Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glåmdal Personal Partner AS
Juridisk navn:  Glåmdal Personal Partner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62815300
Jernbaneplassen 5 Jernbaneplassen 5 Fax: 62812082
2211 Kongsvinger 2211 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 985620431
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/8/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Skaarbrevik & Isaksen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.86%
Resultat  
  
-54.61%
Egenkapital  
  
4.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.902.000 8.181.000 7.587.000 8.150.000 8.188.000
Resultat: 409.000 901.000 931.000 1.114.000 1.401.000
Egenkapital: 346.000 330.000 325.000 284.000 273.000
Regnskap for  Glåmdal Personal Partner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.902.000 8.181.000 7.587.000 8.150.000 8.188.000
Driftskostnader -5.086.000 -6.382.000 -5.780.000 -5.945.000 -5.400.000
Driftsresultat 816.000 1.799.000 1.807.000 2.204.000 2.789.000
Finansinntekter 1.000 2.000 49.000 40.000 23.000
Finanskostnader -408.000 -900.000 -924.000 -1.130.000 -1.411.000
Finans -407.000 -898.000 -875.000 -1.090.000 -1.388.000
Resultat før skatt 409.000 901.000 931.000 1.114.000 1.401.000
Skattekostnad -93.000 -216.000 -191.000 -353.000 -396.000
Årsresultat 317.000 685.000 740.000 761.000 1.005.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.494.000 2.418.000 2.649.000 2.702.000 3.468.000
Sum eiendeler 1.494.000 2.418.000 2.649.000 2.702.000 3.468.000
Sum opptjent egenkapital 256.000 240.000 235.000 194.000 183.000
Sum egenkapital 346.000 330.000 325.000 284.000 273.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.147.000 2.088.000 2.324.000 2.418.000 3.195.000
Sum gjeld og egenkapital 1.493.000 2.418.000 2.649.000 2.702.000 3.468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.862.000 8.050.000 7.386.000 8.100.000 8.188.000
Andre inntekter 40.000 131.000 200.000 50.000 0
Driftsinntekter 5.902.000 8.181.000 7.587.000 8.150.000 8.188.000
Varekostnad 0 0 0 0 -3.180.000
Lønninger -4.214.000 -5.507.000 -4.946.000 -4.846.000 -7.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -872.000 -875.000 -834.000 -1.099.000 -2.213.000
Driftskostnader -5.086.000 -6.382.000 -5.780.000 -5.945.000 -5.400.000
Driftsresultat 816.000 1.799.000 1.807.000 2.204.000 2.789.000
Finansinntekter 1.000 2.000 49.000 40.000 23.000
Finanskostnader -408.000 -900.000 -924.000 -1.130.000 -1.411.000
Finans -407.000 -898.000 -875.000 -1.090.000 -1.388.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -680.000 -700.000 -750.000 -1.000.000
Årsresultat 317.000 685.000 740.000 761.000 1.005.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 144.000 338.000 400.000 225.000 482.000
Andre fordringer 49.000 112.000 137.000 62.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.300.000 1.968.000 2.112.000 2.416.000 2.912.000
Sum omløpsmidler 1.494.000 2.418.000 2.649.000 2.702.000 3.468.000
Sum eiendeler 1.494.000 2.418.000 2.649.000 2.702.000 3.468.000
Sum opptjent egenkapital 256.000 240.000 235.000 194.000 183.000
Sum egenkapital 346.000 330.000 325.000 284.000 273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 90.000 99.000 93.000 57.000 92.000
Betalbar skatt 93.000 216.000 191.000 353.000 688.000
Skyldig offentlige avgifter 86.000 183.000 251.000 213.000 157.000
Utbytte -300.000 -680.000 -700.000 -750.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 578.000 911.000 1.089.000 1.046.000 1.258.000
Sum kortsiktig gjeld 1.147.000 2.088.000 2.324.000 2.418.000 3.195.000
Sum gjeld og egenkapital 1.493.000 2.418.000 2.649.000 2.702.000 3.468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 347.000 330.000 325.000 284.000 273.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
Soliditet 23.2 13.6 12.3 10.5 7.9
Resultatgrad 13.8 2 23.8 2 34.1
Rentedekningsgrad 2 2 2 2 2.0
Gjeldsgrad 3.3 6.3 7.2 8.5 11.7
Total kapitalrentabilitet 54.7 74.5 70.1 8 81.1
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex