Furulund Kro & Motel AS
Juridisk navn:  Furulund Kro & Motel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33363800
Stokke Ravei 158 Stokke Ravei 158 Fax: 33363809
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 930459798
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 5/29/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.14%
Resultat  
  
39.85%
Egenkapital  
  
-5.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.571.000 14.307.000 19.086.000 18.885.000 20.659.000
Resultat: -317.000 -527.000 -614.000 622.000 -512.000
Egenkapital: 5.416.000 5.734.000 6.350.000 6.912.000 6.305.000
Regnskap for  Furulund Kro & Motel AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.571.000 14.307.000 19.086.000 18.885.000 20.659.000
Driftskostnader -13.886.000 -14.865.000 -19.600.000 -18.043.000 -21.069.000
Driftsresultat -316.000 -558.000 -515.000 842.000 -410.000
Finansinntekter 400.000 400.000 303.000 301.000 350.000
Finanskostnader -402.000 -369.000 -402.000 -521.000 -452.000
Finans -2.000 31.000 -99.000 -220.000 -102.000
Resultat før skatt -317.000 -527.000 -614.000 622.000 -512.000
Skattekostnad -89.000 52.000 -15.000 -13.000
Årsresultat -317.000 -616.000 -562.000 606.000 -525.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.099.000 13.597.000 14.335.000 14.171.000 13.619.000
Sum omløpsmidler 4.404.000 4.533.000 5.057.000 5.007.000 5.336.000
Sum eiendeler 17.503.000 18.130.000 19.392.000 19.178.000 18.955.000
Sum opptjent egenkapital 416.000 734.000 1.350.000 0 0
Sum egenkapital 5.416.000 5.734.000 6.350.000 6.912.000 6.305.000
Sum langsiktig gjeld 6.541.000 6.221.000 5.088.000 4.664.000 6.636.000
Sum kortsiktig gjeld 5.545.000 6.175.000 7.954.000 7.602.000 6.013.000
Sum gjeld og egenkapital 17.502.000 18.130.000 19.392.000 19.178.000 18.954.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.666.000 12.455.000 17.175.000 16.782.000 18.464.000
Andre inntekter 1.905.000 1.851.000 1.910.000 2.103.000 2.194.000
Driftsinntekter 13.571.000 14.307.000 19.086.000 18.885.000 20.659.000
Varekostnad -3.702.000 -3.897.000 -5.572.000 -4.696.000 -5.644.000
Lønninger -6.997.000 -7.726.000 -9.929.000 -9.451.000 -10.887.000
Avskrivning -704.000 -766.000 -817.000 -768.000 -773.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.483.000 -2.476.000 -3.282.000 -3.128.000 -3.765.000
Driftskostnader -13.886.000 -14.865.000 -19.600.000 -18.043.000 -21.069.000
Driftsresultat -316.000 -558.000 -515.000 842.000 -410.000
Finansinntekter 400.000 400.000 303.000 301.000 350.000
Finanskostnader -402.000 -369.000 -402.000 -521.000 -452.000
Finans -2.000 31.000 -99.000 -220.000 -102.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -317.000 -616.000 -562.000 606.000 -525.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 89.000 37.000 52.000
Fast eiendom 11.835.000 12.199.000 12.666.000 12.806.000 12.030.000
Maskiner anlegg 116.000 145.000 181.000 0 0
Driftsløsøre 648.000 753.000 899.000 829.000 1.036.000
Sum varige driftsmidler 12.599.000 13.097.000 13.746.000 13.634.000 13.066.000
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum anleggsmidler 13.099.000 13.597.000 14.335.000 14.171.000 13.619.000
Varebeholdning 3.784.000 4.090.000 4.338.000 4.352.000 4.417.000
Kundefordringer 421.000 331.000 538.000 581.000 756.000
Andre fordringer 128.000 95.000 161.000 19.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 70.000 16.000 20.000 55.000 77.000
Sum omløpsmidler 4.404.000 4.533.000 5.057.000 5.007.000 5.336.000
Sum eiendeler 17.503.000 18.130.000 19.392.000 19.178.000 18.955.000
Sum opptjent egenkapital 416.000 734.000 1.350.000 0 0
Sum egenkapital 5.416.000 5.734.000 6.350.000 6.912.000 6.305.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -12.000 286.000 698.000 358.000
Sum langsiktig gjeld 6.541.000 6.221.000 5.088.000 4.664.000 6.636.000
Leverandørgjeld 126.000 201.000 394.000 422.000 624.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 790.000 985.000 1.556.000 1.576.000 1.408.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.629.000 5.000.000 5.718.000 4.906.000 3.624.000
Sum kortsiktig gjeld 5.545.000 6.175.000 7.954.000 7.602.000 6.013.000
Sum gjeld og egenkapital 17.502.000 18.130.000 19.392.000 19.178.000 18.954.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.141.000 -1.642.000 -2.897.000 -2.595.000 -677.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.6 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet 30.9 31.6 32.7 3 33.3
Resultatgrad -2.3 -3.9 -2.7 4.5
Rentedekningsgrad -0.8 -1.5 -1.3 1.6 -0.9
Gjeldsgrad 2.2 2.2 2.1 1.8 2
Total kapitalrentabilitet 0.5 -0.9 -1.1 6 -0.3
Signatur
02.12.2021
SIGNATUREN INNEHAS AV STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex