Garnås Skog Og Maskin As
Juridisk navn:  Garnås Skog Og Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Nils Olav Garnås Hallingdalsvegen 4649 c/o Nils Olav Garnås Hallingdalsvegen 4649 Fax:
3540 Nesbyen 3540 Nesbyen
Fylke: Kommune:
Viken Nesbyen
Org.nr: 924971738
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/1/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hallingdal Økonomiservice As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 3.020.000
Resultat: 1.435.000
Egenkapital: 1.402.000
Regnskap for  Garnås Skog Og Maskin As
Resultat 2020
Driftsinntekter 3.020.000
Driftskostnader -2.427.000
Driftsresultat 595.000
Finansinntekter 856.000
Finanskostnader -15.000
Finans 841.000
Resultat før skatt 1.435.000
Skattekostnad -133.000
Årsresultat 1.302.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.610.000
Sum omløpsmidler 1.638.000
Sum eiendeler 4.248.000
Sum opptjent egenkapital 1.302.000
Sum egenkapital 1.402.000
Sum langsiktig gjeld 25.000
Sum kortsiktig gjeld 2.821.000
Sum gjeld og egenkapital 4.248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.020.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 3.020.000
Varekostnad -792.000
Lønninger -287.000
Avskrivning -248.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.100.000
Driftskostnader -2.427.000
Driftsresultat 595.000
Finansinntekter 856.000
Finanskostnader -15.000
Finans 841.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 1.302.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 965.000
Driftsløsøre 410.000
Sum varige driftsmidler 1.375.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.235.000
Sum anleggsmidler 2.610.000
Varebeholdning
Kundefordringer 661.000
Andre fordringer 62.000
Sum investeringer
Kasse, bank 915.000
Sum omløpsmidler 1.638.000
Sum eiendeler 4.248.000
Sum opptjent egenkapital 1.302.000
Sum egenkapital 1.402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 25.000
Leverandørgjeld 189.000
Betalbar skatt 108.000
Skyldig offentlige avgifter 130.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 2.395.000
Sum kortsiktig gjeld 2.821.000
Sum gjeld og egenkapital 4.248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.183.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 33.0
Resultatgrad 19.7
Rentedekningsgrad 39.7
Gjeldsgrad 2.0
Total kapitalrentabilitet 34.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex