Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grafisk Partner AS
Juridisk navn:  Grafisk Partner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23030750
Munkerudveien 84 Munkerudveien 84 Fax: 22292582
1165 Oslo 1165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 944926488
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Total Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-97.03%
Resultat  
  
-992.86%
Egenkapital  
  
-73.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 41.000 1.381.000 417.000 1.945.000 2.075.000
Resultat: -250.000 28.000 -174.000 48.000 354.000
Egenkapital: 82.000 305.000 433.000 570.000 534.000
Regnskap for  Grafisk Partner AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 41.000 1.381.000 417.000 1.945.000 2.075.000
Driftskostnader -291.000 -1.354.000 -591.000 -1.898.000 -1.721.000
Driftsresultat -250.000 28.000 -174.000 48.000 354.000
Finansinntekter 0 0 0 0 -1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt -250.000 28.000 -174.000 48.000 354.000
Skattekostnad 27.000 -6.000 38.000 -12.000 -85.000
Årsresultat -223.000 22.000 -137.000 35.000 268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 35.000 27.000 312.000 372.000
Sum omløpsmidler 82.000 300.000 448.000 465.000 364.000
Sum eiendeler 96.000 335.000 475.000 777.000 736.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 205.000 333.000 470.000 434.000
Sum egenkapital 82.000 305.000 433.000 570.000 534.000
Sum langsiktig gjeld 0 27.000 21.000 58.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 3.000 21.000 148.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 96.000 335.000 475.000 776.000 736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000 1.381.000 384.000 1.945.000 1.796.000
Andre inntekter 0 0 33.000 0 279.000
Driftsinntekter 41.000 1.381.000 417.000 1.945.000 2.075.000
Varekostnad -33.000 -939.000 -240.000 -1.418.000 -1.218.000
Lønninger -30.000 -127.000 -47.000 -207.000 -207.000
Avskrivning -21.000 -11.000 -5.000 -84.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -207.000 -277.000 -299.000 -189.000 -248.000
Driftskostnader -291.000 -1.354.000 -591.000 -1.898.000 -1.721.000
Driftsresultat -250.000 28.000 -174.000 48.000 354.000
Finansinntekter 0 0 0 0 -1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -223.000 22.000 -137.000 35.000 268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 35.000 27.000 312.000 372.000
Sum varige driftsmidler 14.000 35.000 27.000 312.000 372.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 35.000 27.000 312.000 372.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 78.000 14.000 31.000 0
Andre fordringer 0 8.000 92.000 125.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 82.000 214.000 342.000 309.000 364.000
Sum omløpsmidler 82.000 300.000 448.000 465.000 364.000
Sum eiendeler 96.000 335.000 475.000 777.000 736.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 205.000 333.000 470.000 434.000
Sum egenkapital 82.000 305.000 433.000 570.000 534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 27.000 21.000 58.000 76.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 27.000 21.000 58.000 76.000
Leverandørgjeld 10.000 -10.000 1.000 35.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0 30.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter -19.000 7.000 7.000 34.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 6.000 12.000 49.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 3.000 21.000 148.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 96.000 335.000 475.000 776.000 736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 297.000 427.000 317.000 238.000
Likviditetsgrad 1 5.9 1 21.3 3.1 2.9
Likviditetsgrad 2 5.9 1 21.3 3.1 2.9
Soliditet 85.4 9 91.2 73.5 72.6
Resultatgrad -609.8 2 -41.7 2.5 17.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -260.4 8.4 -36.6 6.2 4
Signatur
07.04.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex