Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Furustrand As
Juridisk navn:  Furustrand As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33357000
Postboks 123 Tareveien 11 Fax: 33327403
3166 Tolvsrød 3150 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 919065885
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/2/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Regnskapsfører: Tønsberg Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.78%
Resultat  
  
66.03%
Egenkapital  
  
7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.993.000 12.229.000 10.316.000 12.203.000 13.535.000
Resultat: 5.004.000 3.014.000 494.000 2.120.000 3.221.000
Egenkapital: 13.751.000 12.851.000 12.516.000 12.646.000 11.725.000
Regnskap for  Furustrand As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.993.000 12.229.000 10.316.000 12.203.000 13.535.000
Driftskostnader -10.504.000 -8.582.000 -9.012.000 -9.530.000 -9.753.000
Driftsresultat 5.488.000 3.647.000 1.305.000 2.673.000 3.782.000
Finansinntekter 5.000 14.000 35.000 29.000 22.000
Finanskostnader -489.000 -647.000 -845.000 -582.000 -583.000
Finans -484.000 -633.000 -810.000 -553.000 -561.000
Resultat før skatt 5.004.000 3.014.000 494.000 2.120.000 3.221.000
Skattekostnad -1.103.000 -663.000 -110.000 -464.000 -749.000
Årsresultat 3.900.000 2.351.000 384.000 1.656.000 2.472.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.001.000 35.553.000 37.053.000 32.752.000 30.098.000
Sum omløpsmidler 8.936.000 8.259.000 5.929.000 13.352.000 7.726.000
Sum eiendeler 42.937.000 43.812.000 42.982.000 46.104.000 37.824.000
Sum opptjent egenkapital 13.651.000 12.751.000 12.416.000 12.546.000 11.625.000
Sum egenkapital 13.751.000 12.851.000 12.516.000 12.646.000 11.725.000
Sum langsiktig gjeld 23.793.000 27.337.000 28.864.000 27.641.000 23.726.000
Sum kortsiktig gjeld 5.393.000 3.625.000 1.601.000 5.817.000 2.374.000
Sum gjeld og egenkapital 42.937.000 43.813.000 42.981.000 46.104.000 37.825.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.928.000 12.165.000 10.255.000 12.145.000 13.472.000
Andre inntekter 65.000 63.000 61.000 58.000 64.000
Driftsinntekter 15.993.000 12.229.000 10.316.000 12.203.000 13.535.000
Varekostnad -351.000 -261.000 -174.000 -425.000 -563.000
Lønninger -4.429.000 -3.702.000 -3.712.000 -4.135.000 -3.878.000
Avskrivning -1.790.000 -1.767.000 -1.781.000 -1.598.000 -1.639.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.934.000 -2.852.000 -3.345.000 -3.372.000 -3.673.000
Driftskostnader -10.504.000 -8.582.000 -9.012.000 -9.530.000 -9.753.000
Driftsresultat 5.488.000 3.647.000 1.305.000 2.673.000 3.782.000
Finansinntekter 5.000 14.000 35.000 29.000 22.000
Finanskostnader -489.000 -647.000 -845.000 -582.000 -583.000
Finans -484.000 -633.000 -810.000 -553.000 -561.000
Konsernbidrag -17.000 -14.000 -35.000 0
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 -500.000 -700.000 -700.000
Årsresultat 3.900.000 2.351.000 384.000 1.656.000 2.472.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 78.000 99.000
Fast eiendom 33.234.000 34.752.000 36.004.000 31.444.000 28.508.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 699.000 719.000 954.000 1.122.000 1.374.000
Sum varige driftsmidler 33.933.000 35.471.000 36.958.000 32.566.000 29.881.000
Sum finansielle anleggsmidler 68.000 82.000 95.000 107.000 118.000
Sum anleggsmidler 34.001.000 35.553.000 37.053.000 32.752.000 30.098.000
Varebeholdning 9.000 6.000 9.000 9.000 241.000
Kundefordringer 365.000 174.000 165.000 451.000 342.000
Andre fordringer 212.000 59.000 32.000 1.104.000 229.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.351.000 8.021.000 5.722.000 11.788.000 6.914.000
Sum omløpsmidler 8.936.000 8.259.000 5.929.000 13.352.000 7.726.000
Sum eiendeler 42.937.000 43.812.000 42.982.000 46.104.000 37.824.000
Sum opptjent egenkapital 13.651.000 12.751.000 12.416.000 12.546.000 11.625.000
Sum egenkapital 13.751.000 12.851.000 12.516.000 12.646.000 11.725.000
Sum avsetninger til forpliktelser 243.000 327.000 394.000 441.000 583.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.793.000 27.337.000 28.864.000 27.641.000 23.726.000
Leverandørgjeld 410.000 121.000 131.000 3.649.000 163.000
Betalbar skatt 1.187.000 726.000 153.000 606.000 848.000
Skyldig offentlige avgifter 307.000 290.000 236.000 422.000 285.000
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 -500.000 -700.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 3.489.000 2.488.000 582.000 1.140.000 1.079.000
Sum kortsiktig gjeld 5.393.000 3.625.000 1.601.000 5.817.000 2.374.000
Sum gjeld og egenkapital 42.937.000 43.813.000 42.981.000 46.104.000 37.825.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.543.000 4.634.000 4.328.000 7.535.000 5.352.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.3 3.7 2.3 3.3
Likviditetsgrad 2 1.7 2.3 3.7 2.3 3.2
Soliditet 32.0 29.3 29.1 27.4 3
Resultatgrad 34.3 29.8 12.7 21.9 27.9
Rentedekningsgrad 11.2 5.6 1.5 4.6 6.5
Gjeldsgrad 2.1 2.4 2.4 2.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 12.8 8.4 3.1 5.9 10.1
Signatur
10.04.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
10.04.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex