Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glåmdal Maskin AS
Juridisk navn:  Glåmdal Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99516465
Postboks 13 Industrivegen 21 Fax:
2261 Kirkenær 2260 Kirkenær
Fylke: Kommune:
Innlandet Grue
Org.nr: 995194163
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/8/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Vekstra Grue Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
20.7%
Resultat  
  
-42.9%
Egenkapital  
  
15.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.029.000 6.652.000 6.351.000 4.958.000 2.934.000
Resultat: 201.000 352.000 1.000 542.000 82.000
Egenkapital: 1.223.000 1.059.000 803.000 806.000 401.000
Regnskap for  Glåmdal Maskin AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.029.000 6.652.000 6.351.000 4.958.000 2.934.000
Driftskostnader -7.806.000 -6.288.000 -6.331.000 -4.407.000 -2.838.000
Driftsresultat 223.000 365.000 19.000 551.000 96.000
Finansinntekter 13.000 10.000 6.000 9.000 4.000
Finanskostnader -34.000 -22.000 -24.000 -18.000 -18.000
Finans -21.000 -12.000 -18.000 -9.000 -14.000
Resultat før skatt 201.000 352.000 1.000 542.000 82.000
Skattekostnad -38.000 -96.000 -4.000 -137.000 -26.000
Årsresultat 164.000 256.000 -3.000 405.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 456.000 97.000 154.000 209.000 247.000
Sum omløpsmidler 2.783.000 2.162.000 1.451.000 1.915.000 621.000
Sum eiendeler 3.239.000 2.259.000 1.605.000 2.124.000 868.000
Sum opptjent egenkapital 1.117.000 953.000 697.000 700.000 295.000
Sum egenkapital 1.223.000 1.059.000 803.000 806.000 401.000
Sum langsiktig gjeld 445.000 91.000 141.000 190.000 235.000
Sum kortsiktig gjeld 1.571.000 1.109.000 661.000 1.128.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 3.239.000 2.259.000 1.605.000 2.124.000 868.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.004.000 6.652.000 6.351.000 4.958.000 2.898.000
Andre inntekter 25.000 0 0 0 36.000
Driftsinntekter 8.029.000 6.652.000 6.351.000 4.958.000 2.934.000
Varekostnad -6.261.000 -4.962.000 -5.093.000 -3.687.000 -1.931.000
Lønninger -606.000 -480.000 -504.000 -175.000 -289.000
Avskrivning -70.000 -57.000 -58.000 -70.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -869.000 -789.000 -676.000 -475.000 -506.000
Driftskostnader -7.806.000 -6.288.000 -6.331.000 -4.407.000 -2.838.000
Driftsresultat 223.000 365.000 19.000 551.000 96.000
Finansinntekter 13.000 10.000 6.000 9.000 4.000
Finanskostnader -34.000 -22.000 -24.000 -18.000 -18.000
Finans -21.000 -12.000 -18.000 -9.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 164.000 256.000 -3.000 405.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 11.000 17.000 24.000 32.000 12.000
Driftsløsøre 420.000 78.000 127.000 177.000 230.000
Sum varige driftsmidler 431.000 94.000 151.000 209.000 242.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 2.000 3.000 0 5.000
Sum anleggsmidler 456.000 97.000 154.000 209.000 247.000
Varebeholdning 1.740.000 926.000 606.000 577.000 398.000
Kundefordringer 912.000 968.000 590.000 1.234.000 99.000
Andre fordringer 0 0 1.000 10.000 18.000
Sum investeringer 0 15.000 15.000 15.000 0
Kasse, bank 131.000 253.000 240.000 79.000 106.000
Sum omløpsmidler 2.783.000 2.162.000 1.451.000 1.915.000 621.000
Sum eiendeler 3.239.000 2.259.000 1.605.000 2.124.000 868.000
Sum opptjent egenkapital 1.117.000 953.000 697.000 700.000 295.000
Sum egenkapital 1.223.000 1.059.000 803.000 806.000 401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 445.000 91.000 141.000 190.000 235.000
Leverandørgjeld 977.000 822.000 457.000 855.000 166.000
Betalbar skatt 38.000 96.000 4.000 137.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 190.000 115.000 129.000 116.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 367.000 76.000 70.000 20.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 1.571.000 1.109.000 661.000 1.128.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 3.239.000 2.259.000 1.605.000 2.124.000 868.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.212.000 1.053.000 790.000 787.000 389.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 2.2 1.7 2.7
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 1.3 1.2 1.0
Soliditet 37.8 46.9 5 37.9 46.2
Resultatgrad 2.8 5.5 0.3 11.1 3.3
Rentedekningsgrad 6.6 16.6 0.8 30.6 5.6
Gjeldsgrad 1.6 1.1 1 1.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 7.3 16.6 1.6 26.4 11.5
Signatur
30.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex