Frode As
Juridisk navn:  Frode As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tørrfiskveien Tørrfiskveien Fax:
9782 Dyfjord 9782 Dyfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lebesby
Org.nr: 918092544
Aksjekapital: 160.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/10/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
27%
Resultat  
  
-116.21%
Egenkapital  
  
-10.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.338.000 1.841.000 797.000 299.000 115.000
Resultat: -53.000 327.000 149.000 -82.000 -61.000
Egenkapital: 369.000 411.000 155.000 6.000 88.000
Regnskap for  Frode As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.338.000 1.841.000 797.000 299.000 115.000
Driftskostnader -2.338.000 -1.453.000 -626.000 -377.000 -161.000
Driftsresultat -2.000 387.000 171.000 -77.000 -47.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -52.000 -60.000 -22.000 -5.000 -15.000
Finans -52.000 -60.000 -22.000 -4.000 -15.000
Resultat før skatt -53.000 327.000 149.000 -82.000 -61.000
Skattekostnad 12.000 -71.000 0 0 0
Årsresultat -42.000 256.000 149.000 -82.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.388.000 1.501.000 1.557.000 405.000 366.000
Sum omløpsmidler 867.000 499.000 730.000 29.000 145.000
Sum eiendeler 2.255.000 2.000.000 2.287.000 434.000 511.000
Sum opptjent egenkapital 209.000 251.000 -5.000 -154.000 -72.000
Sum egenkapital 369.000 411.000 155.000 6.000 88.000
Sum langsiktig gjeld 1.235.000 1.119.000 1.519.000 249.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 650.000 470.000 613.000 179.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 2.254.000 2.000.000 2.287.000 434.000 511.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.306.000 1.822.000 772.000 296.000 113.000
Andre inntekter 32.000 18.000 25.000 3.000 1.000
Driftsinntekter 2.338.000 1.841.000 797.000 299.000 115.000
Varekostnad 0 -2.000 0
Lønninger -965.000 -639.000 -181.000 -78.000 0
Avskrivning -182.000 -164.000 -53.000 -48.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.191.000 -650.000 -392.000 -249.000 -121.000
Driftskostnader -2.338.000 -1.453.000 -626.000 -377.000 -161.000
Driftsresultat -2.000 387.000 171.000 -77.000 -47.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -52.000 -60.000 -22.000 -5.000 -15.000
Finans -52.000 -60.000 -22.000 -4.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -42.000 256.000 149.000 -82.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 86.000 62.000 57.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.317.000 1.430.000 1.507.000 355.000 366.000
Sum finansielle anleggsmidler 71.000 71.000 50.000 50.000 0
Sum anleggsmidler 1.388.000 1.501.000 1.557.000 405.000 366.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 30.000 25.000 388.000 21.000 120.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 837.000 474.000 342.000 8.000 25.000
Sum omløpsmidler 867.000 499.000 730.000 29.000 145.000
Sum eiendeler 2.255.000 2.000.000 2.287.000 434.000 511.000
Sum opptjent egenkapital 209.000 251.000 -5.000 -154.000 -72.000
Sum egenkapital 369.000 411.000 155.000 6.000 88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 42.000 53.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.235.000 1.119.000 1.519.000 249.000 302.000
Leverandørgjeld 124.000 93.000 330.000 7.000 11.000
Betalbar skatt 17.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 368.000 206.000 38.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 158.000 153.000 245.000 172.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 650.000 470.000 613.000 179.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 2.254.000 2.000.000 2.287.000 434.000 511.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 217.000 29.000 117.000 -150.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.2 0.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.2 0.2 1.2
Soliditet 16.4 20.6 6.8 1.4 17.2
Resultatgrad -0.1 21.0 21.5 -25.8 -40.9
Rentedekningsgrad -0.0 6.5 7.8 -15.4 -3.1
Gjeldsgrad 5.1 3.9 13.8 71.3 4.8
Total kapitalrentabilitet -0.1 19.4 7.5 -17.5 -9.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex