Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gand Eiendom AS
Juridisk navn:  Gand Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51950800
c/o Magnar Tveiten Bauneveien 7A Slettestrandveien 13 Fax: 51950801
4328 Sandnes 4032 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 988896829
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Etableringsdato: 10/2/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Frigg Revisjon As
Regnskapsfører: Relevant Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.18%
Resultat  
  
-219.87%
Egenkapital  
  
-16.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.963.000 2.817.000 2.830.000 2.629.000 2.474.000
Resultat: -2.184.000 1.822.000 1.835.000 2.004.000 2.064.000
Egenkapital: 13.274.000 15.878.000 14.489.000 15.711.000 14.219.000
Regnskap for  Gand Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.963.000 2.817.000 2.830.000 2.629.000 2.474.000
Driftskostnader -760.000 -771.000 -660.000 -675.000 -597.000
Driftsresultat 2.203.000 2.046.000 2.170.000 1.954.000 1.877.000
Finansinntekter 560.000 332.000 169.000 557.000 674.000
Finanskostnader -4.948.000 -556.000 -504.000 -507.000 -488.000
Finans -4.388.000 -224.000 -335.000 50.000 186.000
Resultat før skatt -2.184.000 1.822.000 1.835.000 2.004.000 2.064.000
Skattekostnad -420.000 -434.000 -457.000 -512.000 -546.000
Årsresultat -2.604.000 1.389.000 1.378.000 1.492.000 1.518.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.929.000 38.552.000 28.886.000 29.228.000 31.803.000
Sum omløpsmidler 1.570.000 971.000 4.176.000 5.161.000 199.000
Sum eiendeler 48.499.000 39.523.000 33.062.000 34.389.000 32.002.000
Sum opptjent egenkapital 11.174.000 13.778.000 12.389.000 13.611.000 12.119.000
Sum egenkapital 13.274.000 15.878.000 14.489.000 15.711.000 14.219.000
Sum langsiktig gjeld 30.059.000 15.663.000 16.569.000 17.471.000 14.088.000
Sum kortsiktig gjeld 5.165.000 7.982.000 2.003.000 1.207.000 3.694.000
Sum gjeld og egenkapital 48.498.000 39.523.000 33.061.000 34.389.000 32.001.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.963.000 2.817.000 2.830.000 2.629.000 2.474.000
Driftsinntekter 2.963.000 2.817.000 2.830.000 2.629.000 2.474.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -420.000 -420.000 -420.000 -420.000 -420.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -340.000 -351.000 -240.000 -255.000 -177.000
Driftskostnader -760.000 -771.000 -660.000 -675.000 -597.000
Driftsresultat 2.203.000 2.046.000 2.170.000 1.954.000 1.877.000
Finansinntekter 560.000 332.000 169.000 557.000 674.000
Finanskostnader -4.948.000 -556.000 -504.000 -507.000 -488.000
Finans -4.388.000 -224.000 -335.000 50.000 186.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.600.000 0 -2.500.000
Årsresultat -2.604.000 1.389.000 1.378.000 1.492.000 1.518.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.457.000 11.877.000 12.298.000 12.718.000 13.139.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.457.000 11.877.000 12.298.000 12.718.000 13.139.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.472.000 26.675.000 16.588.000 16.510.000 18.664.000
Sum anleggsmidler 46.929.000 38.552.000 28.886.000 29.228.000 31.803.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 368.000 385.000 2.488.000 2.346.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.202.000 586.000 1.688.000 2.814.000 193.000
Sum omløpsmidler 1.570.000 971.000 4.176.000 5.161.000 199.000
Sum eiendeler 48.499.000 39.523.000 33.062.000 34.389.000 32.002.000
Sum opptjent egenkapital 11.174.000 13.778.000 12.389.000 13.611.000 12.119.000
Sum egenkapital 13.274.000 15.878.000 14.489.000 15.711.000 14.219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 104.000 132.000 163.000 190.000 213.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.059.000 15.663.000 16.569.000 17.471.000 14.088.000
Leverandørgjeld 0 12.000 52.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 484.000 535.000 572.000
Skyldig offentlige avgifter 185.000 0 176.000 90.000 90.000
Utbytte 0 0 -2.600.000 0 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 4.981.000 7.969.000 1.291.000 578.000 532.000
Sum kortsiktig gjeld 5.165.000 7.982.000 2.003.000 1.207.000 3.694.000
Sum gjeld og egenkapital 48.498.000 39.523.000 33.061.000 34.389.000 32.001.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.595.000 -7.011.000 2.173.000 3.954.000 -3.495.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1 2.1 4.3 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 2.1 4.3 0.1
Soliditet 27.4 40.2 43.8 45.7 44.4
Resultatgrad 74.4 72.6 76.7 74.3 75.9
Rentedekningsgrad 0.4 3.7 4.3 3.9 5.2
Gjeldsgrad 2.7 1.5 1.3 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet 5.7 6 7.1 7.3 8.0
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex