Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gol Stål As
Juridisk navn:  Gol Stål As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32074277
Liagardsvegen 252 Liagardsvegen 252 Fax: 32074488
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 864248462
Aksjekapital: 155.250 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 3/13/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Team As
Regnskapsfører: Regnskapsteam Hallingdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.12%
Resultat  
  
-16.53%
Egenkapital  
  
18.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.072.000 9.767.000 9.214.000 8.106.000 8.393.000
Resultat: 1.247.000 1.494.000 866.000 768.000 427.000
Egenkapital: 3.885.000 3.285.000 4.661.000 4.016.000 3.681.000
Regnskap for  Gol Stål As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.072.000 9.767.000 9.214.000 8.106.000 8.393.000
Driftskostnader -7.820.000 -8.272.000 -8.326.000 -7.339.000 -7.981.000
Driftsresultat 1.254.000 1.494.000 889.000 768.000 412.000
Finansinntekter 1.000 47.000 57.000 43.000 19.000
Finanskostnader -9.000 -46.000 -80.000 -43.000 -4.000
Finans -8.000 1.000 -23.000 0 15.000
Resultat før skatt 1.247.000 1.494.000 866.000 768.000 427.000
Skattekostnad -252.000 -273.000 -221.000 -173.000 -78.000
Årsresultat 995.000 1.222.000 645.000 595.000 349.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.740.000 3.036.000 2.849.000 2.888.000 1.173.000
Sum omløpsmidler 4.039.000 5.504.000 4.787.000 4.734.000 6.600.000
Sum eiendeler 5.779.000 8.540.000 7.636.000 7.622.000 7.773.000
Sum opptjent egenkapital 3.730.000 3.130.000 4.506.000 3.861.000 3.526.000
Sum egenkapital 3.885.000 3.285.000 4.661.000 4.016.000 3.681.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 926.000 1.602.000 1.751.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.885.000 4.328.000 1.373.000 1.855.000 4.092.000
Sum gjeld og egenkapital 5.779.000 8.539.000 7.636.000 7.622.000 7.773.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.072.000 9.720.000 9.260.000 8.060.000 8.232.000
Andre inntekter 47.000 -46.000 46.000 161.000
Driftsinntekter 9.072.000 9.767.000 9.214.000 8.106.000 8.393.000
Varekostnad -2.217.000 -2.701.000 -2.421.000 -2.171.000 -2.913.000
Lønninger -4.024.000 -4.152.000 -4.244.000 -3.575.000 -3.742.000
Avskrivning -262.000 -130.000 -115.000 -110.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.461.000 -1.302.000 -1.696.000 -1.432.000 -1.673.000
Driftskostnader -7.820.000 -8.272.000 -8.326.000 -7.339.000 -7.981.000
Driftsresultat 1.254.000 1.494.000 889.000 768.000 412.000
Finansinntekter 1.000 47.000 57.000 43.000 19.000
Finanskostnader -9.000 -46.000 -80.000 -43.000 -4.000
Finans -8.000 1.000 -23.000 0 15.000
Konsernbidrag -17.000 -128.000 0 0 0
Utbytte -379.000 -2.471.000 0 -260.000 -2.706.000
Årsresultat 995.000 1.222.000 645.000 595.000 349.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 56.000 67.000 78.000 90.000
Fast eiendom 236.000 286.000 336.000 386.000 436.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.460.000 808.000 611.000 598.000 647.000
Sum varige driftsmidler 1.696.000 1.094.000 947.000 984.000 1.083.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.885.000 1.835.000 1.825.000 0
Sum anleggsmidler 1.740.000 3.036.000 2.849.000 2.888.000 1.173.000
Varebeholdning 1.724.000 1.579.000 1.566.000 1.416.000 1.468.000
Kundefordringer 1.086.000 1.059.000 787.000 1.604.000 969.000
Andre fordringer 88.000 149.000 41.000 94.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.142.000 2.717.000 2.393.000 1.621.000 4.109.000
Sum omløpsmidler 4.039.000 5.504.000 4.787.000 4.734.000 6.600.000
Sum eiendeler 5.779.000 8.540.000 7.636.000 7.622.000 7.773.000
Sum opptjent egenkapital 3.730.000 3.130.000 4.506.000 3.861.000 3.526.000
Sum egenkapital 3.885.000 3.285.000 4.661.000 4.016.000 3.681.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 21.000 164.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 926.000 1.602.000 1.751.000 0
Leverandørgjeld 180.000 288.000 139.000 356.000 438.000
Betalbar skatt 247.000 237.000 221.000 173.000 78.000
Skyldig offentlige avgifter 480.000 484.000 464.000 592.000 413.000
Utbytte -379.000 -2.471.000 0 -260.000 -2.706.000
Annen kortsiktig gjeld 579.000 685.000 549.000 474.000 457.000
Sum kortsiktig gjeld 1.885.000 4.328.000 1.373.000 1.855.000 4.092.000
Sum gjeld og egenkapital 5.779.000 8.539.000 7.636.000 7.622.000 7.773.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.154.000 1.176.000 3.414.000 2.879.000 2.508.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.3 3.5 2.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 2.3 1.8 1.3
Soliditet 67.2 38.5 6 52.7 47.4
Resultatgrad 13.8 15.3 9.6 9.5 4.9
Rentedekningsgrad 139.3 32.5 11.1 17.9 1
Gjeldsgrad 0.5 1.6 0.6 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 21.7 18.0 12.4 10.6 5.5
Signatur
14.03.2017
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex