Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gaarder Boligsameie
Juridisk navn:  Gaarder Boligsameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63890200
Postboks 323 c/o BORI BBL Bjørnsons gate 35 Fax: 63946032
2001 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 987964642
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/4/2005 1
Foretakstype: ESEK
Revisor: Slm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.19%
Resultat  
  
154.01%
Egenkapital  
  
39.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 518.000 442.000
Resultat: 155.000 -287.000
Egenkapital: 548.000 394.000
Regnskap for  Gaarder Boligsameie
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 518.000 442.000
Driftskostnader -372.000 -738.000
Driftsresultat 146.000 -296.000
Finansinntekter 9.000 9.000
Finanskostnader 0
Finans 9.000 9.000
Resultat før skatt 155.000 -287.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 155.000 -287.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 575.000 396.000
Sum eiendeler 575.000 396.000
Sum opptjent egenkapital 548.000 394.000
Sum egenkapital 548.000 394.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 575.000 396.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 518.000 442.000
Driftsinntekter 518.000 442.000
Varekostnad 0
Lønninger -35.000 -65.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -337.000 -673.000
Driftskostnader -372.000 -738.000
Driftsresultat 146.000 -296.000
Finansinntekter 9.000 9.000
Finanskostnader 0
Finans 9.000 9.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 155.000 -287.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 5.000 0
Andre fordringer 15.000 10.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 555.000 385.000
Sum omløpsmidler 575.000 396.000
Sum eiendeler 575.000 396.000
Sum opptjent egenkapital 548.000 394.000
Sum egenkapital 548.000 394.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 26.000 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 575.000 396.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 548.000 394.000
Likviditetsgrad 1 21.3 1
Likviditetsgrad 2 21.3 1
Soliditet 95.3 99.5
Resultatgrad 28.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 27.0 -72.5
Signatur
19.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.07.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex