Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjøco As
Juridisk navn:  Gjøco As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71291700
Ørvegen 1160 Ørvegen 1160 Fax: 71291720
6639 Torvikbukt 6639 Torvikbukt
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 854814702
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 62
Etableringsdato: 12/1/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29.87%
Resultat  
  
308.02%
Egenkapital  
  
42.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 323.255.000 248.906.000 255.458.000 242.271.000 242.434.000
Resultat: 19.548.000 4.791.000 8.953.000 -10.560.000 9.615.000
Egenkapital: 48.700.000 34.294.000 30.947.000 24.654.000 32.766.000
Regnskap for  Gjøco As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 323.255.000 248.906.000 255.458.000 242.271.000 242.434.000
Driftskostnader -298.617.000 -244.668.000 -246.191.000 -242.183.000 -236.107.000
Driftsresultat 24.637.000 4.238.000 9.267.000 88.000 6.326.000
Finansinntekter 9.687.000 6.976.000 6.339.000 2.247.000 8.115.000
Finanskostnader -14.776.000 -6.423.000 -6.653.000 -12.896.000 -4.826.000
Finans -5.089.000 553.000 -314.000 -10.649.000 3.289.000
Resultat før skatt 19.548.000 4.791.000 8.953.000 -10.560.000 9.615.000
Skattekostnad -4.314.000 -1.078.000 -2.109.000 2.448.000 -2.335.000
Årsresultat 15.234.000 3.714.000 6.844.000 -8.112.000 7.280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.070.000 36.608.000 37.862.000 45.252.000 40.829.000
Sum omløpsmidler 94.847.000 76.092.000 79.108.000 66.269.000 65.366.000
Sum eiendeler 131.917.000 112.700.000 116.970.000 111.521.000 106.195.000
Sum opptjent egenkapital 45.900.000 31.494.000 28.147.000 21.854.000 29.966.000
Sum egenkapital 48.700.000 34.294.000 30.947.000 24.654.000 32.766.000
Sum langsiktig gjeld 17.057.000 17.792.000 18.541.000 23.682.000 21.155.000
Sum kortsiktig gjeld 66.160.000 60.614.000 67.483.000 63.185.000 52.274.000
Sum gjeld og egenkapital 131.917.000 112.700.000 116.971.000 111.521.000 106.195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 321.103.000 245.937.000 252.585.000 238.920.000 240.124.000
Andre inntekter 2.151.000 2.969.000 2.873.000 3.350.000 2.310.000
Driftsinntekter 323.255.000 248.906.000 255.458.000 242.271.000 242.434.000
Varekostnad -218.152.000 -163.349.000 -166.441.000 -166.036.000 -158.817.000
Lønninger -37.922.000 -37.126.000 -34.658.000 -34.237.000 -34.618.000
Avskrivning -7.316.000 -7.415.000 -7.930.000 -8.535.000 -8.285.000
Nedskrivning 0 -118.000 0 0
Andre driftskostnader -36.091.000 -36.840.000 -37.374.000 -38.531.000 -32.271.000
Driftskostnader -298.617.000 -244.668.000 -246.191.000 -242.183.000 -236.107.000
Driftsresultat 24.637.000 4.238.000 9.267.000 88.000 6.326.000
Finansinntekter 9.687.000 6.976.000 6.339.000 2.247.000 8.115.000
Finanskostnader -14.776.000 -6.423.000 -6.653.000 -12.896.000 -4.826.000
Finans -5.089.000 553.000 -314.000 -10.649.000 3.289.000
Konsernbidrag -228.000 -366.000 -551.000 0 -3.193.000
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Årsresultat 15.234.000 3.714.000 6.844.000 -8.112.000 7.280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.026.000 1.397.000 1.616.000 3.581.000 1.831.000
Fast eiendom 17.924.000 19.088.000 19.675.000 20.630.000 18.045.000
Maskiner anlegg 10.574.000 9.534.000 9.175.000 12.542.000 13.727.000
Driftsløsøre 7.501.000 6.539.000 6.867.000 7.428.000 6.312.000
Sum varige driftsmidler 35.999.000 35.161.000 35.717.000 40.600.000 38.084.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 50.000 528.000 1.071.000 914.000
Sum anleggsmidler 37.070.000 36.608.000 37.862.000 45.252.000 40.829.000
Varebeholdning 48.807.000 45.013.000 39.507.000 39.469.000 32.280.000
Kundefordringer 29.716.000 26.344.000 33.941.000 20.178.000 27.537.000
Andre fordringer 2.979.000 2.609.000 2.891.000 4.826.000 3.710.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 12.447.000 2.126.000 1.954.000 1.369.000 1.839.000
Sum omløpsmidler 94.847.000 76.092.000 79.108.000 66.269.000 65.366.000
Sum eiendeler 131.917.000 112.700.000 116.970.000 111.521.000 106.195.000
Sum opptjent egenkapital 45.900.000 31.494.000 28.147.000 21.854.000 29.966.000
Sum egenkapital 48.700.000 34.294.000 30.947.000 24.654.000 32.766.000
Sum avsetninger til forpliktelser 500.000 500.000 500.000 0 267.000
Gjeld til kredittinstitutt 24.114.000 26.446.000 33.981.000 24.224.000 24.909.000
Sum langsiktig gjeld 17.057.000 17.792.000 18.541.000 23.682.000 21.155.000
Leverandørgjeld 18.752.000 22.543.000 17.132.000 27.610.000 16.929.000
Betalbar skatt 4.141.000 896.000 0 0 2.338.000
Skyldig offentlige avgifter 5.759.000 3.955.000 4.390.000 2.933.000 2.117.000
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.795.000 6.774.000 11.980.000 8.418.000 5.982.000
Sum kortsiktig gjeld 66.160.000 60.614.000 67.483.000 63.185.000 52.274.000
Sum gjeld og egenkapital 131.917.000 112.700.000 116.971.000 111.521.000 106.195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.687.000 15.478.000 11.625.000 3.084.000 13.092.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.2 1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.6 0.4 0.6
Soliditet 36.9 30.4 26.5 22.1 30.9
Resultatgrad 7.6 1.7 3.6 0 2.6
Rentedekningsgrad 1.7 0.7 1.4 0 1.3
Gjeldsgrad 1.7 2.3 2.8 3.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 26.0 1 13.3 2.1 13.6
Signatur
04.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.11.2016
Daglig leder alene.
Prokura
Hjelmaas Jørgen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex