Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gan Gjerdeservice AS
Juridisk navn:  Gan Gjerdeservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40492372
Glimmerveien 46 Glimmerveien 46 Fax:
1903 Gan 1903 Gan
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 989938126
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/30/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iq Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.4%
Resultat  
  
-66.16%
Egenkapital  
  
1.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.889.000 5.061.000 4.502.000 4.624.000 3.446.000
Resultat: 202.000 597.000 341.000 480.000 -234.000
Egenkapital: 694.000 686.000 525.000 517.000 457.000
Regnskap for  Gan Gjerdeservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.889.000 5.061.000 4.502.000 4.624.000 3.446.000
Driftskostnader -4.657.000 -4.444.000 -4.126.000 -4.131.000 -3.664.000
Driftsresultat 232.000 617.000 375.000 493.000 -218.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -30.000 -20.000 -35.000 -14.000 -16.000
Finans -30.000 -20.000 -34.000 -13.000 -15.000
Resultat før skatt 202.000 597.000 341.000 480.000 -234.000
Skattekostnad -45.000 -136.000 -82.000 -120.000 58.000
Årsresultat 158.000 461.000 259.000 360.000 -175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 428.000 503.000 554.000 536.000 271.000
Sum omløpsmidler 1.392.000 1.810.000 1.495.000 1.508.000 902.000
Sum eiendeler 1.820.000 2.313.000 2.049.000 2.044.000 1.173.000
Sum opptjent egenkapital 585.000 577.000 416.000 408.000 348.000
Sum egenkapital 694.000 686.000 525.000 517.000 457.000
Sum langsiktig gjeld 321.000 372.000 473.000 370.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 806.000 1.255.000 1.051.000 1.157.000 559.000
Sum gjeld og egenkapital 1.821.000 2.313.000 2.049.000 2.044.000 1.172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.805.000 4.969.000 4.456.000 4.544.000 3.446.000
Andre inntekter 85.000 92.000 47.000 80.000 0
Driftsinntekter 4.889.000 5.061.000 4.502.000 4.624.000 3.446.000
Varekostnad -1.847.000 -1.920.000 -1.604.000 -1.741.000 -1.407.000
Lønninger -2.069.000 -2.019.000 -2.014.000 -1.780.000 -1.826.000
Avskrivning -105.000 -99.000 -90.000 -72.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -636.000 -406.000 -418.000 -538.000 -357.000
Driftskostnader -4.657.000 -4.444.000 -4.126.000 -4.131.000 -3.664.000
Driftsresultat 232.000 617.000 375.000 493.000 -218.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -30.000 -20.000 -35.000 -14.000 -16.000
Finans -30.000 -20.000 -34.000 -13.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 -300.000 -250.000 -300.000 0
Årsresultat 158.000 461.000 259.000 360.000 -175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000 59.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 428.000 503.000 554.000 532.000 212.000
Sum varige driftsmidler 428.000 503.000 554.000 532.000 212.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 428.000 503.000 554.000 536.000 271.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 389.000 1.253.000 567.000 164.000 448.000
Andre fordringer 76.000 65.000 51.000 19.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 927.000 492.000 877.000 1.325.000 415.000
Sum omløpsmidler 1.392.000 1.810.000 1.495.000 1.508.000 902.000
Sum eiendeler 1.820.000 2.313.000 2.049.000 2.044.000 1.173.000
Sum opptjent egenkapital 585.000 577.000 416.000 408.000 348.000
Sum egenkapital 694.000 686.000 525.000 517.000 457.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 23.000 20.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 321.000 372.000 473.000 370.000 156.000
Leverandørgjeld 150.000 285.000 228.000 309.000 161.000
Betalbar skatt 45.000 133.000 59.000 65.000 0
Skyldig offentlige avgifter 231.000 313.000 292.000 287.000 206.000
Utbytte -150.000 -300.000 -250.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 229.000 223.000 223.000 196.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 806.000 1.255.000 1.051.000 1.157.000 559.000
Sum gjeld og egenkapital 1.821.000 2.313.000 2.049.000 2.044.000 1.172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 586.000 555.000 444.000 351.000 343.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.4 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.7 1.4 1.4 1.3 1.7
Soliditet 38.1 29.7 25.6 25.3 39.0
Resultatgrad 4.7 12.2 8.3 10.7 -6.3
Rentedekningsgrad 7.7 30.9 10.7 35.2 -13.6
Gjeldsgrad 1.6 2.4 2.9 3 1.6
Total kapitalrentabilitet 12.7 26.7 18.4 24.2 -18.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex