Grønt Maskin As
Juridisk navn:  Grønt Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69225300
Ordfører Utnes vei 19 Ordfører Utnes vei 19 Fax: 69222335
1580 Rygge 1580 Rygge
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 810926252
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 1/1/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.41%
Resultat  
  
37.59%
Egenkapital  
  
729%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 89.852.000 69.972.000 81.528.000 102.152.000 79.688.000
Resultat: -6.571.000 -10.528.000 -10.252.000 -5.399.000 -9.863.000
Egenkapital: 8.290.000 1.000.000 1.000.000 910.000 -1.477.000
Regnskap for  Grønt Maskin As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 89.852.000 69.972.000 81.528.000 102.152.000 79.688.000
Driftskostnader -95.397.000 -80.296.000 -90.037.000 -107.109.000 -88.943.000
Driftsresultat -5.545.000 -10.324.000 -8.508.000 -4.957.000 -9.255.000
Finansinntekter 717.000 1.657.000 602.000 37.000 16.000
Finanskostnader -1.742.000 -1.862.000 -2.345.000 -479.000 -624.000
Finans -1.025.000 -205.000 -1.743.000 -442.000 -608.000
Resultat før skatt -6.571.000 -10.528.000 -10.252.000 -5.399.000 -9.863.000
Skattekostnad 1.443.000 2.310.000 2.252.000 910.000 2.210.000
Årsresultat -5.128.000 -8.219.000 -8.000.000 -4.489.000 -7.653.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.257.000 4.507.000 4.182.000 9.872.000 4.786.000
Sum omløpsmidler 68.905.000 62.882.000 53.598.000 45.157.000 32.073.000
Sum eiendeler 81.162.000 67.389.000 57.780.000 55.029.000 36.859.000
Sum opptjent egenkapital 0 -90.000 -2.477.000
Sum egenkapital 8.290.000 1.000.000 1.000.000 910.000 -1.477.000
Sum langsiktig gjeld 509.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 72.365.000 66.389.000 56.780.000 54.118.000 38.336.000
Sum gjeld og egenkapital 81.164.000 67.389.000 57.780.000 55.028.000 36.859.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 89.881.000 69.835.000 81.528.000 101.856.000 78.186.000
Andre inntekter -29.000 137.000 0 296.000 1.501.000
Driftsinntekter 89.852.000 69.972.000 81.528.000 102.152.000 79.688.000
Varekostnad -64.134.000 -50.284.000 -54.759.000 -67.589.000 -59.080.000
Lønninger -20.504.000 -19.994.000 -22.839.000 -24.330.000 -17.867.000
Avskrivning -894.000 -830.000 -747.000 -728.000 -252.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.865.000 -9.188.000 -11.692.000 -14.462.000 -11.744.000
Driftskostnader -95.397.000 -80.296.000 -90.037.000 -107.109.000 -88.943.000
Driftsresultat -5.545.000 -10.324.000 -8.508.000 -4.957.000 -9.255.000
Finansinntekter 717.000 1.657.000 602.000 37.000 16.000
Finanskostnader -1.742.000 -1.862.000 -2.345.000 -479.000 -624.000
Finans -1.025.000 -205.000 -1.743.000 -442.000 -608.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -5.128.000 -8.219.000 -8.000.000 -4.489.000 -7.653.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 743.000 746.000 755.000 6.182.000 4.549.000
Fast eiendom 1.562.000 1.773.000 1.958.000 2.296.000 0
Maskiner anlegg 505.000 462.000 278.000 393.000 0
Driftsløsøre 2.157.000 1.525.000 1.191.000 1.000.000 237.000
Sum varige driftsmidler 4.225.000 3.761.000 3.427.000 3.689.000 237.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.290.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.257.000 4.507.000 4.182.000 9.872.000 4.786.000
Varebeholdning 38.187.000 24.642.000 23.947.000 22.955.000 19.322.000
Kundefordringer 19.324.000 9.267.000 10.714.000 18.826.000 9.621.000
Andre fordringer 10.581.000 28.319.000 18.016.000 2.032.000 515.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 813.000 653.000 920.000 1.344.000 2.615.000
Sum omløpsmidler 68.905.000 62.882.000 53.598.000 45.157.000 32.073.000
Sum eiendeler 81.162.000 67.389.000 57.780.000 55.029.000 36.859.000
Sum opptjent egenkapital 0 -90.000 -2.477.000
Sum egenkapital 8.290.000 1.000.000 1.000.000 910.000 -1.477.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 56.449.000 56.135.000 45.897.000 38.604.000 29.174.000
Sum langsiktig gjeld 509.000 0 0 0
Leverandørgjeld 6.515.000 2.300.000 3.627.000 4.008.000 2.674.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.415.000 2.712.000 4.201.000 6.247.000 3.424.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.986.000 5.241.000 3.055.000 5.259.000 3.064.000
Sum kortsiktig gjeld 72.365.000 66.389.000 56.780.000 54.118.000 38.336.000
Sum gjeld og egenkapital 81.164.000 67.389.000 57.780.000 55.028.000 36.859.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.460.000 -3.507.000 -3.182.000 -8.961.000 -6.263.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.5 0.4 0.3
Soliditet 10.2 1.5 1.7 1.7
Resultatgrad -6.2 -14.8 -10.4 -4.9 -11.6
Rentedekningsgrad -3.2 -5.5 -3.6 -10.3 -14.8
Gjeldsgrad 8.8 66.4 56.8 59.5
Total kapitalrentabilitet -5.9 -12.9 -13.7 -8.9 -25.1
Signatur
31.05.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex