Graff Gartneri AS
Juridisk navn:  Graff Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32796431
Husebyveien 6 Husebyveien 6 Fax: 32796438
3480 Filtvet 3480 Filtvet
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 959012202
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/25/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dmc Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.84%
Resultat  
  
204.84%
Egenkapital  
  
7.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.937.000 3.552.000 3.310.000 3.135.000 2.999.000
Resultat: 65.000 -62.000 -260.000 65.000 73.000
Egenkapital: 730.000 679.000 728.000 1.039.000 999.000
Regnskap for  Graff Gartneri AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.937.000 3.552.000 3.310.000 3.135.000 2.999.000
Driftskostnader -3.829.000 -3.576.000 -3.535.000 -3.039.000 -2.892.000
Driftsresultat 109.000 -25.000 -225.000 96.000 106.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -44.000 -38.000 -35.000 -31.000 -34.000
Finans -44.000 -38.000 -35.000 -30.000 -33.000
Resultat før skatt 65.000 -62.000 -260.000 65.000 73.000
Skattekostnad -14.000 14.000 -52.000 -25.000 -28.000
Årsresultat 51.000 -48.000 -311.000 40.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.041.000 1.052.000 1.102.000 857.000 937.000
Sum omløpsmidler 1.316.000 1.025.000 1.110.000 1.547.000 1.417.000
Sum eiendeler 2.357.000 2.077.000 2.212.000 2.404.000 2.354.000
Sum opptjent egenkapital 630.000 579.000 628.000 939.000 899.000
Sum egenkapital 730.000 679.000 728.000 1.039.000 999.000
Sum langsiktig gjeld 1.211.000 995.000 1.129.000 922.000 986.000
Sum kortsiktig gjeld 417.000 403.000 355.000 443.000 369.000
Sum gjeld og egenkapital 2.358.000 2.077.000 2.212.000 2.404.000 2.354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.937.000 3.552.000 3.285.000 3.135.000 2.999.000
Andre inntekter 0 25.000 0 0
Driftsinntekter 3.937.000 3.552.000 3.310.000 3.135.000 2.999.000
Varekostnad -1.219.000 -1.153.000 -1.042.000 -970.000 -885.000
Lønninger -1.188.000 -1.105.000 -1.144.000 -898.000 -959.000
Avskrivning -95.000 -86.000 -83.000 -55.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.327.000 -1.232.000 -1.266.000 -1.116.000 -991.000
Driftskostnader -3.829.000 -3.576.000 -3.535.000 -3.039.000 -2.892.000
Driftsresultat 109.000 -25.000 -225.000 96.000 106.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -44.000 -38.000 -35.000 -31.000 -34.000
Finans -44.000 -38.000 -35.000 -30.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 51.000 -48.000 -311.000 40.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 158.000 172.000 158.000 210.000 235.000
Fast eiendom 440.000 456.000 473.000 489.000 505.000
Maskiner anlegg 155.000 92.000 123.000 158.000 197.000
Driftsløsøre 289.000 331.000 348.000 0 0
Sum varige driftsmidler 884.000 880.000 944.000 647.000 702.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.041.000 1.052.000 1.102.000 857.000 937.000
Varebeholdning 253.000 204.000 178.000 272.000 236.000
Kundefordringer 281.000 735.000 665.000 700.000 643.000
Andre fordringer 28.000 21.000 7.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 753.000 65.000 261.000 570.000 533.000
Sum omløpsmidler 1.316.000 1.025.000 1.110.000 1.547.000 1.417.000
Sum eiendeler 2.357.000 2.077.000 2.212.000 2.404.000 2.354.000
Sum opptjent egenkapital 630.000 579.000 628.000 939.000 899.000
Sum egenkapital 730.000 679.000 728.000 1.039.000 999.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 42.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.211.000 995.000 1.129.000 922.000 986.000
Leverandørgjeld 145.000 126.000 140.000 239.000 147.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 182.000 171.000 149.000 159.000 170.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 89.000 64.000 65.000 46.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 417.000 403.000 355.000 443.000 369.000
Sum gjeld og egenkapital 2.358.000 2.077.000 2.212.000 2.404.000 2.354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 899.000 622.000 755.000 1.104.000 1.048.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2 3.1 3.5 3.8
Likviditetsgrad 2 2.5 2 2.6 2.9 3.2
Soliditet 31.0 32.7 32.9 43.2 42.4
Resultatgrad 2.8 -0.7 -6.8 3.1 3.5
Rentedekningsgrad 2.5 -0.7 -6.4 3.1 3.1
Gjeldsgrad 2.2 2.1 2 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 4.6 -1.2 -10.2 4 4.5
Signatur
14.10.2011
KÅRE JOHAN GRAFF
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex