Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glåmdalen As
Juridisk navn:  Glåmdalen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32277014
Postboks 757 Markensvegen 1B Fax: 62882520
2204 Kongsvinger 2212 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 912021106
Aksjekapital: 8.839.700 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 4/25/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.5%
Resultat  
  
-0.91%
Egenkapital  
  
10.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 73.062.000 78.142.000 78.728.000 79.264.000 79.992.000
Resultat: 11.484.000 11.590.000 15.118.000 13.632.000 13.845.000
Egenkapital: 10.259.000 9.252.000 9.685.000 9.463.000 8.886.000
Regnskap for  Glåmdalen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 73.062.000 78.142.000 78.728.000 79.264.000 79.992.000
Driftskostnader -61.707.000 -66.908.000 -63.796.000 -65.798.000 -66.404.000
Driftsresultat 11.355.000 11.233.000 14.932.000 13.466.000 13.587.000
Finansinntekter 132.000 358.000 188.000 174.000 263.000
Finanskostnader -3.000 0 -2.000 -8.000 -5.000
Finans 129.000 358.000 186.000 166.000 258.000
Resultat før skatt 11.484.000 11.590.000 15.118.000 13.632.000 13.845.000
Skattekostnad -2.539.000 -2.479.000 -3.513.000 -3.311.000 -3.528.000
Årsresultat 8.946.000 9.112.000 11.605.000 10.320.000 10.317.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.962.000 2.244.000 2.532.000 2.263.000 2.782.000
Sum omløpsmidler 34.687.000 36.793.000 38.274.000 36.528.000 41.474.000
Sum eiendeler 36.649.000 39.037.000 40.806.000 38.791.000 44.256.000
Sum opptjent egenkapital 1.372.000 366.000 799.000 576.000 0
Sum egenkapital 10.259.000 9.252.000 9.685.000 9.463.000 8.886.000
Sum langsiktig gjeld 748.000 67.000 0 823.000
Sum kortsiktig gjeld 26.390.000 29.036.000 31.054.000 29.329.000 34.546.000
Sum gjeld og egenkapital 36.648.000 39.036.000 40.806.000 38.791.000 44.255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.359.000 76.757.000 77.742.000 78.278.000 79.992.000
Andre inntekter 702.000 1.385.000 986.000 986.000 0
Driftsinntekter 73.062.000 78.142.000 78.728.000 79.264.000 79.992.000
Varekostnad -26.676.000 -27.440.000 -26.576.000 -27.610.000 -12.985.000
Lønninger -19.621.000 -22.106.000 -21.013.000 -21.465.000 -21.357.000
Avskrivning -381.000 -384.000 -379.000 -389.000 -386.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.029.000 -16.978.000 -15.828.000 -16.334.000 -31.676.000
Driftskostnader -61.707.000 -66.908.000 -63.796.000 -65.798.000 -66.404.000
Driftsresultat 11.355.000 11.233.000 14.932.000 13.466.000 13.587.000
Finansinntekter 132.000 358.000 188.000 174.000 263.000
Finanskostnader -3.000 0 -2.000 -8.000 -5.000
Finans 129.000 358.000 186.000 166.000 258.000
Konsernbidrag -7.939.000 0 0 -9.744.000 -15.032.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.946.000 9.112.000 11.605.000 10.320.000 10.317.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler -153.000 146.000 0 45.000 280.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 1.002.000
Driftsløsøre 924.000 1.239.000 1.598.000 1.744.000 1.132.000
Sum varige driftsmidler 924.000 1.239.000 1.598.000 1.744.000 2.133.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.191.000 859.000 935.000 474.000 369.000
Sum anleggsmidler 1.962.000 2.244.000 2.532.000 2.263.000 2.782.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 604.000 896.000 1.100.000 1.288.000 4.377.000
Andre fordringer 365.000 1.258.000 1.133.000 308.000 37.085.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 26.000 25.000 0 11.000
Sum omløpsmidler 34.687.000 36.793.000 38.274.000 36.528.000 41.474.000
Sum eiendeler 36.649.000 39.037.000 40.806.000 38.791.000 44.256.000
Sum opptjent egenkapital 1.372.000 366.000 799.000 576.000 0
Sum egenkapital 10.259.000 9.252.000 9.685.000 9.463.000 8.886.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 67.000 0 823.000
Gjeld til kredittinstitutt 12.382.000 14.194.000 16.705.000 14.936.000 17.909.000
Sum langsiktig gjeld 748.000 67.000 0 823.000
Leverandørgjeld 408.000 1.419.000 1.412.000 790.000 3.895.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.007.000 1.145.000 964.000 1.371.000 1.408.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.594.000 12.278.000 11.973.000 12.232.000 11.334.000
Sum kortsiktig gjeld 26.390.000 29.036.000 31.054.000 29.329.000 34.546.000
Sum gjeld og egenkapital 36.648.000 39.036.000 40.806.000 38.791.000 44.255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.297.000 7.757.000 7.220.000 7.199.000 6.928.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
Soliditet 28.0 23.7 23.7 24.4 20.1
Resultatgrad 15.5 14.4 1 1 1
Rentedekningsgrad 3.785.0 7 1683.3 2717.4
Gjeldsgrad 2.6 3.2 3.2 3.1 4
Total kapitalrentabilitet 31.3 29.7 37.1 35.2 31.3
Signatur
03.07.2017
SELSKAPETS FIRMA TEGNES I FELLESSKAP AV STYRETS FORMANN OG
SELSKAPETS DISPONENT.
Prokurister
03.07.2017
Selskapets administrerende direktør.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex