Glad Eiendom As
Juridisk navn:  Glad Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Statsminister Otto Blehrs Veg 22 Statsminister Otto Blehrs Veg 22 Fax:
2312 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 917994978
Aksjekapital: 46.321 NOK
Etableringsdato: 8/25/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thor Gudmund Olsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
172.13%
Resultat  
  
289.04%
Egenkapital  
  
-73.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 332.000 122.000 740.000 0
Resultat: 138.000 -73.000 547.000 -42.000
Egenkapital: 407.000 1.529.000 1.581.000 1.154.000
Regnskap for  Glad Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 332.000 122.000 740.000 0
Driftskostnader -159.000 -128.000 -118.000 -23.000
Driftsresultat 174.000 -7.000 622.000 -23.000
Finansinntekter 6.000 6.000 5.000 0
Finanskostnader -42.000 -72.000 -80.000 -20.000
Finans -36.000 -66.000 -75.000 -20.000
Resultat før skatt 138.000 -73.000 547.000 -42.000
Skattekostnad -30.000 21.000 -119.000 0
Årsresultat 108.000 -52.000 427.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.294.000 2.294.000 4.290.000
Sum omløpsmidler 2.058.000 1.192.000 1.369.000 24.000
Sum eiendeler 2.058.000 3.486.000 3.663.000 4.314.000
Sum opptjent egenkapital 361.000 1.483.000 1.535.000 1.108.000
Sum egenkapital 407.000 1.529.000 1.581.000 1.154.000
Sum langsiktig gjeld 826.000 1.925.000 2.066.000 3.102.000
Sum kortsiktig gjeld 825.000 32.000 16.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 2.058.000 3.486.000 3.663.000 4.315.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 126.000 122.000 98.000 0
Andre inntekter 206.000 0 642.000 0
Driftsinntekter 332.000 122.000 740.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -5.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -123.000 -118.000 -23.000
Driftskostnader -159.000 -128.000 -118.000 -23.000
Driftsresultat 174.000 -7.000 622.000 -23.000
Finansinntekter 6.000 6.000 5.000 0
Finanskostnader -42.000 -72.000 -80.000 -20.000
Finans -36.000 -66.000 -75.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -800.000 0 0 0
Årsresultat 108.000 -52.000 427.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 2.294.000 2.294.000 4.253.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 37.000
Sum varige driftsmidler 0 2.294.000 2.294.000 4.290.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.294.000 2.294.000 4.290.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 17.000 2.000 6.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.041.000 1.190.000 1.363.000 21.000
Sum omløpsmidler 2.058.000 1.192.000 1.369.000 24.000
Sum eiendeler 2.058.000 3.486.000 3.663.000 4.314.000
Sum opptjent egenkapital 361.000 1.483.000 1.535.000 1.108.000
Sum egenkapital 407.000 1.529.000 1.581.000 1.154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 109.000 91.000 119.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 826.000 1.925.000 2.066.000 3.102.000
Leverandørgjeld 9.000 17.000 7.000 10.000
Betalbar skatt 12.000 7.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -800.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 8.000 9.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 825.000 32.000 16.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 2.058.000 3.486.000 3.663.000 4.315.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.233.000 1.160.000 1.353.000 -35.000
Likviditetsgrad 1 2.5 37.3 85.6 0.4
Likviditetsgrad 2 2.5 37.3 85.6 0.4
Soliditet 19.8 43.9 43.2 26.7
Resultatgrad 52.4 -5.7 84.1
Rentedekningsgrad 4.1 -0.1 7.8 -1.1
Gjeldsgrad 4.1 1.3 1.3 2.7
Total kapitalrentabilitet 8.7 - 17.1 -0.5
Signatur
07.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex