Glåmdal Bygg Og Fritid
Juridisk navn:  Glåmdal Bygg Og Fritid
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95119979
Grønnerudveien Grønnerudveien Fax:
2235 Matrand 2235 Matrand
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 990162964
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/5/2006 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
1.27%
Resultat  
  
-39.34%
Egenkapital  
  
336.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.036.000 1.023.000 657.000 1.363.000 1.136.000
Resultat: 37.000 61.000 -94.000 162.000 76.000
Egenkapital: 48.000 11.000 -51.000 44.000 -118.000
Regnskap for  Glåmdal Bygg Og Fritid
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.036.000 1.023.000 657.000 1.363.000 1.136.000
Driftskostnader -998.000 -959.000 -748.000 -1.197.000 -1.057.000
Driftsresultat 39.000 64.000 -91.000 165.000 79.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -3.000
Finans -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -3.000
Resultat før skatt 37.000 61.000 -94.000 162.000 76.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 61.000 -94.000 162.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 30.000 39.000 16.000 0
Sum omløpsmidler 205.000 128.000 48.000 394.000 245.000
Sum eiendeler 225.000 158.000 87.000 410.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 11.000 -51.000 44.000 -118.000
Sum egenkapital 48.000 11.000 -51.000 44.000 -118.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 30.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 178.000 146.000 138.000 336.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 157.000 87.000 410.000 245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.036.000 1.023.000 657.000 1.363.000 1.124.000
Andre inntekter 0 0 0 0 12.000
Driftsinntekter 1.036.000 1.023.000 657.000 1.363.000 1.136.000
Varekostnad -6.000 -28.000 -21.000 -52.000 -53.000
Lønninger -758.000 -686.000 -436.000 -770.000 -710.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -10.000 -3.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -224.000 -235.000 -281.000 -372.000 -290.000
Driftskostnader -998.000 -959.000 -748.000 -1.197.000 -1.057.000
Driftsresultat 39.000 64.000 -91.000 165.000 79.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -3.000
Finans -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 61.000 -94.000 162.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 30.000 39.000 16.000 0
Sum varige driftsmidler 20.000 30.000 39.000 16.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 30.000 39.000 16.000 0
Varebeholdning 0 0 0 5.000 0
Kundefordringer 0 0 24.000 42.000 9.000
Andre fordringer 4.000 4.000 0 20.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 201.000 124.000 24.000 326.000 166.000
Sum omløpsmidler 205.000 128.000 48.000 394.000 245.000
Sum eiendeler 225.000 158.000 87.000 410.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 11.000 -51.000 44.000 -118.000
Sum egenkapital 48.000 11.000 -51.000 44.000 -118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 30.000 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 30.000 30.000
Leverandørgjeld 10.000 7.000 29.000 24.000 93.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 54.000 55.000 142.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 86.000 54.000 170.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 178.000 146.000 138.000 336.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 157.000 87.000 410.000 245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 -18.000 -90.000 58.000 -88.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 0.3 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 0.3 1.2 0.8
Soliditet 21.2 7 -58.6 10.7 -48.2
Resultatgrad 3.8 6.3 -13.9 12.1 7.0
Rentedekningsgrad 19.5 21.3 -30.3 41.3 26.3
Gjeldsgrad 3.7 13.3 -2.7 8.3 -3.1
Total kapitalrentabilitet 17.3 40.8 -104.6 40.2 32.2
Signatur
08.11.2013
KETIL GRØNNERUD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex