Go Rafting Sjoa As
Juridisk navn:  Go Rafting Sjoa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61235000
Fax: 96129955
2677 Nedre Heidal 2677 Nedre Heidal
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 980409449
Aksjekapital: 190.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 12/23/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Otta Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
31.75%
Resultat  
  
163.96%
Egenkapital  
  
154.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.009.000 3.802.000 3.407.000 3.545.000 3.427.000
Resultat: 520.000 197.000 -33.000 162.000 30.000
Egenkapital: 165.000 -305.000 -502.000 -468.000 -630.000
Regnskap for  Go Rafting Sjoa As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.009.000 3.802.000 3.407.000 3.545.000 3.427.000
Driftskostnader -4.469.000 -3.577.000 -3.409.000 -3.351.000 -3.363.000
Driftsresultat 540.000 226.000 -1.000 193.000 63.000
Finansinntekter 12.000 11.000 12.000 12.000 13.000
Finanskostnader -31.000 -41.000 -43.000 -44.000 -46.000
Finans -19.000 -30.000 -31.000 -32.000 -33.000
Resultat før skatt 520.000 197.000 -33.000 162.000 30.000
Skattekostnad -50.000 0 0 0 0
Årsresultat 470.000 197.000 -33.000 162.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 315.000 281.000 116.000 68.000 95.000
Sum omløpsmidler 940.000 368.000 222.000 290.000 212.000
Sum eiendeler 1.255.000 649.000 338.000 358.000 307.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 -495.000 -692.000 -658.000 -820.000
Sum egenkapital 165.000 -305.000 -502.000 -468.000 -630.000
Sum langsiktig gjeld 580.000 630.000 466.000 558.000 646.000
Sum kortsiktig gjeld 509.000 324.000 374.000 268.000 292.000
Sum gjeld og egenkapital 1.254.000 649.000 338.000 358.000 308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.977.000 3.792.000 3.402.000 3.475.000 3.380.000
Andre inntekter 32.000 10.000 5.000 70.000 47.000
Driftsinntekter 5.009.000 3.802.000 3.407.000 3.545.000 3.427.000
Varekostnad -300.000 -532.000 -642.000 -484.000 -515.000
Lønninger -2.231.000 -1.769.000 -1.547.000 -1.816.000 -1.781.000
Avskrivning -80.000 -53.000 -35.000 -51.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.858.000 -1.223.000 -1.185.000 -1.000.000 -989.000
Driftskostnader -4.469.000 -3.577.000 -3.409.000 -3.351.000 -3.363.000
Driftsresultat 540.000 226.000 -1.000 193.000 63.000
Finansinntekter 12.000 11.000 12.000 12.000 13.000
Finanskostnader -31.000 -41.000 -43.000 -44.000 -46.000
Finans -19.000 -30.000 -31.000 -32.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 470.000 197.000 -33.000 162.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 70.000 0 9.000 30.000
Fast eiendom 35.000 35.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 217.000 156.000 96.000 39.000 45.000
Sum varige driftsmidler 252.000 191.000 96.000 39.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 315.000 281.000 116.000 68.000 95.000
Varebeholdning 16.000 14.000 23.000 21.000 25.000
Kundefordringer 118.000 3.000 55.000 117.000 55.000
Andre fordringer 136.000 127.000 139.000 121.000 93.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 671.000 224.000 4.000 32.000 39.000
Sum omløpsmidler 940.000 368.000 222.000 290.000 212.000
Sum eiendeler 1.255.000 649.000 338.000 358.000 307.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 -495.000 -692.000 -658.000 -820.000
Sum egenkapital 165.000 -305.000 -502.000 -468.000 -630.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 87.000 19.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 580.000 630.000 466.000 558.000 646.000
Leverandørgjeld 36.000 19.000 70.000 12.000 64.000
Betalbar skatt 50.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 112.000 49.000 61.000 99.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 310.000 255.000 155.000 137.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 509.000 324.000 374.000 268.000 292.000
Sum gjeld og egenkapital 1.254.000 649.000 338.000 358.000 308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 431.000 44.000 -152.000 22.000 -80.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.1 0.6 1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.1 0.5 1 0.6
Soliditet 13.2 -148.5 -130.7 -204.5
Resultatgrad 10.8 5.9 - 5.4 1.8
Rentedekningsgrad 17.4 5.5 - 4.4 1.4
Gjeldsgrad 6.6 -3.1 -1.7 -1.8 -1.5
Total kapitalrentabilitet 44.0 36.5 3.3 57.3 24.7
Signatur
17.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex