Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glasslåven Kunstsenter As
Juridisk navn:  Glasslåven Kunstsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91346633
Granavollen 26B Granavollen 26B Fax:
2750 Gran 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 915865674
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/1/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abacus Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.82%
Resultat  
  
-157.14%
Egenkapital  
  
-18.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.949.000 2.738.000 2.019.000 2.019.000 2.902.000
Resultat: -32.000 56.000 19.000 -96.000 142.000
Egenkapital: 140.000 171.000 116.000 96.000 192.000
Regnskap for  Glasslåven Kunstsenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.949.000 2.738.000 2.019.000 2.019.000 2.902.000
Driftskostnader -1.982.000 -2.678.000 -2.001.000 -2.115.000 -2.760.000
Driftsresultat -33.000 60.000 18.000 -97.000 142.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 2.000 0
Finanskostnader -6.000 0 0 0
Finans 1.000 -4.000 1.000 2.000 0
Resultat før skatt -32.000 56.000 19.000 -96.000 142.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 56.000 19.000 -96.000 142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 721.000 806.000 413.000 343.000 895.000
Sum eiendeler 721.000 806.000 413.000 343.000 895.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 121.000 66.000 46.000 142.000
Sum egenkapital 140.000 171.000 116.000 96.000 192.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 581.000 635.000 298.000 246.000 703.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 806.000 414.000 342.000 895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 684.000 1.422.000 1.031.000 799.000 799.000
Andre inntekter 1.265.000 1.315.000 988.000 1.220.000 2.103.000
Driftsinntekter 1.949.000 2.738.000 2.019.000 2.019.000 2.902.000
Varekostnad -351.000 -1.002.000 -732.000 -629.000 -556.000
Lønninger -516.000 -405.000 -394.000 -405.000 -119.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.115.000 -1.271.000 -875.000 -1.081.000 -2.085.000
Driftskostnader -1.982.000 -2.678.000 -2.001.000 -2.115.000 -2.760.000
Driftsresultat -33.000 60.000 18.000 -97.000 142.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 2.000 0
Finanskostnader -6.000 0 0 0
Finans 1.000 -4.000 1.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 56.000 19.000 -96.000 142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 33.000 32.000 26.000 0 0
Kundefordringer 12.000 84.000 28.000 138.000 24.000
Andre fordringer 265.000 62.000 134.000 39.000 484.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 411.000 628.000 226.000 165.000 375.000
Sum omløpsmidler 721.000 806.000 413.000 343.000 895.000
Sum eiendeler 721.000 806.000 413.000 343.000 895.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 121.000 66.000 46.000 142.000
Sum egenkapital 140.000 171.000 116.000 96.000 192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 130.000 133.000 106.000 33.000 104.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 17.000 18.000 21.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 423.000 484.000 174.000 192.000 580.000
Sum kortsiktig gjeld 581.000 635.000 298.000 246.000 703.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 806.000 414.000 342.000 895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 171.000 115.000 97.000 192.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.3
Soliditet 19.4 21.2 2 28.1 21.5
Resultatgrad -1.7 2.2 0.9 -4.8 4.9
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 4.2 3.7 2.6 2.6 3.7
Total kapitalrentabilitet -4.4 7.7 4.6 -27.8 15.9
Signatur
22.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex