Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ganbatte As
Juridisk navn:  Ganbatte As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Andreas Ekker Underhaugsveien 25A Underhaugsveien 25A Fax:
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 921091214
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-228.57%
Egenkapital  
  
-53.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -23.000 -7.000
Egenkapital: 20.000 43.000
Regnskap for  Ganbatte As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -15.000 -7.000
Driftsresultat -15.000 -7.000
Finansinntekter 20.000 0
Finanskostnader -28.000 0
Finans -8.000 0
Resultat før skatt -23.000 -7.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -23.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 595.000 0
Sum omløpsmidler 40.000 43.000
Sum eiendeler 635.000 43.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -7.000
Sum egenkapital 20.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 615.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 635.000 43.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -7.000
Driftskostnader -15.000 -7.000
Driftsresultat -15.000 -7.000
Finansinntekter 20.000 0
Finanskostnader -28.000 0
Finans -8.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -23.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 595.000 0
Sum anleggsmidler 595.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 40.000 43.000
Sum omløpsmidler 40.000 43.000
Sum eiendeler 635.000 43.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -7.000
Sum egenkapital 20.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 615.000 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 635.000 43.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 43.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 3.1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad 30.8 0
Total kapitalrentabilitet 0.8 -16.3
Signatur
27.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex