Fyllingen Elektro Installasjon AS
Juridisk navn:  Fyllingen Elektro Installasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55110888
Hovedgården Ytrebygdsvegen 37 Hovedgården Ytrebygdsvegen 37 Fax: 55169440
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 967444030
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/1/1993 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
97.58%
Resultat  
  
44.74%
Egenkapital  
  
26.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.225.000 620.000 324.000 653.000 1.086.000
Resultat: 55.000 38.000 -269.000 -153.000 -231.000
Egenkapital: 259.000 204.000 167.000 503.000 656.000
Regnskap for  Fyllingen Elektro Installasjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.225.000 620.000 324.000 653.000 1.086.000
Driftskostnader -1.172.000 -583.000 -594.000 -807.000 -1.326.000
Driftsresultat 55.000 38.000 -269.000 -154.000 -240.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 9.000
Resultat før skatt 55.000 38.000 -269.000 -153.000 -231.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 38.000 -269.000 -153.000 -231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 398.000 310.000 186.000 596.000 940.000
Sum eiendeler 398.000 310.000 186.000 596.000 940.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 104.000 67.000 403.000 556.000
Sum egenkapital 259.000 204.000 167.000 503.000 656.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 106.000 19.000 93.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 399.000 310.000 186.000 596.000 940.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.225.000 620.000 324.000 649.000 1.086.000
Andre inntekter 0 0 0 4.000 0
Driftsinntekter 1.225.000 620.000 324.000 653.000 1.086.000
Varekostnad -456.000 -248.000 -67.000 -263.000 -403.000
Lønninger -374.000 -91.000 -9.000 -447.000 -744.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -342.000 -244.000 -518.000 -97.000 -179.000
Driftskostnader -1.172.000 -583.000 -594.000 -807.000 -1.326.000
Driftsresultat 55.000 38.000 -269.000 -154.000 -240.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 38.000 -269.000 -153.000 -231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 6.000 6.000 6.000 29.000 23.000
Kundefordringer 213.000 93.000 173.000 485.000 416.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 179.000 210.000 7.000 83.000 502.000
Sum omløpsmidler 398.000 310.000 186.000 596.000 940.000
Sum eiendeler 398.000 310.000 186.000 596.000 940.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 104.000 67.000 403.000 556.000
Sum egenkapital 259.000 204.000 167.000 503.000 656.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 49.000 51.000 9.000 23.000 97.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 23.000 0 21.000 97.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 31.000 10.000 49.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 106.000 19.000 93.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 399.000 310.000 186.000 596.000 940.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 258.000 204.000 167.000 503.000 656.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.9 9.8 6.4 3.3
Likviditetsgrad 2 2.8 2.9 9.5 6.1 3.3
Soliditet 64.9 65.8 89.8 84.4 69.8
Resultatgrad 4.5 6.1 -23.6 -22.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.1 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 13.8 12.3 -144.6 -25.7 -24.6
Signatur
24.08.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex