Gmg Service AS
Juridisk navn:  Gmg Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70152100
Breivika Industriveg 50 Breivika Industriveg 50 Fax: 70152101
6018 Ålesund 6018 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 966615826
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 5/5/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ålesund Team-Revisjon As
Regnskapsfører: Nordvest Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.88%
Resultat  
  
69.12%
Egenkapital  
  
0.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.532.000 13.146.000 13.565.000 15.002.000 12.221.000
Resultat: 115.000 68.000 560.000 -515.000 -133.000
Egenkapital: 2.498.000 2.482.000 2.431.000 2.256.000 2.656.000
Regnskap for  Gmg Service AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.532.000 13.146.000 13.565.000 15.002.000 12.221.000
Driftskostnader -10.410.000 -13.013.000 -12.958.000 -15.462.000 -12.378.000
Driftsresultat 121.000 133.000 606.000 -460.000 -156.000
Finansinntekter 49.000 9.000 24.000 21.000 74.000
Finanskostnader -55.000 -74.000 -71.000 -75.000 -51.000
Finans -6.000 -65.000 -47.000 -54.000 23.000
Resultat før skatt 115.000 68.000 560.000 -515.000 -133.000
Skattekostnad -99.000 -17.000 -261.000 115.000 28.000
Årsresultat 16.000 51.000 299.000 -400.000 -105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 345.000 303.000 213.000 394.000 443.000
Sum omløpsmidler 5.522.000 5.364.000 6.198.000 6.219.000 6.008.000
Sum eiendeler 5.867.000 5.667.000 6.411.000 6.613.000 6.451.000
Sum opptjent egenkapital 1.998.000 1.982.000 1.931.000 1.756.000 2.156.000
Sum egenkapital 2.498.000 2.482.000 2.431.000 2.256.000 2.656.000
Sum langsiktig gjeld 1.244.000 1.650.000 2.012.000 1.605.000 2.040.000
Sum kortsiktig gjeld 2.124.000 1.535.000 1.968.000 2.753.000 1.756.000
Sum gjeld og egenkapital 5.866.000 5.667.000 6.411.000 6.614.000 6.452.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.532.000 13.146.000 13.565.000 15.002.000 12.221.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.532.000 13.146.000 13.565.000 15.002.000 12.221.000
Varekostnad -3.349.000 -6.038.000 -6.104.000 -7.384.000 -4.469.000
Lønninger -3.874.000 -4.078.000 -4.360.000 -4.436.000 -4.394.000
Avskrivning -73.000 -68.000 -123.000 -165.000 -200.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.008.000 -2.243.000 -3.321.000 -3.505.000 -3.724.000
Driftskostnader -10.410.000 -13.013.000 -12.958.000 -15.462.000 -12.378.000
Driftsresultat 121.000 133.000 606.000 -460.000 -156.000
Finansinntekter 49.000 9.000 24.000 21.000 74.000
Finanskostnader -55.000 -74.000 -71.000 -75.000 -51.000
Finans -6.000 -65.000 -47.000 -54.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 51.000 299.000 -400.000 -105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 91.000 124.000 141.000 197.000 82.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 6.000 40.000
Driftsløsøre 254.000 179.000 62.000 181.000 312.000
Sum varige driftsmidler 254.000 179.000 62.000 186.000 351.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 10.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 345.000 303.000 213.000 394.000 443.000
Varebeholdning 1.673.000 1.778.000 2.632.000 1.587.000 2.111.000
Kundefordringer 1.812.000 1.566.000 1.153.000 1.553.000 1.692.000
Andre fordringer 88.000 380.000 449.000 456.000 362.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.950.000 1.639.000 1.963.000 2.623.000 1.843.000
Sum omløpsmidler 5.522.000 5.364.000 6.198.000 6.219.000 6.008.000
Sum eiendeler 5.867.000 5.667.000 6.411.000 6.613.000 6.451.000
Sum opptjent egenkapital 1.998.000 1.982.000 1.931.000 1.756.000 2.156.000
Sum egenkapital 2.498.000 2.482.000 2.431.000 2.256.000 2.656.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.244.000 1.650.000 2.012.000 1.605.000 2.040.000
Leverandørgjeld 950.000 319.000 561.000 1.303.000 521.000
Betalbar skatt 65.000 0 201.000 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 709.000 606.000 660.000 487.000 428.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 400.000 609.000 546.000 963.000 799.000
Sum kortsiktig gjeld 2.124.000 1.535.000 1.968.000 2.753.000 1.756.000
Sum gjeld og egenkapital 5.866.000 5.667.000 6.411.000 6.614.000 6.452.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.398.000 3.829.000 4.230.000 3.466.000 4.252.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.5 3.1 2.3 3.4
Likviditetsgrad 2 1.8 2.3 1.8 1.7 2.2
Soliditet 42.6 43.8 37.9 34.1 41.2
Resultatgrad 1.1 1 4.5 -3.1 -1.3
Rentedekningsgrad 2.2 1.8 8.5 -6.1 -3.1
Gjeldsgrad 1.3 1.3 1.6 1.9 1.4
Total kapitalrentabilitet 2.9 2.5 9.8 -6.6 -1.3
Signatur
14.12.2016
SIGNATUR
JØRGENSEN GUNNAR JAKOB
Prokurister
14.12.2016
PROKURA HVER FOR SEG
JØRGENSEN GUNNAR JAKOB
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex