Geir Ante Stepanenko AS
Juridisk navn:  Geir Ante Stepanenko AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32121012
REMA 1000 Sentrumskvartalet Hønefoss bru 1D REMA 1000 Sentrumskvartalet Hønefoss bru 1D Fax: 32129251
3510 Hønefoss 3510 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 982110912
Aksjekapital: 740.000 NOK
Etableringsdato: 5/24/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema 1000 Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.3%
Resultat  
  
18.28%
Egenkapital  
  
-47.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 55.546.000 56.278.000 55.737.000 61.814.000 63.815.000
Resultat: 2.407.000 2.035.000 2.066.000 2.063.000 2.505.000
Egenkapital: 744.000 1.415.000 1.587.000 1.355.000 1.857.000
Regnskap for  Geir Ante Stepanenko AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 55.546.000 56.278.000 55.737.000 61.814.000 63.815.000
Driftskostnader -53.170.000 -54.302.000 -53.754.000 -59.787.000 -61.361.000
Driftsresultat 2.376.000 1.976.000 1.984.000 2.027.000 2.454.000
Finansinntekter 31.000 59.000 82.000 37.000 51.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 31.000 59.000 82.000 37.000 51.000
Resultat før skatt 2.407.000 2.035.000 2.066.000 2.063.000 2.505.000
Skattekostnad -532.000 -448.000 -476.000 -496.000 -625.000
Årsresultat 1.874.000 1.588.000 1.591.000 1.567.000 1.880.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 668.000 1.060.000 1.473.000 1.922.000 2.371.000
Sum omløpsmidler 4.290.000 7.237.000 6.192.000 7.113.000 10.008.000
Sum eiendeler 4.958.000 8.297.000 7.665.000 9.035.000 12.379.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 675.000 847.000 615.000 1.117.000
Sum egenkapital 744.000 1.415.000 1.587.000 1.355.000 1.857.000
Sum langsiktig gjeld 25.000 72.000 2.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 4.214.000 6.858.000 6.006.000 7.677.000 10.490.000
Sum gjeld og egenkapital 4.958.000 8.298.000 7.665.000 9.034.000 12.378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.959.000 55.397.000 55.111.000 61.060.000 63.803.000
Andre inntekter 587.000 880.000 626.000 753.000 12.000
Driftsinntekter 55.546.000 56.278.000 55.737.000 61.814.000 63.815.000
Varekostnad -45.467.000 -46.588.000 -45.759.000 -51.055.000 -52.560.000
Lønninger -2.630.000 -2.441.000 -2.783.000 -3.108.000 -3.167.000
Avskrivning -412.000 -439.000 -449.000 -449.000 -441.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.661.000 -4.834.000 -4.763.000 -5.175.000 -5.193.000
Driftskostnader -53.170.000 -54.302.000 -53.754.000 -59.787.000 -61.361.000
Driftsresultat 2.376.000 1.976.000 1.984.000 2.027.000 2.454.000
Finansinntekter 31.000 59.000 82.000 37.000 51.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 31.000 59.000 82.000 37.000 51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.874.000 1.588.000 1.591.000 1.567.000 1.880.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 648.000 1.060.000 1.473.000 1.922.000 2.371.000
Sum varige driftsmidler 648.000 1.060.000 1.473.000 1.922.000 2.371.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 668.000 1.060.000 1.473.000 1.922.000 2.371.000
Varebeholdning 5.000 2.665.000 2.659.000 3.174.000 2.858.000
Kundefordringer 741.000 535.000 664.000 134.000 124.000
Andre fordringer 25.000 163.000 145.000 494.000 479.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.519.000 3.874.000 2.724.000 3.311.000 6.547.000
Sum omløpsmidler 4.290.000 7.237.000 6.192.000 7.113.000 10.008.000
Sum eiendeler 4.958.000 8.297.000 7.665.000 9.035.000 12.379.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 675.000 847.000 615.000 1.117.000
Sum egenkapital 744.000 1.415.000 1.587.000 1.355.000 1.857.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 72.000 2.000 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.122.000 2.255.000 1.765.000 2.594.000 5.572.000
Sum langsiktig gjeld 25.000 72.000 2.000 31.000
Leverandørgjeld 29.000 3.769.000 3.388.000 4.192.000 3.944.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 479.000 235.000 242.000 187.000 204.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 584.000 599.000 612.000 703.000 769.000
Sum kortsiktig gjeld 4.214.000 6.858.000 6.006.000 7.677.000 10.490.000
Sum gjeld og egenkapital 4.958.000 8.298.000 7.665.000 9.034.000 12.378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 76.000 379.000 186.000 -564.000 -482.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 0.6 0.5 0.7
Soliditet 15.0 17.1 20.7 1 1
Resultatgrad 4.3 3.5 3.6 3.3 3.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.7 4.9 3.8 5.7 5.7
Total kapitalrentabilitet 48.5 24.5 2 22.8 20.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex