Grålumveien 205 As
Juridisk navn:  Grålumveien 205 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69141416
Sommerveien 2 Grålumveien 205 Fax: 69140111
1712 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 834939282
Aksjekapital: 380.000 NOK
Etableringsdato: 12/13/1983
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.18%
Resultat  
  
-29.29%
Egenkapital  
  
7.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 303.000 330.000 149.000 463.000 524.000
Resultat: 169.000 239.000 -56.000 314.000 93.000
Egenkapital: 1.933.000 1.802.000 1.865.000 1.894.000 1.641.000
Regnskap for  Grålumveien 205 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 303.000 330.000 149.000 463.000 524.000
Driftskostnader -145.000 -101.000 -215.000 -155.000 -431.000
Driftsresultat 157.000 229.000 -66.000 308.000 93.000
Finansinntekter 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -5.000 -10.000
Finans 11.000 10.000 9.000 5.000 0
Resultat før skatt 169.000 239.000 -56.000 314.000 93.000
Skattekostnad -37.000 -53.000 27.000 -61.000 -9.000
Årsresultat 131.000 187.000 -29.000 253.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.904.000 1.933.000 1.962.000 1.992.000 2.010.000
Sum omløpsmidler 427.000 430.000 217.000 283.000 117.000
Sum eiendeler 2.331.000 2.363.000 2.179.000 2.275.000 2.127.000
Sum opptjent egenkapital 1.553.000 1.422.000 1.485.000 1.514.000 1.261.000
Sum egenkapital 1.933.000 1.802.000 1.865.000 1.894.000 1.641.000
Sum langsiktig gjeld 359.000 360.000 308.000 377.000 416.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 201.000 7.000 5.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 2.331.000 2.363.000 2.180.000 2.276.000 2.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 2.000
Andre inntekter 303.000 330.000 149.000 463.000 522.000
Driftsinntekter 303.000 330.000 149.000 463.000 524.000
Varekostnad -10.000 0 0 0 13.000
Lønninger 0 0 0 -15.000 -166.000
Avskrivning -28.000 -29.000 -31.000 -35.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -107.000 -72.000 -184.000 -105.000 -243.000
Driftskostnader -145.000 -101.000 -215.000 -155.000 -431.000
Driftsresultat 157.000 229.000 -66.000 308.000 93.000
Finansinntekter 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -5.000 -10.000
Finans 11.000 10.000 9.000 5.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 0 0 0
Årsresultat 131.000 187.000 -29.000 253.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.902.000 1.931.000 1.959.000 1.987.000 1.990.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 1.000 3.000 19.000
Sum varige driftsmidler 1.902.000 1.931.000 1.960.000 1.990.000 2.008.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 1.904.000 1.933.000 1.962.000 1.992.000 2.010.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 427.000 428.000 217.000 283.000 117.000
Sum omløpsmidler 427.000 430.000 217.000 283.000 117.000
Sum eiendeler 2.331.000 2.363.000 2.179.000 2.275.000 2.127.000
Sum opptjent egenkapital 1.553.000 1.422.000 1.485.000 1.514.000 1.261.000
Sum egenkapital 1.933.000 1.802.000 1.865.000 1.894.000 1.641.000
Sum avsetninger til forpliktelser 359.000 360.000 308.000 335.000 274.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 359.000 360.000 308.000 377.000 416.000
Leverandørgjeld 0 0 6.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 38.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 2.000 17.000
Utbytte 0 -250.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 201.000 7.000 5.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 2.331.000 2.363.000 2.180.000 2.276.000 2.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 388.000 229.000 210.000 278.000 46.000
Likviditetsgrad 1 10.9 2.1 3 56.6 1.6
Likviditetsgrad 2 10.9 2.1 3 56.6 1.6
Soliditet 82.9 76.3 85.6 83.2 77.1
Resultatgrad 51.8 69.4 -44.3 66.5 17.7
Rentedekningsgrad 61.6 9.3
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 7.2 10.1 -2.6 1 4.8
Signatur
21.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex