Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grand Taj Indian Restaurant As
Juridisk navn:  Grand Taj Indian Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Prinsdals Vei 83B Nedre Prinsdals Vei 83B Fax:
1263 Oslo 1263 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917000409
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 3/16/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tmq Consulting Tariq M Qureshi
Utvikling:
Omsetning  
  
2603.54%
Resultat  
  
1442.86%
Egenkapital  
  
296.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.353.000 198.000 342.000 216.000
Resultat: 470.000 -35.000 -109.000 -22.000
Egenkapital: 267.000 -136.000 -101.000 8.000
Regnskap for  Grand Taj Indian Restaurant As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.353.000 198.000 342.000 216.000
Driftskostnader -4.879.000 -222.000 -451.000 -238.000
Driftsresultat 474.000 -24.000 -109.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -10.000 0 0
Finans -4.000 -10.000 0 0
Resultat før skatt 470.000 -35.000 -109.000 -22.000
Skattekostnad -67.000 0 0 0
Årsresultat 403.000 -35.000 -109.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 791.000 395.000 11.000 15.000
Sum omløpsmidler 444.000 139.000 52.000 305.000
Sum eiendeler 1.235.000 534.000 63.000 320.000
Sum opptjent egenkapital 237.000 -166.000 -131.000 -22.000
Sum egenkapital 267.000 -136.000 -101.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 158.000 393.000 164.000 306.000
Sum kortsiktig gjeld 810.000 277.000 1.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.235.000 534.000 64.000 320.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.349.000 197.000 342.000 216.000
Andre inntekter 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.353.000 198.000 342.000 216.000
Varekostnad -1.076.000 -89.000 -256.000 -182.000
Lønninger -2.406.000 0 0 0
Avskrivning -113.000 -5.000 -3.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.284.000 -128.000 -192.000 -55.000
Driftskostnader -4.879.000 -222.000 -451.000 -238.000
Driftsresultat 474.000 -24.000 -109.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -10.000 0 0
Finans -4.000 -10.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 403.000 -35.000 -109.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 445.000 280.000 0 0
Sum Immatrielle midler 445.000 280.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 256.000 25.000 11.000 15.000
Sum varige driftsmidler 256.000 25.000 11.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 90.000 90.000 0 0
Sum anleggsmidler 791.000 395.000 11.000 15.000
Varebeholdning 31.000 50.000 0 197.000
Kundefordringer 4.000 28.000 28.000 26.000
Andre fordringer 120.000 0 9.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 290.000 61.000 15.000 34.000
Sum omløpsmidler 444.000 139.000 52.000 305.000
Sum eiendeler 1.235.000 534.000 63.000 320.000
Sum opptjent egenkapital 237.000 -166.000 -131.000 -22.000
Sum egenkapital 267.000 -136.000 -101.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 158.000 393.000 164.000 306.000
Leverandørgjeld 14.000 226.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 49.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 339.000 6.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 409.000 44.000 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 810.000 277.000 1.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.235.000 534.000 64.000 320.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -366.000 -138.000 51.000 299.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 5 5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 5 1
Soliditet 21.6 -25.5 -157.8 2.5
Resultatgrad 8.9 -12.1 -31.9 -10.2
Rentedekningsgrad 118.5 -2.4
Gjeldsgrad 3.6 -4.9 -1.6 3
Total kapitalrentabilitet 38.4 -4.5 -170.3 -6.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex