G. Christensen AS
Juridisk navn:  G. Christensen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23239090
Lilleakerveien 4A Lilleakerveien 4A Fax: 22836060
0283 Oslo 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918139559
Aksjekapital: 360.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/15/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
292.52%
Resultat  
  
333.89%
Egenkapital  
  
41.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 39.248.000 9.999.000 1.351.000 804.000 764.000
Resultat: 10.607.000 -4.535.000 1.112.000 1.184.000 6.647.000
Egenkapital: 16.038.000 11.331.000 16.616.000 15.904.000 16.463.000
Regnskap for  G. Christensen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 39.248.000 9.999.000 1.351.000 804.000 764.000
Driftskostnader -39.045.000 -9.500.000 -2.791.000 -813.000 -1.044.000
Driftsresultat 202.000 498.000 -1.441.000 -9.000 -280.000
Finansinntekter 11.420.000 645.000 3.069.000 1.243.000 6.940.000
Finanskostnader -1.016.000 -5.678.000 -515.000 -51.000 -12.000
Finans 10.404.000 -5.033.000 2.554.000 1.192.000 6.928.000
Resultat før skatt 10.607.000 -4.535.000 1.112.000 1.184.000 6.647.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 10.607.000 -4.535.000 1.112.000 1.184.000 6.647.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.997.000 10.252.000 14.836.000 14.483.000 17.365.000
Sum omløpsmidler 17.131.000 25.627.000 13.026.000 4.751.000 4.144.000
Sum eiendeler 42.128.000 35.879.000 27.862.000 19.234.000 21.509.000
Sum opptjent egenkapital 15.660.000 10.953.000 16.238.000 15.526.000 16.085.000
Sum egenkapital 16.038.000 11.331.000 16.616.000 15.904.000 16.463.000
Sum langsiktig gjeld 1.476.000 11.600.000 9.088.000 1.495.000 0
Sum kortsiktig gjeld 24.614.000 12.948.000 2.159.000 1.836.000 5.047.000
Sum gjeld og egenkapital 42.128.000 35.879.000 27.863.000 19.235.000 21.510.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.248.000 9.999.000 1.351.000 804.000 764.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 39.248.000 9.999.000 1.351.000 804.000 764.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.271.000 -699.000 -694.000 -641.000 -629.000
Avskrivning -11.000 -11.000 -10.000 -1.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.286.000 -985.000 -2.087.000 -171.000 -411.000
Driftskostnader -39.045.000 -9.500.000 -2.791.000 -813.000 -1.044.000
Driftsresultat 202.000 498.000 -1.441.000 -9.000 -280.000
Finansinntekter 11.420.000 645.000 3.069.000 1.243.000 6.940.000
Finanskostnader -1.016.000 -5.678.000 -515.000 -51.000 -12.000
Finans 10.404.000 -5.033.000 2.554.000 1.192.000 6.928.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.900.000 -750.000 -400.000 0 0
Årsresultat 10.607.000 -4.535.000 1.112.000 1.184.000 6.647.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 35.000 46.000 0 1.000
Sum varige driftsmidler 23.000 35.000 46.000 0 1.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.974.000 10.218.000 14.790.000 14.483.000 17.364.000
Sum anleggsmidler 24.997.000 10.252.000 14.836.000 14.483.000 17.365.000
Varebeholdning 19.298.000 11.199.000 0 0
Kundefordringer 563.000 835.000 65.000 0 65.000
Andre fordringer 11.676.000 3.843.000 1.105.000 1.089.000 825.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 44.000 50.000 51.000 50.000 77.000
Sum omløpsmidler 17.131.000 25.627.000 13.026.000 4.751.000 4.144.000
Sum eiendeler 42.128.000 35.879.000 27.862.000 19.234.000 21.509.000
Sum opptjent egenkapital 15.660.000 10.953.000 16.238.000 15.526.000 16.085.000
Sum egenkapital 16.038.000 11.331.000 16.616.000 15.904.000 16.463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 13.426.000 3.285.000 834.000 886.000 314.000
Sum langsiktig gjeld 1.476.000 11.600.000 9.088.000 1.495.000 0
Leverandørgjeld 439.000 1.280.000 635.000 61.000 362.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 221.000 138.000 181.000 254.000
Utbytte -5.900.000 -750.000 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.690.000 8.162.000 551.000 707.000 4.116.000
Sum kortsiktig gjeld 24.614.000 12.948.000 2.159.000 1.836.000 5.047.000
Sum gjeld og egenkapital 42.128.000 35.879.000 27.863.000 19.235.000 21.510.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.483.000 12.679.000 10.867.000 2.915.000 -903.000
Likviditetsgrad 1 0.7 2.0 6 2.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.8 2.6 0.8
Soliditet 38.1 31.6 59.6 82.7 76.5
Resultatgrad 0.5 5.0 -106.7 -1.1 -36.6
Rentedekningsgrad 0.2 0.1 -2.8 -0.2 -23.3
Gjeldsgrad 1.6 2.2 0.7 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 27.6 3.2 5.8 6.4 3
Signatur
14.09.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex