Gomobu Fjellstue AS
Juridisk navn:  Gomobu Fjellstue AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61357710
Valtjedenvegen Valtjedenvegen Fax: 61357720
2960 Røn 2960 Røn
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 860858282
Aksjekapital: 420.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 5/14/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Arild Bråten Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.95%
Resultat  
  
-766.04%
Egenkapital  
  
0.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.811.000 9.270.000 8.808.000 7.313.000 6.397.000
Resultat: -353.000 53.000 -519.000 -519.000 -538.000
Egenkapital: 1.715.000 1.701.000 1.224.000 1.182.000 798.000
Regnskap for  Gomobu Fjellstue AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.811.000 9.270.000 8.808.000 7.313.000 6.397.000
Driftskostnader -9.086.000 -9.155.000 -9.276.000 -7.776.000 -6.870.000
Driftsresultat -275.000 114.000 -468.000 -464.000 -473.000
Finansinntekter 29.000 29.000 33.000 28.000 28.000
Finanskostnader -108.000 -91.000 -84.000 -83.000 -93.000
Finans -79.000 -62.000 -51.000 -55.000 -65.000
Resultat før skatt -353.000 53.000 -519.000 -519.000 -538.000
Skattekostnad 81.000 98.000 135.000 226.000 55.000
Årsresultat -272.000 150.000 -384.000 -293.000 -483.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.056.000 3.586.000 3.246.000 2.924.000 2.957.000
Sum omløpsmidler 2.630.000 2.206.000 1.643.000 1.934.000 1.212.000
Sum eiendeler 6.686.000 5.792.000 4.889.000 4.858.000 4.169.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -300.000 85.000 378.000
Sum egenkapital 1.715.000 1.701.000 1.224.000 1.182.000 798.000
Sum langsiktig gjeld 1.802.000 1.292.000 1.388.000 1.485.000 1.581.000
Sum kortsiktig gjeld 3.170.000 2.800.000 2.277.000 2.191.000 1.789.000
Sum gjeld og egenkapital 6.687.000 5.793.000 4.889.000 4.858.000 4.168.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.784.000 9.035.000 8.808.000 7.313.000 6.397.000
Andre inntekter 27.000 235.000 0 0 0
Driftsinntekter 8.811.000 9.270.000 8.808.000 7.313.000 6.397.000
Varekostnad -1.506.000 -1.531.000 -1.667.000 -1.290.000 -1.068.000
Lønninger -3.736.000 -3.643.000 -3.803.000 -2.726.000 -2.380.000
Avskrivning -376.000 -315.000 -278.000 -269.000 -255.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.468.000 -3.666.000 -3.528.000 -3.491.000 -3.167.000
Driftskostnader -9.086.000 -9.155.000 -9.276.000 -7.776.000 -6.870.000
Driftsresultat -275.000 114.000 -468.000 -464.000 -473.000
Finansinntekter 29.000 29.000 33.000 28.000 28.000
Finanskostnader -108.000 -91.000 -84.000 -83.000 -93.000
Finans -79.000 -62.000 -51.000 -55.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 164.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -272.000 150.000 -384.000 -293.000 -483.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.835.000 2.486.000 2.510.000 2.248.000 2.368.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 237.000 332.000 283.000 223.000 145.000
Sum varige driftsmidler 3.796.000 3.293.000 3.170.000 2.848.000 2.891.000
Sum finansielle anleggsmidler 260.000 293.000 76.000 76.000 66.000
Sum anleggsmidler 4.056.000 3.586.000 3.246.000 2.924.000 2.957.000
Varebeholdning 204.000 205.000 175.000 165.000 109.000
Kundefordringer 240.000 397.000 217.000 216.000 296.000
Andre fordringer 569.000 412.000 281.000 160.000 133.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.250.000 769.000 409.000 489.000 456.000
Sum omløpsmidler 2.630.000 2.206.000 1.643.000 1.934.000 1.212.000
Sum eiendeler 6.686.000 5.792.000 4.889.000 4.858.000 4.169.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -300.000 85.000 378.000
Sum egenkapital 1.715.000 1.701.000 1.224.000 1.182.000 798.000
Sum avsetninger til forpliktelser 203.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.122.000 1.665.000 1.287.000 1.407.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.802.000 1.292.000 1.388.000 1.485.000 1.581.000
Leverandørgjeld 358.000 498.000 363.000 301.000 226.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 188.000 185.000 145.000 121.000 98.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 503.000 451.000 482.000 361.000 1.465.000
Sum kortsiktig gjeld 3.170.000 2.800.000 2.277.000 2.191.000 1.789.000
Sum gjeld og egenkapital 6.687.000 5.793.000 4.889.000 4.858.000 4.168.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -540.000 -594.000 -634.000 -257.000 -577.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.7 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.6 0.8 0.7
Soliditet 25.6 29.4 2 24.3 19.1
Resultatgrad -3.1 1.2 -5.3 -6.3 -7.4
Rentedekningsgrad -2.5 1.3 -5.6 -5.6 -4.8
Gjeldsgrad 2.9 2.4 3 3.1 4.2
Total kapitalrentabilitet -3.7 2.5 -8.9 -10.7
Signatur
26.06.2020
BJØRN O SVEINE OG ASTRID IRENE SVEINE I FELLESSKAP.
Prokurister
26.06.2020
PROKURA HVER FOR SEG
SVEINE STRAND ASTRID IRENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex