Grendelaget Miljøbyen B1
Juridisk navn:  Grendelaget Miljøbyen B1
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41327214
co/Bonitas Eiendomsforvaltning AS Kjøpmannsgata 52 Stokkebekken 4-36 Fax:
7010 Trondheim 7048 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 997762231
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/30/2011
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Bonitas Eiendomsforvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.84%
Resultat  
  
-142.86%
Egenkapital  
  
-7.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 130.000 124.000 119.000 105.000 75.000
Resultat: -3.000 7.000 20.000 2.000 -42.000
Egenkapital: 35.000 38.000 31.000 11.000 9.000
Regnskap for  Grendelaget Miljøbyen B1
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 130.000 124.000 119.000 105.000 75.000
Driftskostnader -134.000 -119.000 -100.000 -104.000 -118.000
Driftsresultat -4.000 6.000 19.000 1.000 -43.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt -3.000 7.000 20.000 2.000 -42.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 7.000 20.000 2.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 154.000 143.000 105.000 72.000 78.000
Sum eiendeler 154.000 143.000 105.000 72.000 78.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 38.000 31.000 11.000 9.000
Sum egenkapital 35.000 38.000 31.000 11.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 82.000 71.000 60.000 49.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 34.000 14.000 12.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 154.000 143.000 105.000 72.000 78.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 130.000 124.000 119.000 105.000 75.000
Driftsinntekter 130.000 124.000 119.000 105.000 75.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -6.000 -6.000 -5.000 -4.000 -6.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -113.000 -95.000 -100.000 -112.000
Driftskostnader -134.000 -119.000 -100.000 -104.000 -118.000
Driftsresultat -4.000 6.000 19.000 1.000 -43.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 7.000 20.000 2.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 1.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 153.000 143.000 104.000 72.000 66.000
Sum omløpsmidler 154.000 143.000 105.000 72.000 78.000
Sum eiendeler 154.000 143.000 105.000 72.000 78.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 38.000 31.000 11.000 9.000
Sum egenkapital 35.000 38.000 31.000 11.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 82.000 71.000 60.000 49.000 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 82.000 71.000 60.000 49.000 38.000
Leverandørgjeld 5.000 4.000 3.000 4.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 30.000 11.000 7.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 34.000 14.000 12.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 154.000 143.000 105.000 72.000 78.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 117.000 109.000 91.000 60.000 47.000
Likviditetsgrad 1 4.2 4.2 7.5 6 2.5
Likviditetsgrad 2 4.2 4.2 7.5 6 2.5
Soliditet 22.7 26.6 29.5 15.3 11.5
Resultatgrad -3.1 4.8 1 1 -57.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.4 2.8 2.4 5.5 7.7
Total kapitalrentabilitet -1.9 5.6 1 1.4 -53.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex