Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glad Waffles As
Juridisk navn:  Glad Waffles As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95035872
Tidemands gate 34 Tidemands gate 34 Fax:
7030 Trondheim 7030 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 918279989
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/4/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordbotn Elin Rita
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
38.74%
Egenkapital  
  
-42.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -68.000 -111.000 -63.000 -19.000
Egenkapital: -231.000 -162.000 -52.000 11.000
Regnskap for  Glad Waffles As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -49.000 -1.000 0
Driftsresultat -1.000 -49.000 -1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -67.000 -62.000 -62.000 -19.000
Finans -67.000 -62.000 -62.000 -19.000
Resultat før skatt -68.000 -111.000 -63.000 -19.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -111.000 -63.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.482.000 2.483.000 2.052.000 1.143.000
Sum eiendeler 2.482.000 2.483.000 2.052.000 1.143.000
Sum opptjent egenkapital -261.000 -192.000 -82.000 -19.000
Sum egenkapital -231.000 -162.000 -52.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 2.712.000 2.645.000 2.104.000 1.132.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.481.000 2.483.000 2.052.000 1.143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -49.000 -1.000 0
Driftskostnader -1.000 -49.000 -1.000 0
Driftsresultat -1.000 -49.000 -1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -67.000 -62.000 -62.000 -19.000
Finans -67.000 -62.000 -62.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -111.000 -63.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 2.459.000 2.459.000 1.937.000 1.113.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 22.000 23.000 114.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.482.000 2.483.000 2.052.000 1.143.000
Sum eiendeler 2.482.000 2.483.000 2.052.000 1.143.000
Sum opptjent egenkapital -261.000 -192.000 -82.000 -19.000
Sum egenkapital -231.000 -162.000 -52.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.712.000 2.645.000 2.104.000 1.132.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.481.000 2.483.000 2.052.000 1.143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.482.000 2.483.000 2.052.000 1.143.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet -9.3 -6.5 -2.5 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.8 0
Gjeldsgrad -11.7 -16.3 -40.5 102.9
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
23.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex