 -65.460.000 -131.872.000
Driftskostnader -1.045.975.000 -1.037.173.000 -765.336.000 -717.300.000 -729.680.000
Driftsresultat 279.266.000 537.814.000 213.716.000 427.881.000 416.616.000
Finansinntekter 715.000 480.000 0 -6.000 22.448.000
Finanskostnader -12.073.000 -10.622.000 -9.924.000 -7.811.000 -9.410.000
Finans -11.358.000 -10.142.000 -9.924.000 -7.817.000 13.038.000
Konsernbidrag -112.355.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 208.674.000 411.356.000 163.516.000 325.693.000 330.813.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 235.750.000 117.088.000 117.088.000 117.088.000 117.088.000
Fast eiendom 222.124.000 189.029.000 176.091.000 154.842.000 100.770.000
Maskiner anlegg 131.005.000 132.461.000 111.760.000 107.600.000 111.905.000
Driftsløsøre 60.029.000 60.038.000 55.784.000 57.669.000 58.053.000
Sum varige driftsmidler 651.574.000 622.967.000 571.877.000 506.218.000 384.656.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.077.000 40.077.000 40.077.000 10.077.000 77.000
Sum anleggsmidler 927.401.000 780.133.000 729.042.000 633.383.000 501.821.000
Varebeholdning 716.929.000 608.501.000 540.030.000 480.484.000 489.471.000
Kundefordringer 68.073.000 114.789.000 72.573.000 3.003.000 9.966.000
Andre fordringer 26.500.000 22.953.000 4.519.000 13.482.000 3.666.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.075.000 3.866.000 3.744.000 3.308.000 3.652.000
Sum omløpsmidler 815.963.000 905.105.000 627.579.000 712.066.000 890.619.000
Sum eiendeler 1.743.364.000 1.685.238.000 1.356.621.000 1.345.449.000 1.392.440.000
Sum opptjent egenkapital 691.445.000 595.126.000 544.476.000 485.507.000 436.133.000
Sum egenkapital 829.445.000 733.125.000 682.475.000 623.507.000 574.132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 180.633.000 153.088.000 138.511.000 129.341.000 122.228.000
Gjeld til kredittinstitutt 434.201.000 483.133.000 287.660.000 382.444.000 390.667.000
Sum langsiktig gjeld 268.045.000 258.447.000 230.135.000 187.545.000 194.924.000
Leverandørgjeld 182.472.000 143.439.000 127.963.000 116.198.000 130.634.000
Betalbar skatt 0 0 3.610.000 0
Skyldig offentlige avgifter 8.169.000 27.932.000 7.046.000 6.224.000 19.254.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.034.000 39.159.000 21.342.000 25.922.000 82.829.000
Sum kortsiktig gjeld 645.876.000 693.664.000 444.010.000 534.397.000 623.384.000
Sum gjeld og egenkapital 1.743.365.000 1.685.236.000 1.356.620.000 1.345.448.000 1.392.440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 170.087.000 211.441.000 183.569.000 177.669.000 267.235.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.2 0.4 0.6
Soliditet 47.6 43.5 50.3 46.3 41.2
Resultatgrad 21.1 34.1 21.8 37.4 36.3
Rentedekningsgrad 23.1 50.6 21.5 54.8 44.3
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 16.1 31.9 15.8 31.8 31.5
Signatur
16.07.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.07.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex