Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ganddal Chineese Takeaway As
Juridisk navn:  Ganddal Chineese Takeaway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51661888
Lundegeilen 20-24 Lundegeilen 20-24 Fax:
4323 Sandnes 4323 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 915992099
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/14/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Leif Kielsen Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
6.26%
Resultat  
  
120%
Egenkapital  
  
200%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 611.000 575.000 713.000 732.000 732.000
Resultat: 11.000 5.000 35.000 -76.000 -76.000
Egenkapital: 6.000 -6.000 -11.000 -46.000 -46.000
Regnskap for  Ganddal Chineese Takeaway As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 611.000 575.000 713.000 732.000 732.000
Driftskostnader -597.000 -567.000 -677.000 -805.000 -805.000
Driftsresultat 14.000 8.000 36.000 -73.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 11.000 5.000 35.000 -76.000 -76.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 5.000 35.000 -76.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 155.000 196.000 201.000 216.000 216.000
Sum omløpsmidler 6.000 31.000 59.000 29.000 29.000
Sum eiendeler 161.000 227.000 260.000 245.000 245.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -36.000 -41.000 -76.000 -76.000
Sum egenkapital 6.000 -6.000 -11.000 -46.000 -46.000
Sum langsiktig gjeld 0 210.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 155.000 23.000 272.000 291.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 227.000 261.000 245.000 245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 611.000 575.000 713.000 732.000 732.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 611.000 575.000 713.000 732.000 732.000
Varekostnad -180.000 -156.000 -202.000 -245.000 -245.000
Lønninger -135.000 -156.000 -196.000 -337.000 -337.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -9.000 -30.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -273.000 -246.000 -270.000 -193.000 -193.000
Driftskostnader -597.000 -567.000 -677.000 -805.000 -805.000
Driftsresultat 14.000 8.000 36.000 -73.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 5.000 35.000 -76.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 54.000 62.000 71.000 71.000
Sum varige driftsmidler 45.000 54.000 62.000 71.000 71.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 142.000 139.000 145.000 145.000
Sum anleggsmidler 155.000 196.000 201.000 216.000 216.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 31.000 59.000 29.000 29.000
Sum omløpsmidler 6.000 31.000 59.000 29.000 29.000
Sum eiendeler 161.000 227.000 260.000 245.000 245.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -36.000 -41.000 -76.000 -76.000
Sum egenkapital 6.000 -6.000 -11.000 -46.000 -46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 210.000 0 0 0
Leverandørgjeld -20.000 -5.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 12.000 17.000 31.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 165.000 16.000 253.000 260.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 23.000 272.000 291.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 227.000 261.000 245.000 245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -149.000 8.000 -213.000 -262.000 -262.000
Likviditetsgrad 1 0 1.3 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 1.3 0.2 0.1 0.1
Soliditet 3.7 -2.6 -4.2 -18.8 -18.8
Resultatgrad 2.3 1.4 5 -10.0
Rentedekningsgrad 4.7 4 3 -36.5 -36.5
Gjeldsgrad 25.8 -38.8 -24.7 -6.3 -6.3
Total kapitalrentabilitet 8.7 3.5 13.8 -29.8 -29.8
Signatur
29.09.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex