Geir A. Aaberg Byggkonsulent
Juridisk navn:  Geir A. Aaberg Byggkonsulent
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90168668
Laboratorieveien 8 Laboratorieveien 8 Fax:
3077 Sande I Vestfold 3077 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 813469022
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/23/2014
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Rvt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.26%
Resultat  
  
-55.15%
Egenkapital  
  
48.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013
Omsetning: 466.000 1.468.000 1.645.000 1.645.000
Resultat: 335.000 747.000 1.032.000 1.032.000
Egenkapital: 207.000 139.000 589.000 589.000
Regnskap for  Geir A. Aaberg Byggkonsulent
Resultat 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 466.000 1.468.000 1.645.000 1.645.000
Driftskostnader -131.000 -721.000 -613.000 -613.000
Driftsresultat 335.000 747.000 1.032.000 1.032.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 335.000 747.000 1.032.000 1.032.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 335.000 747.000 1.032.000 1.032.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 230.000 223.000 649.000 649.000
Sum eiendeler 230.000 223.000 649.000 649.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 139.000 589.000 589.000
Sum egenkapital 207.000 139.000 589.000 589.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 84.000 60.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 230.000 223.000 649.000 649.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 466.000 1.468.000 1.645.000 1.645.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 466.000 1.468.000 1.645.000 1.645.000
Varekostnad -57.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -721.000 -613.000 -613.000
Driftskostnader -131.000 -721.000 -613.000 -613.000
Driftsresultat 335.000 747.000 1.032.000 1.032.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 335.000 747.000 1.032.000 1.032.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 25.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 229.000 198.000 649.000 649.000
Sum omløpsmidler 230.000 223.000 649.000 649.000
Sum eiendeler 230.000 223.000 649.000 649.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 139.000 589.000 589.000
Sum egenkapital 207.000 139.000 589.000 589.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 84.000 60.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 84.000 60.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 230.000 223.000 649.000 649.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 207.000 139.000 589.000 589.000
Likviditetsgrad 1 1 2.7 10.8 10.8
Likviditetsgrad 2 1 2.7 10.9 10.9
Soliditet 9 62.3 90.8 90.8
Resultatgrad 71.9 50.9 62.7 62.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.6 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 145.7 335.0 159.0 159.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex