Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grafisk Partner AS
Juridisk navn:  Grafisk Partner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23030750
Munkerudveien 84 Munkerudveien 84 Fax: 22292582
1165 Oslo 1165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 944926488
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Total Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
3712.2%
Resultat  
  
170%
Egenkapital  
  
201.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.563.000 41.000 1.381.000 417.000 1.945.000
Resultat: 175.000 -250.000 28.000 -174.000 48.000
Egenkapital: 247.000 82.000 305.000 433.000 570.000
Regnskap for  Grafisk Partner AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.563.000 41.000 1.381.000 417.000 1.945.000
Driftskostnader -1.387.000 -291.000 -1.354.000 -591.000 -1.898.000
Driftsresultat 175.000 -250.000 28.000 -174.000 48.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 175.000 -250.000 28.000 -174.000 48.000
Skattekostnad -10.000 27.000 -6.000 38.000 -12.000
Årsresultat 165.000 -223.000 22.000 -137.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 14.000 35.000 27.000 312.000
Sum omløpsmidler 303.000 82.000 300.000 448.000 465.000
Sum eiendeler 306.000 96.000 335.000 475.000 777.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 -18.000 205.000 333.000 470.000
Sum egenkapital 247.000 82.000 305.000 433.000 570.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 0 27.000 21.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 14.000 3.000 21.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 306.000 96.000 335.000 475.000 776.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.563.000 41.000 1.381.000 384.000 1.945.000
Andre inntekter 0 0 33.000 0
Driftsinntekter 1.563.000 41.000 1.381.000 417.000 1.945.000
Varekostnad -1.102.000 -33.000 -939.000 -240.000 -1.418.000
Lønninger -206.000 -30.000 -127.000 -47.000 -207.000
Avskrivning -11.000 -21.000 -11.000 -5.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -207.000 -277.000 -299.000 -189.000
Driftskostnader -1.387.000 -291.000 -1.354.000 -591.000 -1.898.000
Driftsresultat 175.000 -250.000 28.000 -174.000 48.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 165.000 -223.000 22.000 -137.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 14.000 35.000 27.000 312.000
Sum varige driftsmidler 3.000 14.000 35.000 27.000 312.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 14.000 35.000 27.000 312.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 0 78.000 14.000 31.000
Andre fordringer 0 8.000 92.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 301.000 82.000 214.000 342.000 309.000
Sum omløpsmidler 303.000 82.000 300.000 448.000 465.000
Sum eiendeler 306.000 96.000 335.000 475.000 777.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 -18.000 205.000 333.000 470.000
Sum egenkapital 247.000 82.000 305.000 433.000 570.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 0 27.000 21.000 58.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 0 27.000 21.000 58.000
Leverandørgjeld 26.000 10.000 -10.000 1.000 35.000
Betalbar skatt 0 0 0 30.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 -19.000 7.000 7.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 23.000 6.000 12.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 14.000 3.000 21.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 306.000 96.000 335.000 475.000 776.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 254.000 68.000 297.000 427.000 317.000
Likviditetsgrad 1 6.2 5.9 1 21.3 3.1
Likviditetsgrad 2 6.2 5.9 1 21.3 3.1
Soliditet 80.7 85.4 9 91.2 73.5
Resultatgrad 11.2 -609.8 2 -41.7 2.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 57.2 -260.4 8.4 -36.6 6.2
Signatur
07.04.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex