Grappa Musikkforlag AS
Juridisk navn:  Grappa Musikkforlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23358000
Akersgata 7 Akersgata 7 Fax: 23358001
0158 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 940354226
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/15/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Varde Revisjon As
Regnskapsfører: Credo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.96%
Resultat  
  
-95.75%
Egenkapital  
  
9.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.587.000 24.377.000 13.747.000 18.030.000 12.789.000
Resultat: 214.000 5.038.000 -292.000 289.000 372.000
Egenkapital: 2.448.000 2.234.000 -1.452.000 -1.160.000 -1.360.000
Regnskap for  Grappa Musikkforlag AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.587.000 24.377.000 13.747.000 18.030.000 12.789.000
Driftskostnader -25.542.000 -19.452.000 -14.175.000 -17.754.000 -12.372.000
Driftsresultat 44.000 4.925.000 -429.000 276.000 416.000
Finansinntekter 171.000 120.000 155.000 65.000 24.000
Finanskostnader -3.000 -7.000 -18.000 -51.000 -69.000
Finans 168.000 113.000 137.000 14.000 -45.000
Resultat før skatt 214.000 5.038.000 -292.000 289.000 372.000
Skattekostnad -299.000 0 -89.000 0
Årsresultat 214.000 4.739.000 -292.000 200.000 372.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.116.000 4.267.000 2.712.000 69.000 69.000
Sum omløpsmidler 14.949.000 11.101.000 9.997.000 10.124.000 6.482.000
Sum eiendeler 21.065.000 15.368.000 12.709.000 10.193.000 6.551.000
Sum opptjent egenkapital 2.348.000 2.134.000 -1.552.000 -1.260.000 -1.460.000
Sum egenkapital 2.448.000 2.234.000 -1.452.000 -1.160.000 -1.360.000
Sum langsiktig gjeld 570.000 2.304.000 2.423.000
Sum kortsiktig gjeld 18.617.000 13.133.000 13.590.000 9.049.000 5.488.000
Sum gjeld og egenkapital 21.065.000 15.367.000 12.708.000 10.193.000 6.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.730.000 12.514.000 7.098.000 7.954.000 6.008.000
Andre inntekter 12.857.000 11.863.000 6.649.000 10.075.000 6.781.000
Driftsinntekter 25.587.000 24.377.000 13.747.000 18.030.000 12.789.000
Varekostnad -18.317.000 -14.268.000 -6.939.000 -10.356.000 -5.656.000
Lønninger -2.743.000 -1.708.000 -3.250.000 -2.474.000 -2.274.000
Avskrivning -222.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.260.000 -3.476.000 -3.848.000 -4.918.000 -4.217.000
Driftskostnader -25.542.000 -19.452.000 -14.175.000 -17.754.000 -12.372.000
Driftsresultat 44.000 4.925.000 -429.000 276.000 416.000
Finansinntekter 171.000 120.000 155.000 65.000 24.000
Finanskostnader -3.000 -7.000 -18.000 -51.000 -69.000
Finans 168.000 113.000 137.000 14.000 -45.000
Konsernbidrag -1.053.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 214.000 4.739.000 -292.000 200.000 372.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 475.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 475.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.641.000 4.267.000 2.712.000 69.000 69.000
Sum anleggsmidler 6.116.000 4.267.000 2.712.000 69.000 69.000
Varebeholdning 420.000 516.000 656.000 794.000 800.000
Kundefordringer 13.322.000 8.517.000 6.330.000 4.504.000 3.851.000
Andre fordringer 36.000 1.376.000 2.072.000 3.156.000 1.164.000
Sum investeringer 39.000 0 0 0
Kasse, bank 1.132.000 693.000 940.000 1.669.000 667.000
Sum omløpsmidler 14.949.000 11.101.000 9.997.000 10.124.000 6.482.000
Sum eiendeler 21.065.000 15.368.000 12.709.000 10.193.000 6.551.000
Sum opptjent egenkapital 2.348.000 2.134.000 -1.552.000 -1.260.000 -1.460.000
Sum egenkapital 2.448.000 2.234.000 -1.452.000 -1.160.000 -1.360.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.350.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 570.000 2.304.000 2.423.000
Leverandørgjeld 2.141.000 248.000 1.027.000 921.000 808.000
Betalbar skatt 2.000 0 89.000 0
Skyldig offentlige avgifter 503.000 98.000 318.000 159.000 91.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.973.000 11.436.000 12.246.000 7.880.000 4.590.000
Sum kortsiktig gjeld 18.617.000 13.133.000 13.590.000 9.049.000 5.488.000
Sum gjeld og egenkapital 21.065.000 15.367.000 12.708.000 10.193.000 6.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.668.000 -2.032.000 -3.593.000 1.075.000 994.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.7 1 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.7 1 1
Soliditet 11.6 14.5 -11.4 -11.4 -20.8
Resultatgrad 0.2 20.2 -3.1 1.5 3.3
Rentedekningsgrad 14.7 703.6 -23.8 5.4 6
Gjeldsgrad 7.6 5.9 -9.8 -9.8 -5.8
Total kapitalrentabilitet 1.0 32.8 -2.2 3.3 6.7
Signatur
04.12.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN ELLER
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex