Gjølanger Bruk As
Juridisk navn:  Gjølanger Bruk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55311314
c/o Sinø Management AS Postboks 531 Sentrum Gjølanger Fax: 57735309
5806 Bergen 6967 Hellevik I Fjaler
Fylke: Kommune:
Vestland Fjaler
Org.nr: 929852338
Aksjekapital: 30.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/1/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Forum Revisjon As
Regnskapsfører: Acceptor Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.32%
Resultat  
  
-82.18%
Egenkapital  
  
1.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.006.000 2.921.000 2.780.000 2.579.000 2.552.000
Resultat: 2.533.000 14.211.000 18.737.000 4.655.000 7.709.000
Egenkapital: 123.309.000 121.441.000 110.901.000 98.671.000 95.319.000
Regnskap for  Gjølanger Bruk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.006.000 2.921.000 2.780.000 2.579.000 2.552.000
Driftskostnader -2.748.000 -2.204.000 -1.986.000 -2.131.000 -2.942.000
Driftsresultat -742.000 717.000 794.000 448.000 -390.000
Finansinntekter 3.284.000 13.500.000 17.942.000 4.214.000 8.099.000
Finanskostnader -8.000 -6.000 0 -7.000 0
Finans 3.276.000 13.494.000 17.942.000 4.207.000 8.099.000
Resultat før skatt 2.533.000 14.211.000 18.737.000 4.655.000 7.709.000
Skattekostnad -215.000 -3.097.000 -3.506.000 -1.192.000 -2.115.000
Årsresultat 2.318.000 11.114.000 15.230.000 3.463.000 5.595.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.417.000 55.946.000 48.573.000 56.640.000 63.331.000
Sum omløpsmidler 40.609.000 69.291.000 66.315.000 43.461.000 39.626.000
Sum eiendeler 132.026.000 125.237.000 114.888.000 100.101.000 102.957.000
Sum opptjent egenkapital 86.309.000 84.441.000 73.901.000 58.671.000 55.319.000
Sum egenkapital 123.309.000 121.441.000 110.901.000 98.671.000 95.319.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.717.000 3.797.000 3.987.000 1.431.000 7.637.000
Sum gjeld og egenkapital 132.026.000 125.238.000 114.888.000 100.102.000 102.956.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.006.000 2.921.000 2.780.000 2.579.000 2.507.000
Andre inntekter 0 0 0 0 45.000
Driftsinntekter 2.006.000 2.921.000 2.780.000 2.579.000 2.552.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -269.000 -340.000 -65.000 -72.000 -65.000
Avskrivning -487.000 -584.000 -614.000 -699.000 -672.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.992.000 -1.280.000 -1.307.000 -1.360.000 -2.205.000
Driftskostnader -2.748.000 -2.204.000 -1.986.000 -2.131.000 -2.942.000
Driftsresultat -742.000 717.000 794.000 448.000 -390.000
Finansinntekter 3.284.000 13.500.000 17.942.000 4.214.000 8.099.000
Finanskostnader -8.000 -6.000 0 -7.000 0
Finans 3.276.000 13.494.000 17.942.000 4.207.000 8.099.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -450.000 -575.000 0 -111.000 0
Årsresultat 2.318.000 11.114.000 15.230.000 3.463.000 5.595.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 608.000 636.000 610.000 586.000 517.000
Fast eiendom 1.704.000 780.000 946.000 1.112.000 1.278.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.106.000 1.479.000 1.896.000 1.931.000 2.464.000
Sum varige driftsmidler 2.810.000 2.259.000 2.842.000 3.043.000 3.742.000
Sum finansielle anleggsmidler 87.999.000 53.051.000 45.121.000 53.012.000 59.072.000
Sum anleggsmidler 91.417.000 55.946.000 48.573.000 56.640.000 63.331.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 114.000 14.772.000 13.004.000 3.536.000 7.300.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.495.000 54.519.000 53.311.000 39.926.000 32.326.000
Sum omløpsmidler 40.609.000 69.291.000 66.315.000 43.461.000 39.626.000
Sum eiendeler 132.026.000 125.237.000 114.888.000 100.101.000 102.957.000
Sum opptjent egenkapital 86.309.000 84.441.000 73.901.000 58.671.000 55.319.000
Sum egenkapital 123.309.000 121.441.000 110.901.000 98.671.000 95.319.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 424.000 16.000 14.000 29.000 131.000
Betalbar skatt 187.000 3.123.000 3.531.000 1.260.000 2.018.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 50.000 26.000 30.000 31.000
Utbytte -450.000 -575.000 0 -111.000 0
Annen kortsiktig gjeld 8.082.000 608.000 416.000 111.000 5.457.000
Sum kortsiktig gjeld 8.717.000 3.797.000 3.987.000 1.431.000 7.637.000
Sum gjeld og egenkapital 132.026.000 125.238.000 114.888.000 100.102.000 102.956.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.892.000 65.494.000 62.328.000 42.030.000 31.989.000
Likviditetsgrad 1 4.7 18.2 16.6 30.4 5.2
Likviditetsgrad 2 4.7 18.2 16.6 30.4 5.2
Soliditet 93.4 9 96.5 98.6 92.6
Resultatgrad 24.5 28.6 17.4 -15.3
Rentedekningsgrad -92.8 119.5 6
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.9 11.4 16.3 4.7 7.5
Signatur
26.01.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV ETT STYREMEDLEM OG STYRELEDER I FELLESSKAP,
ELLER TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex