Glad For Hus As
Juridisk navn:  Glad For Hus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6697 Vihals 6697 Vihals
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Aure
Org.nr: 916553013
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/6/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: H. Aukan Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-86.43%
Resultat  
  
-30.43%
Egenkapital  
  
-34.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.000 140.000 81.000 98.000
Resultat: -30.000 -23.000 -73.000 -16.000
Egenkapital: -116.000 -86.000 -63.000 14.000
Regnskap for  Glad For Hus As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.000 140.000 81.000 98.000
Driftskostnader -44.000 -160.000 -147.000 -114.000
Driftsresultat -25.000 -21.000 -67.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -2.000 -6.000 0
Finans -6.000 -2.000 -6.000 0
Resultat før skatt -30.000 -23.000 -73.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 -4.000 0
Årsresultat -30.000 -23.000 -77.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -1.000 26.000 39.000 0
Sum omløpsmidler 6.000 29.000 31.000 30.000
Sum eiendeler 5.000 55.000 70.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -146.000 -116.000 -93.000 -16.000
Sum egenkapital -116.000 -86.000 -63.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 0 28.000 43.000 0
Sum kortsiktig gjeld 121.000 113.000 89.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 5.000 55.000 69.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.000 140.000 81.000 98.000
Andre inntekter -1.000 0 0 0
Driftsinntekter 19.000 140.000 81.000 98.000
Varekostnad 0 -4.000 -9.000 -16.000
Lønninger 1.000 -63.000 -31.000 -16.000
Avskrivning -1.000 -8.000 -11.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -85.000 -96.000 -82.000
Driftskostnader -44.000 -160.000 -147.000 -114.000
Driftsresultat -25.000 -21.000 -67.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -2.000 -6.000 0
Finans -6.000 -2.000 -6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -30.000 -23.000 -77.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre -1.000 26.000 35.000 0
Sum varige driftsmidler -1.000 26.000 35.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 4.000 0
Sum anleggsmidler -1.000 26.000 39.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 17.000 22.000 21.000
Andre fordringer 3.000 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 12.000 8.000 5.000
Sum omløpsmidler 6.000 29.000 31.000 30.000
Sum eiendeler 5.000 55.000 70.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -146.000 -116.000 -93.000 -16.000
Sum egenkapital -116.000 -86.000 -63.000 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 28.000 43.000 0
Leverandørgjeld 0 12.000 12.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 7.000 6.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 94.000 71.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 113.000 89.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 5.000 55.000 69.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -115.000 -84.000 -58.000 13.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0.3 1.8
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.3 1.8
Soliditet -156.4 -91.3 45.2
Resultatgrad -131.6 -82.7 -16.3
Rentedekningsgrad -4.2 -10.5 -11.2
Gjeldsgrad -1.6 -2.1 1.2
Total kapitalrentabilitet -38.2 -97.1 -51.6
Signatur
10.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex