Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Greveløkka Medisinske As
Juridisk navn:  Greveløkka Medisinske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55599998
Jernbanegata 24 Jernbanegata 24 Fax: 55599948
3320 Vestfossen 3320 Vestfossen
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 974448742
Aksjekapital: 125.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sletten Kristoffer
Utvikling:
Omsetning  
  
-30%
Resultat  
  
12.36%
Egenkapital  
  
-57.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 490.000 700.000 650.000 113.000 305.000
Resultat: 300.000 267.000 116.000 35.000 3.390.000
Egenkapital: 331.000 787.000 520.000 404.000 370.000
Regnskap for  Greveløkka Medisinske As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 490.000 700.000 650.000 113.000 305.000
Driftskostnader -190.000 -433.000 -534.000 -78.000 -238.000
Driftsresultat 300.000 267.000 116.000 34.000 66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.350.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -26.000
Finans 0 0 0 0 3.324.000
Resultat før skatt 300.000 267.000 116.000 35.000 3.390.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 300.000 267.000 116.000 35.000 3.390.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 825.000 735.000 0 268.000 575.000
Sum omløpsmidler 6.000 184.000 652.000 304.000 96.000
Sum eiendeler 831.000 919.000 652.000 572.000 671.000
Sum opptjent egenkapital 206.000 406.000 139.000 23.000 -12.000
Sum egenkapital 331.000 787.000 520.000 404.000 370.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 500.000 132.000 132.000 167.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 831.000 919.000 652.000 571.000 670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 490.000 700.000 650.000 113.000 305.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 490.000 700.000 650.000 113.000 305.000
Varekostnad 0 0 -403.000 0 -70.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -190.000 -433.000 -131.000 -78.000 -168.000
Driftskostnader -190.000 -433.000 -534.000 -78.000 -238.000
Driftsresultat 300.000 267.000 116.000 34.000 66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.350.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -26.000
Finans 0 0 0 0 3.324.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 300.000 267.000 116.000 35.000 3.390.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 268.000 307.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 268.000 307.000
Sum finansielle anleggsmidler 825.000 735.000 0 0 268.000
Sum anleggsmidler 825.000 735.000 0 268.000 575.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 182.000 182.000 96.000 96.000
Andre fordringer 0 0 468.000 93.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 2.000 3.000 115.000 0
Sum omløpsmidler 6.000 184.000 652.000 304.000 96.000
Sum eiendeler 831.000 919.000 652.000 572.000 671.000
Sum opptjent egenkapital 206.000 406.000 139.000 23.000 -12.000
Sum egenkapital 331.000 787.000 520.000 404.000 370.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 0 132.000 132.000 167.000 184.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 108.000
Sum kortsiktig gjeld 500.000 132.000 132.000 167.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 831.000 919.000 652.000 571.000 670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -494.000 52.000 520.000 137.000 -203.000
Likviditetsgrad 1 0 1.4 4.9 1.8 0.3
Likviditetsgrad 2 0 1.4 4.9 1.8 0.3
Soliditet 39.8 85.6 79.8 70.8 55.1
Resultatgrad 61.2 38.1 17.8 30.1 21.6
Rentedekningsgrad 2.5
Gjeldsgrad 1.5 0.2 0.3 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 36.1 29.1 17.8 6 509.1
Signatur
23.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.03.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex