Gan Holding AS
Juridisk navn:  Gan Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91391079
Brennåsveien 49 Brennåsveien 49 Fax:
8610 Mo I Rana 8610 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 893400362
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
420.76%
Egenkapital  
  
35.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.607.000 -501.000 1.592.000 1.271.000 3.070.000
Egenkapital: 3.610.000 2.667.000 3.535.000 3.822.000 3.919.000
Regnskap for  Gan Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -21.000 -23.000 -29.000 -27.000
Driftsresultat -19.000 -21.000 -23.000 -29.000 -27.000
Finansinntekter 1.738.000 1.122.000 1.833.000 1.500.000 3.097.000
Finanskostnader -113.000 -1.603.000 -219.000 -200.000 0
Finans 1.625.000 -481.000 1.614.000 1.300.000 3.097.000
Resultat før skatt 1.607.000 -501.000 1.592.000 1.271.000 3.070.000
Skattekostnad -264.000 -117.000 -430.000 -368.000 -533.000
Årsresultat 1.343.000 -617.000 1.162.000 904.000 2.537.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.253.000 3.253.000 4.353.000 4.453.000 4.152.000
Sum omløpsmidler 1.439.000 1.253.000 2.045.000 2.002.000 2.700.000
Sum eiendeler 4.692.000 4.506.000 6.398.000 6.455.000 6.852.000
Sum opptjent egenkapital 3.510.000 2.567.000 3.435.000 3.722.000 3.819.000
Sum egenkapital 3.610.000 2.667.000 3.535.000 3.822.000 3.919.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.082.000 1.839.000 2.863.000 2.633.000 2.933.000
Sum gjeld og egenkapital 4.692.000 4.506.000 6.398.000 6.455.000 6.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -21.000 -23.000 -29.000 -27.000
Driftskostnader -19.000 -21.000 -23.000 -29.000 -27.000
Driftsresultat -19.000 -21.000 -23.000 -29.000 -27.000
Finansinntekter 1.738.000 1.122.000 1.833.000 1.500.000 3.097.000
Finanskostnader -113.000 -1.603.000 -219.000 -200.000 0
Finans 1.625.000 -481.000 1.614.000 1.300.000 3.097.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -250.000 -1.450.000 -1.000.000 -1.500.000
Årsresultat 1.343.000 -617.000 1.162.000 904.000 2.537.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.253.000 3.253.000 4.353.000 4.453.000 4.152.000
Sum anleggsmidler 3.253.000 3.253.000 4.353.000 4.453.000 4.152.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.237.000 1.122.000 1.833.000 1.500.000 2.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 202.000 131.000 211.000 502.000 700.000
Sum omløpsmidler 1.439.000 1.253.000 2.045.000 2.002.000 2.700.000
Sum eiendeler 4.692.000 4.506.000 6.398.000 6.455.000 6.852.000
Sum opptjent egenkapital 3.510.000 2.567.000 3.435.000 3.722.000 3.819.000
Sum egenkapital 3.610.000 2.667.000 3.535.000 3.822.000 3.919.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 264.000 117.000 430.000 368.000 533.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -250.000 -1.450.000 -1.000.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 818.000 1.722.000 1.433.000 1.265.000 900.000
Sum kortsiktig gjeld 1.082.000 1.839.000 2.863.000 2.633.000 2.933.000
Sum gjeld og egenkapital 4.692.000 4.506.000 6.398.000 6.455.000 6.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 357.000 -586.000 -818.000 -631.000 -233.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.7 0.7 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.3 0.7 0.7 0.8 1.0
Soliditet 76.9 59.2 55.3 59.2 57.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad 0.3 0.7 0.8 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 36.6 24.4 28.3 22.8 44.8
Signatur
17.10.2016
Prokurister
17.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex