Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glad Kafe' Og Bar As
Juridisk navn:  Glad Kafe' Og Bar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74822238
Kjøpmannsgata 33 Kjøpmannsgata 33 Fax:
7500 Stjørdal 7500 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 917635323
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 7/5/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Trygg Revisjon As
Regnskapsfører: Movere Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.06%
Resultat  
  
41.25%
Egenkapital  
  
666.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.750.000 7.053.000 1.442.000 1.164.000
Resultat: 904.000 640.000 -268.000 -3.000
Egenkapital: 230.000 30.000 -247.000 21.000
Regnskap for  Glad Kafe' Og Bar As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.750.000 7.053.000 1.442.000 1.164.000
Driftskostnader -7.840.000 -6.405.000 -1.706.000 -1.167.000
Driftsresultat 911.000 648.000 -265.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -9.000 -4.000 0
Finans -7.000 -9.000 -4.000 0
Resultat før skatt 904.000 640.000 -268.000 -3.000
Skattekostnad -203.000 -86.000 0 0
Årsresultat 700.000 554.000 -268.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 685.000 798.000 551.000 0
Sum omløpsmidler 1.923.000 930.000 221.000 194.000
Sum eiendeler 2.608.000 1.728.000 772.000 194.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 0 -277.000 -3.000
Sum egenkapital 230.000 30.000 -247.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.377.000 1.692.000 1.019.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 2.607.000 1.728.000 772.000 194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.750.000 7.053.000 1.442.000 1.164.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.750.000 7.053.000 1.442.000 1.164.000
Varekostnad -2.737.000 -2.462.000 -699.000 -501.000
Lønninger -2.438.000 -2.444.000 -134.000 -602.000
Avskrivning -149.000 -126.000 -53.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.516.000 -1.377.000 -820.000 -165.000
Driftskostnader -7.840.000 -6.405.000 -1.706.000 -1.167.000
Driftsresultat 911.000 648.000 -265.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -9.000 -4.000 0
Finans -7.000 -9.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -276.000 0 0
Årsresultat 700.000 554.000 -268.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 680.000 786.000 533.000 0
Sum varige driftsmidler 680.000 786.000 533.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 11.000 18.000 0
Sum anleggsmidler 685.000 798.000 551.000 0
Varebeholdning 174.000 218.000 37.000 101.000
Kundefordringer 0 58.000 55.000 35.000
Andre fordringer 1.122.000 617.000 80.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 627.000 36.000 48.000 56.000
Sum omløpsmidler 1.923.000 930.000 221.000 194.000
Sum eiendeler 2.608.000 1.728.000 772.000 194.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 0 -277.000 -3.000
Sum egenkapital 230.000 30.000 -247.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 0 0
Leverandørgjeld 87.000 384.000 657.000 209.000
Betalbar skatt 209.000 81.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 491.000 721.000 21.000 307.000
Utbytte -500.000 -276.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.091.000 231.000 341.000 -344.000
Sum kortsiktig gjeld 2.377.000 1.692.000 1.019.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 2.607.000 1.728.000 772.000 194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -454.000 -762.000 -798.000 21.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5 0.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.2 0.5
Soliditet 8.8 1.7 10.8
Resultatgrad 10.4 9.2 -18.4 -0.3
Rentedekningsgrad 130.1 7 -66.3
Gjeldsgrad 10.3 56.6 -4.1 8.2
Total kapitalrentabilitet 34.9 37.5 -34.3 -1.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex