Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glad Q As
Juridisk navn:  Glad Q As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Jon Nærland Finnøyvegen 296 c/o Jon Nærland Finnøyvegen 296 Fax:
4160 Finnøy 4160 Finnøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 917255415
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finnøy Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.01%
Resultat  
  
-18.18%
Egenkapital  
  
-33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 594.000 521.000 326.000 190.000
Resultat: -26.000 -22.000 -19.000 -67.000
Egenkapital: -104.000 -78.000 -56.000 -37.000
Regnskap for  Glad Q As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 594.000 521.000 326.000 190.000
Driftskostnader -610.000 -532.000 -336.000 -249.000
Driftsresultat -15.000 -12.000 -10.000 -59.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 -8.000 -9.000
Finans -10.000 -10.000 -8.000 -9.000
Resultat før skatt -26.000 -22.000 -19.000 -67.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -22.000 -19.000 -67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 29.000 48.000 103.000 -19.000
Sum eiendeler 29.000 48.000 103.000 -19.000
Sum opptjent egenkapital -134.000 -108.000 -86.000 -67.000
Sum egenkapital -104.000 -78.000 -56.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 132.000 126.000 159.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 28.000 48.000 103.000 -19.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 594.000 496.000 301.000 146.000
Andre inntekter 0 25.000 25.000 44.000
Driftsinntekter 594.000 521.000 326.000 190.000
Varekostnad -411.000 -354.000 -216.000 -147.000
Lønninger -1.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -198.000 -178.000 -120.000 -102.000
Driftskostnader -610.000 -532.000 -336.000 -249.000
Driftsresultat -15.000 -12.000 -10.000 -59.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 -8.000 -9.000
Finans -10.000 -10.000 -8.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -22.000 -19.000 -67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 29.000 29.000 26.000 0
Kundefordringer 0 19.000 65.000 0
Andre fordringer 0 0 13.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 29.000 48.000 103.000 -19.000
Sum eiendeler 29.000 48.000 103.000 -19.000
Sum opptjent egenkapital -134.000 -108.000 -86.000 -67.000
Sum egenkapital -104.000 -78.000 -56.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 52.000 17.000 96.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 11.000 3.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 50.000 46.000 -3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 49.000 14.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 132.000 126.000 159.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 28.000 48.000 103.000 -19.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -103.000 -78.000 -56.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 0 0.4 0.6 -1.1
Likviditetsgrad 2 0 0.2 0.5 -1.1
Soliditet -371.4 -162.5 -54.4 194.7
Resultatgrad -2.5 -2.3 -3.1 -31.1
Rentedekningsgrad -1.5 -1.2 -1.3 -6.6
Gjeldsgrad -1.3 -1.6 -2.8 -0.5
Total kapitalrentabilitet -53.6 - -9.7 310.5
Signatur
03.06.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex