Frode Andersen Holding AS
Juridisk navn:  Frode Andersen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Simon Leinums Veg 18 Simon Leinums Veg 18 Fax:
7088 Heimdal 7088 Heimdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 989170457
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/13/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
352.05%
Resultat  
  
361.99%
Egenkapital  
  
47.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 49.405.000 10.929.000 8.232.000 4.774.000 2.211.000
Resultat: 49.119.000 10.632.000 8.089.000 4.682.000 2.123.000
Egenkapital: 143.023.000 96.810.000 88.306.000 81.833.000 80.140.000
Regnskap for  Frode Andersen Holding AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 49.405.000 10.929.000 8.232.000 4.774.000 2.211.000
Driftskostnader -311.000 -316.000 -188.000 -138.000 -129.000
Driftsresultat 49.094.000 10.613.000 8.044.000 4.636.000 2.082.000
Finansinntekter 25.000 19.000 45.000 46.000 41.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 25.000 19.000 45.000 46.000 41.000
Resultat før skatt 49.119.000 10.632.000 8.089.000 4.682.000 2.123.000
Skattekostnad -406.000 -129.000 -115.000 -89.000 -105.000
Årsresultat 48.713.000 10.503.000 7.974.000 4.593.000 2.018.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.902.000 56.222.000 56.462.000 56.702.000 57.327.000
Sum omløpsmidler 90.062.000 42.729.000 33.582.000 26.794.000 23.719.000
Sum eiendeler 145.964.000 98.951.000 90.044.000 83.496.000 81.046.000
Sum opptjent egenkapital 142.364.000 96.151.000 87.647.000 81.174.000 79.481.000
Sum egenkapital 143.023.000 96.810.000 88.306.000 81.833.000 80.140.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.941.000 2.141.000 1.737.000 1.663.000 906.000
Sum gjeld og egenkapital 145.964.000 98.951.000 90.043.000 83.496.000 81.046.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 49.405.000 10.929.000 8.232.000 4.774.000 2.211.000
Driftsinntekter 49.405.000 10.929.000 8.232.000 4.774.000 2.211.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -311.000 -316.000 -188.000 -138.000 -129.000
Driftskostnader -311.000 -316.000 -188.000 -138.000 -129.000
Driftsresultat 49.094.000 10.613.000 8.044.000 4.636.000 2.082.000
Finansinntekter 25.000 19.000 45.000 46.000 41.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 25.000 19.000 45.000 46.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -2.900.000 -5.980.000
Årsresultat 48.713.000 10.503.000 7.974.000 4.593.000 2.018.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 55.902.000 56.222.000 56.462.000 56.702.000 57.327.000
Sum anleggsmidler 55.902.000 56.222.000 56.462.000 56.702.000 57.327.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 36.327.000 10.000 89.000 0 0
Sum investeringer 51.075.000 39.607.000 31.989.000 25.586.000 21.753.000
Kasse, bank 2.660.000 3.112.000 1.504.000 1.207.000 1.965.000
Sum omløpsmidler 90.062.000 42.729.000 33.582.000 26.794.000 23.719.000
Sum eiendeler 145.964.000 98.951.000 90.044.000 83.496.000 81.046.000
Sum opptjent egenkapital 142.364.000 96.151.000 87.647.000 81.174.000 79.481.000
Sum egenkapital 143.023.000 96.810.000 88.306.000 81.833.000 80.140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 36.000 13.000 0 74.000 21.000
Betalbar skatt 406.000 129.000 115.000 89.000 105.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -2.900.000 -5.980.000
Annen kortsiktig gjeld 122.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.941.000 2.141.000 1.737.000 1.663.000 906.000
Sum gjeld og egenkapital 145.964.000 98.951.000 90.043.000 83.496.000 81.046.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 87.121.000 40.588.000 31.845.000 25.131.000 22.813.000
Likviditetsgrad 1 30.6 20.0 19.3 16.1 26.2
Likviditetsgrad 2 30.6 20.0 19.3 16.1 26.2
Soliditet 98.0 97.8 98.1 9 98.9
Resultatgrad 99.4 97.1 97.7 97.1 94.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 33.7 10.7 9 5.6 2.6
Signatur
04.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex