Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glåmdal Distribusjon AS
Juridisk navn:  Glåmdal Distribusjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62882500
Stensarmen 16 Industrivegen 17 Fax: 62882520
3112 Tønsberg 2212 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 986391606
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 12/17/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.1%
Resultat  
  
-1901.25%
Egenkapital  
  
3.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.541.000 23.802.000 24.418.000 25.838.000 27.316.000
Resultat: -1.441.000 80.000 392.000 939.000 742.000
Egenkapital: 2.860.000 2.763.000 1.143.000 1.142.000 1.434.000
Regnskap for  Glåmdal Distribusjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.541.000 23.802.000 24.418.000 25.838.000 27.316.000
Driftskostnader -20.026.000 -23.740.000 -24.047.000 -24.924.000 -26.605.000
Driftsresultat -1.485.000 62.000 372.000 914.000 711.000
Finansinntekter 44.000 19.000 21.000 25.000 33.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 -2.000
Finans 44.000 18.000 20.000 25.000 31.000
Resultat før skatt -1.441.000 80.000 392.000 939.000 742.000
Skattekostnad 325.000 -32.000 -98.000 -238.000 -207.000
Årsresultat -1.116.000 48.000 295.000 701.000 535.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 28.000 17.000 22.000 29.000
Sum omløpsmidler 6.974.000 7.166.000 6.315.000 6.521.000 6.453.000
Sum eiendeler 6.984.000 7.194.000 6.332.000 6.543.000 6.482.000
Sum opptjent egenkapital 1.718.000 1.621.000 2.000 0 169.000
Sum egenkapital 2.860.000 2.763.000 1.143.000 1.142.000 1.434.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.124.000 4.431.000 5.189.000 5.401.000 5.047.000
Sum gjeld og egenkapital 6.984.000 7.194.000 6.333.000 6.543.000 6.481.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.536.000 23.802.000 24.418.000 25.838.000 27.316.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 18.541.000 23.802.000 24.418.000 25.838.000 27.316.000
Varekostnad -939.000 -4.965.000 -1.092.000 0 0
Lønninger -14.889.000 -14.631.000 -14.234.000 -12.875.000 -12.925.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.198.000 -4.144.000 -8.721.000 -12.049.000 -13.680.000
Driftskostnader -20.026.000 -23.740.000 -24.047.000 -24.924.000 -26.605.000
Driftsresultat -1.485.000 62.000 372.000 914.000 711.000
Finansinntekter 44.000 19.000 21.000 25.000 33.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 -2.000
Finans 44.000 18.000 20.000 25.000 31.000
Konsernbidrag 1.213.000 1.717.000 -293.000 -994.000 -525.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.116.000 48.000 295.000 701.000 535.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 28.000 17.000 22.000 29.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 28.000 17.000 22.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 317.000 426.000 393.000 2.233.000 2.299.000
Andre fordringer 7.000 2.000 38.000 4.287.000 4.154.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.974.000 7.166.000 6.315.000 6.521.000 6.453.000
Sum eiendeler 6.984.000 7.194.000 6.332.000 6.543.000 6.482.000
Sum opptjent egenkapital 1.718.000 1.621.000 2.000 0 169.000
Sum egenkapital 2.860.000 2.763.000 1.143.000 1.142.000 1.434.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 241.000 379.000 559.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 76.000 405.000 605.000 365.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 946.000 682.000 627.000 722.000 705.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.861.000 2.964.000 3.398.000 4.314.000 4.310.000
Sum kortsiktig gjeld 4.124.000 4.431.000 5.189.000 5.401.000 5.047.000
Sum gjeld og egenkapital 6.984.000 7.194.000 6.333.000 6.543.000 6.481.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.850.000 2.735.000 1.126.000 1.120.000 1.406.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.2 1.2 1.3
Soliditet 4 38.4 18.1 17.5 22.1
Resultatgrad 0.3 1.5 3.5 2.6
Rentedekningsgrad 6 3 372.0
Gjeldsgrad 1.4 1.6 4.5 4.7 3.5
Total kapitalrentabilitet -20.6 1.1 6.2 14.4 11.5
Signatur
24.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex