Frydenlund Og Høyer As
Juridisk navn:  Frydenlund Og Høyer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32109870
Osloveien 10 Osloveien 10 Fax: 32109871
3511 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 919765569
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/1/1971 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.8%
Resultat  
  
-336.36%
Egenkapital  
  
-71.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 746.000 954.000 1.592.000 1.678.000 2.221.000
Resultat: -26.000 11.000 353.000 128.000 465.000
Egenkapital: 54.000 192.000 295.000 523.000 645.000
Regnskap for  Frydenlund Og Høyer As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 746.000 954.000 1.592.000 1.678.000 2.221.000
Driftskostnader -755.000 -924.000 -1.218.000 -1.526.000 -1.740.000
Driftsresultat -9.000 30.000 374.000 151.000 482.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -18.000 -19.000 -22.000 -24.000 -18.000
Finans -16.000 -19.000 -21.000 -24.000 -17.000
Resultat før skatt -26.000 11.000 353.000 128.000 465.000
Skattekostnad -12.000 -14.000 -81.000 -30.000 -115.000
Årsresultat -38.000 -3.000 272.000 98.000 349.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 101.000 230.000 323.000 452.000 581.000
Sum omløpsmidler 440.000 524.000 722.000 863.000 1.030.000
Sum eiendeler 541.000 754.000 1.045.000 1.315.000 1.611.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 162.000 265.000 493.000 615.000
Sum egenkapital 54.000 192.000 295.000 523.000 645.000
Sum langsiktig gjeld 303.000 297.000 397.000 508.000 600.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 264.000 352.000 283.000 366.000
Sum gjeld og egenkapital 541.000 753.000 1.044.000 1.314.000 1.611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 746.000 954.000 1.592.000 1.596.000 2.090.000
Andre inntekter 0 0 82.000 131.000
Driftsinntekter 746.000 954.000 1.592.000 1.678.000 2.221.000
Varekostnad -78.000 -34.000 -66.000 -28.000 -248.000
Lønninger -314.000 -468.000 -756.000 -968.000 -940.000
Avskrivning -129.000 -129.000 -129.000 -129.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -234.000 -293.000 -267.000 -401.000 -487.000
Driftskostnader -755.000 -924.000 -1.218.000 -1.526.000 -1.740.000
Driftsresultat -9.000 30.000 374.000 151.000 482.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -18.000 -19.000 -22.000 -24.000 -18.000
Finans -16.000 -19.000 -21.000 -24.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -100.000 -500.000 -220.000 0
Årsresultat -38.000 -3.000 272.000 98.000 349.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 101.000 230.000 323.000 452.000 581.000
Sum varige driftsmidler 101.000 230.000 323.000 452.000 581.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 101.000 230.000 323.000 452.000 581.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 83.000 125.000 61.000 205.000
Andre fordringer 58.000 31.000 28.000 349.000 462.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 373.000 409.000 569.000 453.000 363.000
Sum omløpsmidler 440.000 524.000 722.000 863.000 1.030.000
Sum eiendeler 541.000 754.000 1.045.000 1.315.000 1.611.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 162.000 265.000 493.000 615.000
Sum egenkapital 54.000 192.000 295.000 523.000 645.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 15.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 303.000 297.000 397.000 508.000 600.000
Leverandørgjeld 43.000 31.000 29.000 16.000 41.000
Betalbar skatt 12.000 17.000 93.000 38.000 82.000
Skyldig offentlige avgifter 48.000 57.000 142.000 125.000 151.000
Utbytte -50.000 -100.000 -500.000 -220.000 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 58.000 89.000 105.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 264.000 352.000 283.000 366.000
Sum gjeld og egenkapital 541.000 753.000 1.044.000 1.314.000 1.611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 256.000 260.000 370.000 580.000 664.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 2.1 3 2.8
Likviditetsgrad 2 2.4 2 2.1 3 2.8
Soliditet 10.0 25.5 28.3 39.8 4
Resultatgrad -1.2 3.1 23.5 9 21.7
Rentedekningsgrad -0.5 1.6 1 6.3 26.8
Gjeldsgrad 9.0 2.9 2.5 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet -1.3 4 35.9 11.5 3
Signatur
27.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.10.2020
PROKURA HVER FOR SEG
PAASKE PETER EMIL
PROKURA HVER FOR SEG
STENBRO PER JOHAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex