Geir Abel Ellingsen AS
Juridisk navn:  Geir Abel Ellingsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76110020
Strandgata 13A Strandgata 13A Fax: 76110010
8400 Sortland 8400 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 981412877
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/6/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adwice Vesterålen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.33%
Resultat  
  
31.93%
Egenkapital  
  
42.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 40.000 60.000 15.000 0 0
Resultat: 1.446.000 1.096.000 1.459.000 566.000 380.000
Egenkapital: 16.451.000 11.562.000 12.289.000 11.610.000 11.813.000
Regnskap for  Geir Abel Ellingsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 40.000 60.000 15.000 0 0
Driftskostnader -14.000 -12.000 -13.000 -12.000 -10.000
Driftsresultat 26.000 48.000 2.000 -12.000 -10.000
Finansinntekter 1.433.000 1.068.000 1.467.000 587.000 400.000
Finanskostnader -13.000 -19.000 -10.000 -8.000 -9.000
Finans 1.420.000 1.049.000 1.457.000 579.000 391.000
Resultat før skatt 1.446.000 1.096.000 1.459.000 566.000 380.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.446.000 1.096.000 1.459.000 566.000 380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.836.000 13.294.000 13.294.000 13.294.000 13.294.000
Sum omløpsmidler 53.000 22.000 8.000 10.000 4.000
Sum eiendeler 18.889.000 13.316.000 13.302.000 13.304.000 13.298.000
Sum opptjent egenkapital 11.008.000 10.062.000 10.289.000 9.610.000 9.813.000
Sum egenkapital 16.451.000 11.562.000 12.289.000 11.610.000 11.813.000
Sum langsiktig gjeld 135.000 58.000 79.000 100.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 2.302.000 1.697.000 935.000 1.595.000 1.364.000
Sum gjeld og egenkapital 18.888.000 13.317.000 13.303.000 13.305.000 13.298.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.000 60.000 15.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 40.000 60.000 15.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -12.000 -13.000 -12.000 -10.000
Driftskostnader -14.000 -12.000 -13.000 -12.000 -10.000
Driftsresultat 26.000 48.000 2.000 -12.000 -10.000
Finansinntekter 1.433.000 1.068.000 1.467.000 587.000 400.000
Finanskostnader -13.000 -19.000 -10.000 -8.000 -9.000
Finans 1.420.000 1.049.000 1.457.000 579.000 391.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -100.000 0 -600.000 0
Årsresultat 1.446.000 1.096.000 1.459.000 566.000 380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.336.000 12.794.000 12.794.000 12.794.000 12.794.000
Sum anleggsmidler 18.836.000 13.294.000 13.294.000 13.294.000 13.294.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 53.000 22.000 8.000 10.000 4.000
Sum omløpsmidler 53.000 22.000 8.000 10.000 4.000
Sum eiendeler 18.889.000 13.316.000 13.302.000 13.304.000 13.298.000
Sum opptjent egenkapital 11.008.000 10.062.000 10.289.000 9.610.000 9.813.000
Sum egenkapital 16.451.000 11.562.000 12.289.000 11.610.000 11.813.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 135.000 58.000 79.000 100.000 121.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -100.000 0 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.802.000 1.597.000 935.000 995.000 1.364.000
Sum kortsiktig gjeld 2.302.000 1.697.000 935.000 1.595.000 1.364.000
Sum gjeld og egenkapital 18.888.000 13.317.000 13.303.000 13.305.000 13.298.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.249.000 -1.675.000 -927.000 -1.585.000 -1.360.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 87.1 86.8 92.4 87.3 88.8
Resultatgrad 65.0 8 13.3
Rentedekningsgrad 2.0 2.5 0.2 -1.5 -1.1
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.7 8.4 1 4.3 2.9
Signatur
10.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex