Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gand Elektro AS
Juridisk navn:  Gand Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41600925
Grødemsvegen 187 Grødemsvegen 187 Fax: 51977834
4346 Bryne 4346 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 984302630
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/28/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.78%
Resultat  
  
-187.39%
Egenkapital  
  
-0.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 612.000 953.000 872.000 1.280.000 1.158.000
Resultat: -97.000 111.000 22.000 81.000 95.000
Egenkapital: 13.464.000 13.561.000 13.502.000 13.985.000 14.425.000
Regnskap for  Gand Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 612.000 953.000 872.000 1.280.000 1.158.000
Driftskostnader -925.000 -1.057.000 -1.065.000 -1.427.000 -1.360.000
Driftsresultat -313.000 -104.000 -192.000 -146.000 -202.000
Finansinntekter 216.000 214.000 215.000 233.000 299.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -5.000 -2.000
Finans 216.000 214.000 214.000 228.000 297.000
Resultat før skatt -97.000 111.000 22.000 81.000 95.000
Skattekostnad 0 -51.000 -6.000 -20.000 -22.000
Årsresultat -97.000 59.000 17.000 61.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.718.000 12.771.000 12.879.000 13.271.000 3.670.000
Sum omløpsmidler 887.000 989.000 1.423.000 2.540.000 11.992.000
Sum eiendeler 13.605.000 13.760.000 14.302.000 15.811.000 15.662.000
Sum opptjent egenkapital 13.364.000 13.461.000 13.402.000 13.885.000 14.325.000
Sum egenkapital 13.464.000 13.561.000 13.502.000 13.985.000 14.425.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 1.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 199.000 793.000 1.824.000 1.226.000
Sum gjeld og egenkapital 13.605.000 13.760.000 14.302.000 15.810.000 15.663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 491.000 809.000 731.000 1.140.000 1.025.000
Andre inntekter 121.000 144.000 140.000 140.000 133.000
Driftsinntekter 612.000 953.000 872.000 1.280.000 1.158.000
Varekostnad -315.000 -411.000 -449.000 -749.000 -612.000
Lønninger -360.000 -325.000 -324.000 -324.000 -397.000
Avskrivning -53.000 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -197.000 -213.000 -184.000 -246.000 -243.000
Driftskostnader -925.000 -1.057.000 -1.065.000 -1.427.000 -1.360.000
Driftsresultat -313.000 -104.000 -192.000 -146.000 -202.000
Finansinntekter 216.000 214.000 215.000 233.000 299.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -5.000 -2.000
Finans 216.000 214.000 214.000 228.000 297.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 0 0
Årsresultat -97.000 59.000 17.000 61.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.281.000 3.281.000 3.281.000 3.281.000 3.281.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 53.000 161.000 269.000 376.000
Sum varige driftsmidler 3.281.000 3.334.000 3.442.000 3.550.000 3.657.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.437.000 9.437.000 9.437.000 9.721.000 13.000
Sum anleggsmidler 12.718.000 12.771.000 12.879.000 13.271.000 3.670.000
Varebeholdning 32.000 0 0 0 0
Kundefordringer 175.000 178.000 187.000 1.245.000 393.000
Andre fordringer 47.000 43.000 29.000 0 9.425.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 633.000 767.000 1.208.000 1.296.000 2.175.000
Sum omløpsmidler 887.000 989.000 1.423.000 2.540.000 11.992.000
Sum eiendeler 13.605.000 13.760.000 14.302.000 15.811.000 15.662.000
Sum opptjent egenkapital 13.364.000 13.461.000 13.402.000 13.885.000 14.325.000
Sum egenkapital 13.464.000 13.561.000 13.502.000 13.985.000 14.425.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 1.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 1.000 12.000
Leverandørgjeld 63.000 45.000 141.000 161.000 97.000
Betalbar skatt 0 58.000 0 31.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 49.000 107.000 56.000 29.000
Utbytte 0 0 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 46.000 46.000 1.077.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 199.000 793.000 1.824.000 1.226.000
Sum gjeld og egenkapital 13.605.000 13.760.000 14.302.000 15.810.000 15.663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 746.000 790.000 630.000 716.000 10.766.000
Likviditetsgrad 1 6.3 5 1.8 1.4 9.8
Likviditetsgrad 2 6.1 5 1.8 1.4 9.8
Soliditet 9 98.6 94.4 88.5 92.1
Resultatgrad -51.1 -10.9 -11.4 -17.4
Rentedekningsgrad -29.2 48.5
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.7 0.8 0.2 0.6 0.6
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex