Gol Stål As
Juridisk navn:  Gol Stål As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32074277
Liagardsvegen 252 Liagardsvegen 252 Fax: 32074488
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 864248462
Aksjekapital: 155.250 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/13/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Team As
Regnskapsfører: Regnskapsteam Hallingdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
6%
Resultat  
  
72.52%
Egenkapital  
  
-29.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.767.000 9.214.000 8.106.000 8.393.000 9.357.000
Resultat: 1.494.000 866.000 768.000 427.000 636.000
Egenkapital: 3.285.000 4.661.000 4.016.000 3.681.000 6.038.000
Regnskap for  Gol Stål As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.767.000 9.214.000 8.106.000 8.393.000 9.357.000
Driftskostnader -8.272.000 -8.326.000 -7.339.000 -7.981.000 -8.724.000
Driftsresultat 1.494.000 889.000 768.000 412.000 633.000
Finansinntekter 47.000 57.000 43.000 19.000 6.000
Finanskostnader -46.000 -80.000 -43.000 -4.000 -1.000
Finans 1.000 -23.000 0 15.000 5.000
Resultat før skatt 1.494.000 866.000 768.000 427.000 636.000
Skattekostnad -273.000 -221.000 -173.000 -78.000 -172.000
Årsresultat 1.222.000 645.000 595.000 349.000 464.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.036.000 2.849.000 2.888.000 1.173.000 1.175.000
Sum omløpsmidler 5.504.000 4.787.000 4.734.000 6.600.000 6.561.000
Sum eiendeler 8.540.000 7.636.000 7.622.000 7.773.000 7.736.000
Sum opptjent egenkapital 3.130.000 4.506.000 3.861.000 3.526.000 5.883.000
Sum egenkapital 3.285.000 4.661.000 4.016.000 3.681.000 6.038.000
Sum langsiktig gjeld 926.000 1.602.000 1.751.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.328.000 1.373.000 1.855.000 4.092.000 1.699.000
Sum gjeld og egenkapital 8.539.000 7.636.000 7.622.000 7.773.000 7.737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.720.000 9.260.000 8.060.000 8.232.000 9.518.000
Andre inntekter 47.000 -46.000 46.000 161.000 -161.000
Driftsinntekter 9.767.000 9.214.000 8.106.000 8.393.000 9.357.000
Varekostnad -2.701.000 -2.421.000 -2.171.000 -2.913.000 -2.559.000
Lønninger -4.152.000 -4.244.000 -3.575.000 -3.742.000 -4.065.000
Avskrivning -130.000 -115.000 -110.000 -93.000 -245.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.302.000 -1.696.000 -1.432.000 -1.673.000 -1.737.000
Driftskostnader -8.272.000 -8.326.000 -7.339.000 -7.981.000 -8.724.000
Driftsresultat 1.494.000 889.000 768.000 412.000 633.000
Finansinntekter 47.000 57.000 43.000 19.000 6.000
Finanskostnader -46.000 -80.000 -43.000 -4.000 -1.000
Finans 1.000 -23.000 0 15.000 5.000
Konsernbidrag -128.000 0 0 0 0
Utbytte -2.471.000 0 -260.000 -2.706.000 0
Årsresultat 1.222.000 645.000 595.000 349.000 464.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 56.000 67.000 78.000 90.000 90.000
Fast eiendom 286.000 336.000 386.000 436.000 486.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 808.000 611.000 598.000 647.000 599.000
Sum varige driftsmidler 1.094.000 947.000 984.000 1.083.000 1.086.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.885.000 1.835.000 1.825.000 0 0
Sum anleggsmidler 3.036.000 2.849.000 2.888.000 1.173.000 1.175.000
Varebeholdning 1.579.000 1.566.000 1.416.000 1.468.000 1.027.000
Kundefordringer 1.059.000 787.000 1.604.000 969.000 1.563.000
Andre fordringer 149.000 41.000 94.000 55.000 88.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.717.000 2.393.000 1.621.000 4.109.000 3.883.000
Sum omløpsmidler 5.504.000 4.787.000 4.734.000 6.600.000 6.561.000
Sum eiendeler 8.540.000 7.636.000 7.622.000 7.773.000 7.736.000
Sum opptjent egenkapital 3.130.000 4.506.000 3.861.000 3.526.000 5.883.000
Sum egenkapital 3.285.000 4.661.000 4.016.000 3.681.000 6.038.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 164.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 926.000 1.602.000 1.751.000 0 0
Leverandørgjeld 288.000 139.000 356.000 438.000 297.000
Betalbar skatt 237.000 221.000 173.000 78.000 172.000
Skyldig offentlige avgifter 484.000 464.000 592.000 413.000 476.000
Utbytte -2.471.000 0 -260.000 -2.706.000 0
Annen kortsiktig gjeld 685.000 549.000 474.000 457.000 754.000
Sum kortsiktig gjeld 4.328.000 1.373.000 1.855.000 4.092.000 1.699.000
Sum gjeld og egenkapital 8.539.000 7.636.000 7.622.000 7.773.000 7.737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.176.000 3.414.000 2.879.000 2.508.000 4.862.000
Likviditetsgrad 1 1.3 3.5 2.6 1.6 3.9
Likviditetsgrad 2 0.9 2.3 1.8 1.3 3.3
Soliditet 38.5 6 52.7 47.4 7
Resultatgrad 15.3 9.6 9.5 4.9 6.8
Rentedekningsgrad 32.5 11.1 17.9 1 6
Gjeldsgrad 1.6 0.6 0.9 1.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 18.0 12.4 10.6 5.5 8.3
Signatur
14.03.2017
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex