Gloppen Produsentlag Sa
Juridisk navn:  Gloppen Produsentlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91716719
Fax:
6823 Sandane 6823 Sandane
Fylke: Kommune:
Vestland Gloppen
Org.nr: 978707351
Aksjekapital: 227.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/30/1997
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.21%
Resultat  
  
-1024%
Egenkapital  
  
-69.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.344.000 5.234.000 4.686.000 5.992.000 4.649.000
Resultat: -231.000 25.000 -128.000 -133.000 -90.000
Egenkapital: 107.000 350.000 332.000 480.000 594.000
Regnskap for  Gloppen Produsentlag Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.344.000 5.234.000 4.686.000 5.992.000 4.649.000
Driftskostnader -6.463.000 -5.094.000 -4.696.000 -6.009.000 -4.608.000
Driftsresultat -119.000 140.000 -10.000 -17.000 42.000
Finansinntekter 32.000 57.000 17.000 21.000 11.000
Finanskostnader -144.000 -171.000 -135.000 -137.000 -143.000
Finans -112.000 -114.000 -118.000 -116.000 -132.000
Resultat før skatt -231.000 25.000 -128.000 -133.000 -90.000
Skattekostnad -12.000 -7.000 -21.000 19.000 0
Årsresultat -243.000 18.000 -148.000 -114.000 -90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.743.000 1.922.000 2.132.000 2.343.000 2.456.000
Sum omløpsmidler 1.706.000 2.723.000 1.789.000 767.000 939.000
Sum eiendeler 3.449.000 4.645.000 3.921.000 3.110.000 3.395.000
Sum opptjent egenkapital -170.000 73.000 55.000 203.000 317.000
Sum egenkapital 107.000 350.000 332.000 480.000 594.000
Sum langsiktig gjeld 2.153.000 2.036.000 2.178.000 2.314.000 2.473.000
Sum kortsiktig gjeld 1.190.000 2.259.000 1.411.000 315.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 3.450.000 4.645.000 3.921.000 3.109.000 3.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.454.000 4.506.000 3.880.000 5.302.000 3.992.000
Andre inntekter 891.000 728.000 805.000 689.000 656.000
Driftsinntekter 6.344.000 5.234.000 4.686.000 5.992.000 4.649.000
Varekostnad -4.922.000 -3.821.000 -3.574.000 -4.923.000 -3.697.000
Lønninger -225.000 -180.000 -232.000 -283.000 -243.000
Avskrivning -211.000 -210.000 -210.000 -202.000 -202.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.105.000 -883.000 -680.000 -601.000 -466.000
Driftskostnader -6.463.000 -5.094.000 -4.696.000 -6.009.000 -4.608.000
Driftsresultat -119.000 140.000 -10.000 -17.000 42.000
Finansinntekter 32.000 57.000 17.000 21.000 11.000
Finanskostnader -144.000 -171.000 -135.000 -137.000 -143.000
Finans -112.000 -114.000 -118.000 -116.000 -132.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -243.000 18.000 -148.000 -114.000 -90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.416.000 1.555.000 1.726.000 1.897.000 2.069.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 318.000 357.000 396.000 435.000 378.000
Sum varige driftsmidler 1.733.000 1.912.000 2.122.000 2.333.000 2.446.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 1.743.000 1.922.000 2.132.000 2.343.000 2.456.000
Varebeholdning 1.095.000 1.647.000 1.485.000 251.000 192.000
Kundefordringer 146.000 444.000 155.000 74.000 515.000
Andre fordringer 453.000 486.000 139.000 285.000 121.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 147.000 10.000 157.000 111.000
Sum omløpsmidler 1.706.000 2.723.000 1.789.000 767.000 939.000
Sum eiendeler 3.449.000 4.645.000 3.921.000 3.110.000 3.395.000
Sum opptjent egenkapital -170.000 73.000 55.000 203.000 317.000
Sum egenkapital 107.000 350.000 332.000 480.000 594.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 96.000 0 137.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.153.000 2.036.000 2.178.000 2.314.000 2.473.000
Leverandørgjeld 1.015.000 1.433.000 105.000 215.000 245.000
Betalbar skatt 12.000 15.000 21.000 13.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 2.000 6.000 6.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 809.000 1.141.000 82.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 1.190.000 2.259.000 1.411.000 315.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 3.450.000 4.645.000 3.921.000 3.109.000 3.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 516.000 464.000 378.000 452.000 611.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.3 2.4 2.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.2 1.6 2.3
Soliditet 3.1 7.5 8.5 15.4 17.5
Resultatgrad -1.9 2.7 -0.2 -0.3 0.9
Rentedekningsgrad -0.8 0.8 -0.1 -0.1 0.4
Gjeldsgrad 31.2 12.3 10.8 5.5 4.7
Total kapitalrentabilitet -2.5 4.2 0.2 0.1 1.6
Signatur
22.01.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex