Frydenhaugveien 2 As
Juridisk navn:  Frydenhaugveien 2 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32819175
Granveien 10 Granveien 10 Fax:
3046 Drammen 3046 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 912402495
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 5/30/1970
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Value Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.67%
Resultat  
  
-33.03%
Egenkapital  
  
-15.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.294.000 1.840.000 1.339.000 1.908.000 1.121.000
Resultat: 596.000 890.000 869.000 816.000 787.000
Egenkapital: 3.670.000 4.327.000 4.327.000 4.327.000 4.327.000
Regnskap for  Frydenhaugveien 2 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.294.000 1.840.000 1.339.000 1.908.000 1.121.000
Driftskostnader -1.697.000 -949.000 -469.000 -1.091.000 -333.000
Driftsresultat 596.000 891.000 869.000 816.000 787.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 596.000 890.000 869.000 816.000 787.000
Skattekostnad -131.000 -196.000 -191.000 -171.000 -172.000
Årsresultat 465.000 694.000 678.000 645.000 615.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.909.000 4.151.000 4.394.000 4.636.000 4.878.000
Sum omløpsmidler 460.000 1.461.000 1.209.000 894.000 1.459.000
Sum eiendeler 4.369.000 5.612.000 5.603.000 5.530.000 6.337.000
Sum opptjent egenkapital 2.770.000 3.427.000 3.427.000 3.427.000 3.427.000
Sum egenkapital 3.670.000 4.327.000 4.327.000 4.327.000 4.327.000
Sum langsiktig gjeld 301.000 322.000 341.000 358.000 388.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 964.000 935.000 846.000 1.623.000
Sum gjeld og egenkapital 4.370.000 5.613.000 5.603.000 5.531.000 6.338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.081.000 648.000 168.000 772.000 0
Andre inntekter 1.213.000 1.193.000 1.171.000 1.136.000 1.121.000
Driftsinntekter 2.294.000 1.840.000 1.339.000 1.908.000 1.121.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -242.000 -242.000 -242.000 -242.000 -242.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.455.000 -707.000 -227.000 -849.000 -91.000
Driftskostnader -1.697.000 -949.000 -469.000 -1.091.000 -333.000
Driftsresultat 596.000 891.000 869.000 816.000 787.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 -167.000 -175.000
Utbytte -1.041.000 -581.000 -511.000 -478.000 -1.200.000
Årsresultat 465.000 694.000 678.000 645.000 615.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.909.000 4.151.000 4.394.000 4.636.000 4.878.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.909.000 4.151.000 4.394.000 4.636.000 4.878.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.909.000 4.151.000 4.394.000 4.636.000 4.878.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 186.000 0 -47.000 0
Andre fordringer 7.000 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 274.000 119.000 115.000 133.000 48.000
Sum omløpsmidler 460.000 1.461.000 1.209.000 894.000 1.459.000
Sum eiendeler 4.369.000 5.612.000 5.603.000 5.530.000 6.337.000
Sum opptjent egenkapital 2.770.000 3.427.000 3.427.000 3.427.000 3.427.000
Sum egenkapital 3.670.000 4.327.000 4.327.000 4.327.000 4.327.000
Sum avsetninger til forpliktelser 301.000 322.000 341.000 358.000 388.000
Gjeld til kredittinstitutt 146.000 215.000 216.000 230.000
Sum langsiktig gjeld 301.000 322.000 341.000 358.000 388.000
Leverandørgjeld 39.000 7.000 0 0 0
Betalbar skatt 129.000 183.000 161.000 152.000 145.000
Skyldig offentlige avgifter 45.000 47.000 49.000 47.000 47.000
Utbytte -1.041.000 -581.000 -511.000 -478.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 186.000 0 -47.000 0
Sum kortsiktig gjeld 399.000 964.000 935.000 846.000 1.623.000
Sum gjeld og egenkapital 4.370.000 5.613.000 5.603.000 5.531.000 6.338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.000 497.000 274.000 48.000 -164.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1.3 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.3 1.1 0.9
Soliditet 84.0 77.1 77.2 78.2 68.3
Resultatgrad 26.0 48.4 64.9 42.8 70.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 13.6 15.9 15.5 14.8 12.4
Signatur
15.07.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex